Αρχική σελίδα

Προκηρύξεις


 Προκηρύξεις:Αρχείο

2016
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  για μίσθωση ακινήτου ως χώρο αποθήκευσης και φύλαξης υλικοτεχνικού εξοπλισμού του Δήμου
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  για μίσθωση ακινήτου ως χώρο στέγασης της Δομής Βασικών Αγαθών και του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Αρταίων
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
Αρχείο