Αρχική σελίδα

Προκηρύξεις


 Προκηρύξεις:Αρχείο

2017
ΔΗΚΕΔΑ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

2016
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ για μίσθωση ακινήτου ως χώρο Μικτού Κέντρου Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας για άτομα με  ειδικές ανάγκες
ΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ                             για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ, ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΨΥΧΡΑΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 (ομάδες 1, 2, 3.1)
Αρχείο