Αρχική σελίδα

Προκηρύξεις


 Προκηρύξεις:Αρχείο

2016
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΓΙΑ ΤΗΝ EΠΑΝΑΣΠΟΡΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΓΡΑΜΜΕΝΙΤΣΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ (Νέες εργασίες)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Προμήθειας τροφίμων του Κ.Κ.Μ.Π.Α.Π. για το έτος 2016 με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «Προμήθεια υλικών συντήρησης δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. Αρταίων & προμήθεια φωτιστικών σωμάτων προς αντικατάσταση υπαρχόντων στις Τοπικές Κοινότητες (γ’ φάση)»
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ - 4η Πανελλήνια Έκθεση
Αρχείο