ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 21/2010

Αριθ. Απόφασης 315/2010
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για μετονομασία του Εκθεσιακού Κέντρου Δ. Αρταίων σε «Εκθεσιακό Κέντρο Κων/νος Βάγιας»


Στην Άρτα και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα την εικοστή εβδόμη (27η) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2010 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 8:00 μ.μ., συνήλθε σε  συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αρταίων μετά από την 10241/23-9-2010 πρόσκληση του κ. Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που  επιδόθηκε στον κάθε Σύμβουλο σύμφωνα με τα άρθρα 95 και 96 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα, Ν. 3463/2006, για να συζητήσει και να λάβει απόφαση στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
…………………………………………………………………………………………
Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε ο Δήμαρχος Αρταίων κ. Παναγιώτης Θ. Οικονομίδης. Παρόντα ήταν τα μέλη κ.κ.:

1. Γιώτης Φίλιππος Αντιπρόεδρος 
2. Καραβασίλης ΧρήστοςΜέλος
3. Ντάλας Χρήστος»
4. Αθανασούλας Γεώργιος»
5. Τρομπούκης Γρηγόριος»
6. Βαίτσης Αθανάσιος»
7. Γιάπρος Βασίλειος»
8. Παπαγιάννης Γιάννης»
9. Γκορμπάκη-Μανιώτη Παρασκευή»
10. Καραγιώργος Παναγιώτης»
11. Χρηστούλης Σωτήριος»
12. Γρίβα-Οικονομίδη ΑναστασίαΜέλος
13. Παπαχρηστάκης Άλκης»
14. Κοτσαρίδας Γεώργιος»
15. Αμβράζης Κωνσταντίνος»
16. Μπακόλας Αριστοτέλης»
17. Παππάς Κωνσταντίνος»
18. Γεροβασίλη Όλγα»
19. Τσίκος Γεώργιος»
20. Ευσταθίου Μιχαήλ»

Απουσίαζαν (αν και κλήθηκαν νόμιμα):
1. Γεωργούλας Δημήτριος

Οι Πρόεδροι των Τ.Σ. Λιμίνης, Κωστακιών και Νέων κ.κ. Ζαμπράκος Νικόλαος, Γαλήνας  Περικλής και Κατσαούνος Χρήστος απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν ο Πρόεδρος του Τ.Τ. Κεραματών κ. Τζουβάρας Κων/νος και ως ειδικώς προσκεκλημένοι ο Δ/ντής της ΤΥΔ κ. Τζαχρήστας και υπάλληλος της ΤΥΔ κ. Σακκάς Άγγελος
Καθήκοντα ειδικού γραμματέα εκτελεί η κ. Τόλη Σταυρούλα
Λόγω απουσίας του Προέδρου κ. Καραβασίλη, χρέη Προέδρου εκτελεί ο Αντιπρόεδρος κ. Γιώτης
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία  ο κ. Αντιπρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Το Δ.Σ. ομόφωνα έκανε δεκτή την πρόταση του κ. Δημάρχου να συζητηθούν δύο έκτακτα θέματα.
Η κ. Γεροβασίλη προσήλθε κατά τη συζήτηση του 1ου θέματος και απεχώρησε κατά τη συζήτηση του 5ου θέματος.
Ο κ. Τσίκος απεχώρησε κατά τη συζήτηση του 1ου θέματος

Ο κ. Αντιπρόεδρος εισηγούμενος το 6ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης: «Λήψη απόφασης για μετονομασία του Εκθεσιακού Κέντρου Δ. Αρταίων σε «Εκθεσιακό Κέντρο Κων/νος Βάγιας», έδωσε το λόγο στον κ. Δήμαρχο, ο οποίος ανέφερε:
Μετά από προτάσεις και συζητήσεις και με συναδέλφους της αντιπολίτευσης όπως είναι ο κύριος Μπακόλας και ο κύριος Παππάς αλλά και προβληματισμό που απ’ τη μεριά μας, είχε από μακρού χρόνου υπάρξει σκέψη να δώσουμε ένα όνομα στη μνήμη του αείμνηστου Κώστα Βάγια για το έργο που κατάφερε σ’ αυτή την πόλη την οποία αγαπούσε να προσφέρει. Σε  επικοινωνία και με την οικογένεια, την κυρία Βάγια, εκφράστηκε η επιθυμία απ’ τη μεριά της αντί μιας οδού να δοθεί και σύμφωνα και με τα όσα είχαμε συζητήσει και με τους αγαπητούς συναδέλφους στον εκθεσιακό χώρο του Δήμου το όνομα Κώστας Βάγιας διότι η ιστορία έχει αποδείξει και το βεβαιώνει ο καθένας που την έχει ζήσει ότι αυτό το κομμάτι εκεί κάτω της πόλης το τόσο όμορφο είναι δικό του δημιούργημα. Εμείς δεν είχαμε καμία αντίρρηση και προσωπικά εγώ αλλά και οι συνεργάτες μου προς τιμήν τους όλοι να εισαγάγουμε το θέμα για συζήτηση και σήμερα να προτείνουμε σε όλους μας να πάρουμε μία απόφαση ώστε το Εκθεσιακό Κέντρο Δήμου Αρταίων να μετονομαστεί σε «Εκθεσιακό Κέντρο Δήμου Αρταίων Κώστας Βάγιας». Πρέπει εμείς που έχουμε ασχοληθεί με τα κοινά και την Τοπική Αυτοδιοίκηση να τιμούμε τους δημοτικούς άρχοντες για το όποιο έργο έχουν προσφέρει με την έννοια του πολύ ή λίγο το κρίνει ο λαός και ο κάθε επόμενος προσθέτει στον προηγούμενο αυτό που μπορεί, αυτό που θα μπορέσει και με βάση τις συγκυρίες. Έτσι λοιπόν θα παρακαλούσα αν δεν υπάρχει αντίρρηση να είναι ομόφωνη η απόφαση για να τιμήσουμε τον άνδρα».
Ακολούθησε διαλογική συζήτηση.
Ο κ.  Κοτσαρίδας είπε: «Αγαπητοί συνάδελφοι εμείς δεν έχουμε αντίρρηση. Συμφωνούμε απόλυτα. “Ο αποθανών δεδικαίωτε” . Ο πρώην Δήμαρχος έκανε ό,τι μπορούσε γι’ αυτή την πόλη κι όπως όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι δημιουργούν κάνουν και καλά κάνουν και λάθη. Το πιστεύω ότι οι άνθρωποι οι οποίοι περάσανε και είχαν θεσμικό ρόλο σ’ αυτόν τον τόπο πρέπει κάποτε να τιμούνται. Δεν έχουμε καμία αντίρρηση. Πολύ καλά κάνατε κύριε Δήμαρχε και το φέρατε, αργήσατε λίγο μόνο».
Ο κ. Ευσταθίου ανέφερε: «Κύριε Πρόεδρε και συνάδελφοι θέλω να συγχαρώ τον κύριο Δήμαρχο για την πρωτοβουλία αυτή. Είναι η δεύτερη φορά που τιμά τον Κώστα Βάγια κι απ’ ότι θυμούμαστε την προηγούμενη φορά δεν υπήρχε ομοφωνία. Λοιπόν είναι η δεύτερη φορά που τιμά το Κώστα Βάγια κι αυτό δείχνει έναν άνθρωπο με πολιτικό πολιτισμό κι έναν πολιτικό με ανθρώπινο πρόσωπο. Η πρωτοβουλία αυτή κύριε Δήμαρχε τιμά κι εσάς τον ίδιο στον ίδιο βαθμό. Σας συγχαίρω και πάλι εσάς και τη Δημοτική Αρχή στο σύνολό της. Εμείς σαν παράταξη αισθανόμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι».
Ο κ. Παππάς είπε: «Κύριε Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε πριν ένα χρόνο ακριβώς με ερώτημα προ ημερησίας σας ζήτησα να τιμήσουμε τον αείμνηστο Δήμαρχο Κων/νο Βάγια με την μετονομασία του Εκθεσιακού Κέντρου Δήμου Αρταίων σε «Εκθεσιακό Κέντρο Κώστας Βάγιας». Χαίρομαι που έστω και μετά ένα χρόνο το φέρνετε ως θέμα στο Δημοτικό μας Συμβούλιο και δοθείσης σήμερα της ευκαιρίας θα ήθελα να αναφερθώ στους λόγους για τους οποίους κατέθεσα τότε την πρόταση αυτή. Έζησα τον Κων/νο Βάγια από κοντά το 1990 όταν ως τεχνικός σύμβουλος της κυρίας Γιάπρου, τότε Νομάρχη Άρτας, συνεργαστήκαμε ως Νομαρχία με το Δήμο Αρταίων για την απελευθέρωση των καταπατημένων εκτάσεων της περιοχής στην οποία σήμερα βρίσκεται το Εκθεσιακό Κέντρο. Θυμάμαι τον Κων/νο Βάγια δίπλα στη μπουλντόζα της Νομαρχίας να ορθώνει ανάστημα στις πιέσεις και απειλές των καταπατητών κινδυνεύοντας και η σωματική του ακεραιότητα από ρίψεις λίθων. Παρότι οι καταπατητές ήταν και ψηφοφόροι του ο Κων/νος Βάγιας ολοκλήρωσε την απελευθέρωση των καταπατημένων εκτάσεων και προχώρησε στη διεκδίκηση χρημάτων μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Το αποτέλεσμα ήταν η κατασκευή του Εκθεσιακού Κέντρου όπου γίνεται σήμερα η καλύτερη Εμποροπανήγυρη στην Ελλάδα, του συνεδριακού κτιρίου ΔΙΩΝΗ, του Παιδότοπου και του πάρκινγκ που σε συνδυασμό με το αρκετό πράσινο έχουν αναδείξει την περιοχή σε μοναδική για τους κατοίκους της Άρτας και τους επισκέπτες αυτής. Τα έργα του Κων/νου Βάγια στην πόλη μας είναι πάρα πολλά. Γι’ αυτό και πολλοί υποψήφιοι σήμερα επικαλούνται στα προγράμματά τους ότι θα συνεχίσουν το έργο του που αποτελεί πραγματικά ορόσημο στην ιστορία των Δημοτικών Αρχών της πόλης μας. Πιστεύω όμως ότι η αναγραφή στην πύλη αψίδα του Εκθεσιακού Κέντρου του ονόματος «Εκθεσιακό Κέντρο Κων/νος Βάγιας» θα θυμίζει καλύτερα από μια πλατεία ή ένα δρόμο σε μας και τις επόμενες γενιές τον δημοτικό άρχοντα που άλλαξε με τα έργα του την εικόνα αυτής της πόλης».
Στη   συνέχεια ο κ. Αντιπρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αφού έλαβε υπόψη διατάξεις του νέου ΔΚΚ Ν. 3463/06

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕI ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Την μετονομασία του Εκθεσιακού Κέντρου Δ. Αρταίων σε «Εκθεσιακό Κέντρο Κων/νος Βάγιας»
Β. Αναθέτει κάθε παραπέρα ενέργεια στον κ. Δήμαρχο
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό   315/2010


Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.


Γιώτης Φίλιππος