Αρχική σελίδα

Αιτήσεις Πολιτών


 • ΑΙΤΗΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΟΦΕΙΛΗΣ
  ΑΙΤΗΣΗ

 • ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
  ΑΙΤΗΣΗ
  ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
  ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 • ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ
  ΑΙΤΗΣΗ
  ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 • ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
  ΑΔΕΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
  ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
  ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
  ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
  ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 • ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ
  ΑΙΤΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΓΑΜΟΥ
  ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
  ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΑΜΟ

 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
  ΑΙΤΗΣΗ
  ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 • ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ
  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ
  ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑΣ
  ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΛΑΤΟΥΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ
  ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΡΥΜΟΤΟΜΙΑΣ
  ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΨΟΜΕΤΡΟΥ
  ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΗΣ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ
  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ