Ως Δήμαρχος Αρταίων, σας καλωσορίζω στο δικτυακό τόπο του Δήμου Αρταίων. Η πλοήγηση στην ιστοσελίδα μας, θα σας δώσει χρήσιμες πληροφορίες για τις υπηρεσίες του Δήμου, τα τελευταία νέα, τις δράσεις, τις πρωτοβουλίες και τον προγραμματισμό μας, καθώς και ενδιαφέρον υλικό για την ιστορία του Δήμου, στοιχεία για την σύγχρονη οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική εικόνα του. Ο Δήμος Αρταίων
αποτελείται από τις Δ.Ε. Άρτας, Αμβρακικού, Βλαχερνών, Ξηροβουνίου και Φιλοθέης. Έδρα του Δήμου είναι η πόλη της Άρτας η οποία είναι χτισμένη αμφιθεατρικά, δίπλα στον ποταμό Άραχθο. Το ξακουστό γεφύρι, σήμα κατατεθέν της πόλης, ενώνει το παρελθόν με το παρόν και το μέλλον της.
 Αρχείο Ειδήσεων
 • Ιούνιος 2017
 • Μάιος 2017
 • Απρίλιος 2017
 • Μάρτιος 2017
 • Φεβρουάριος 2017
 • Ιανουάριος 2017
 • Δεκέμβριος 2016
 • Νοέμβριος 2016
 • Οκτώβριος 2016
 • Σεπτέμβριος 2016
 • Αύγουστος 2016
 • Ιούλιος 2016
 • Ιούνιος 2016
 • Μάιος 2016
 • Απρίλιος 2016
 • Μάρτιος 2016
 • Φεβρουάριος 2016
 • Ιανουάριος 2016
 • Δεκέμβριος 2015
 • Νοέμβριος 2015
 • Οκτώβριος 2015
 • Σεπτέμβριος 2015
 • Αύγουστος 2015
 • Ιούλιος 2015
 • Ιούνιος 2015
 • Μάιος 2015
 • Απρίλιος 2015
 • Μάρτιος 2015
 • Φεβρουάριος 2015
 • Ιανουάριος 2015
 • Δεκέμβριος 2014
 • Νοέμβριος 2014
 • Οκτώβριος 2014
 • Σεπτέμβριος 2014
 • Αύγουστος 2014
 • Ιούλιος 2014
 • Ιούνιος 2014
 • Μάιος 2014
 • Απρίλιος 2014
 • Μάρτιος 2014
 • Φεβρουάριος 2014
 • Ιανουάριος 2014
 • Δεκέμβριος 2013
 • Νοέμβριος 2013
 • Οκτώβριος 2013
 • Σεπτέμβριος 2013
 • Αύγουστος 2013
 • Ιούλιος 2013
 • Ιούνιος 2013
 • Μάιος 2013
 • Απρίλιος 2013
 • Μάρτιος 2013
 • Φεβρουάριος 2013
 • Ιανουάριος 2013
 • ΤΑ ΝΕΑ
   Πρόσκληση σε διάλογο  [6.2.13]
   
  Η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς συμμετέχοντας σε Ευρωπαϊκό επίπεδο στην προώθηση του διαλόγου μεταξύ των νέων, των οργανώσεών τους και των κυβερνητικών φορέων, συγκροτεί Εθνική Ομάδα Εργασίας, η οποία μέσα από ανοιχτό και διαρθρωμένο διάλογο θα επιδιώξει να διαγνώσει τα σημαντικότερα προβλήματα που βιώνουν οι νέοι σήμερα και να διατυπώσει ιδέες και προτάσεις για την επίλυσή τους. Η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς καλεί τους νέους/ες μεταξύ 15-35 ετών να συμμετέχουν στην Εθνική Διαβούλευση για το διαρθρωμένο διάλογο. Οι απαντήσεις θα πρέπει να σταλούν έως 12/2/2013 στην ηλεκτρονική διεύθυνση  a.ladopoulou@neagenia.gr

  Ακολουθούν το κείμενο της πρόσκλησης και το ερωτηματολόγιο.
  1ος κύκλος Εθνικών Διαβουλεύσεων της Τριάδας Προεδριών
  Ιρλανδία – Λιθουανία– Ελλάδα


  Αγαπητοί /- ές νέοι και νέες,

  Η επερχόμενη Τριάδα Προεδριών - Ιρλανδία, Λιθουανία και Ελλάδα -, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Νεολαίας αποφάσισαν θεματική προτεραιότητα για τους 18 μήνες (Ιανουάριος 2013 - Ιούνιος 2014) να αποτελέσει η Κοινωνική Ένταξη των νέων. Μέσω αυτής της προτεραιότητας θα δοθεί έμφαση στην έννοια της κοινωνικής ένταξης, συμπεριλαμβάνοντας όλους τους νέους και εκείνους που έχουν λιγότερες ευκαιρίες. Η Τριάδα Προεδριών θα εξασφαλίσει υποστήριξη για τη θεματική προτεραιότητα της Κοινωνικής Ένταξης μέσω των συγκεκριμένων προτεραιοτήτων της κάθε Προεδρίας, καθ’ όλη τη διάρκεια του 18μηνου κύκλου. Ως εκ τούτου, η Ιρλανδία θα επικεντρωθεί, στη συμβολή των κοινωνικο-μορφωτικών δραστηριοτήτων για τους νέους (youth work) στην ανάπτυξη, την ευημερία και την κοινωνική ένταξη όλων των νέων.

  Η Κοινωνική Ένταξη είναι «μια διαδικασία η οποία διασφαλίζει ότι εκείνοι που κινδυνεύουν από τον κοινωνικό αποκλεισμό, αποκτούν πρόσβαση στις απαραίτητες ευκαιρίες και πηγές για να συμμετέχουν πλήρως στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ζωή και για να απολαμβάνουν ένα βιοτικό επίπεδο το οποίο θεωρείται αξιοπρεπές στην κοινωνία στην οποία διαβιούν. Διασφαλίζει ότι θα έχουν μεγαλύτερη συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων που επηρεάζουν τη ζωή τους και πρόσβαση στα θεμελιώδη δικαιώματα ». Με αυτή την προοπτική, οι νέοι παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την κοινωνική ένταξη, επειδή αποτελούν μία από τις ομάδες που κινδυνεύουν από αποκλεισμό ενώ παράλληλα διαμορφώνουν την κοινωνία του σήμερα και του αύριο. Επομένως, είναι ζωτικής σημασίας οι πολιτικές κοινωνικής ένταξης να στοχεύουν, επίσης, στη διασφάλιση ότι όλοι οι νέοι είναι ενταγμένοι στην κοινωνία.

  Η πρώτη φάση επικεντρώνεται στις προκλήσεις για την κοινωνική ένταξη των νέων και εξετάζει πώς οι ποιοτικές κοινωνικο-μορφωτικές δραστηριότητες για τους νέους (quality youth work) μπορούν να ενισχύσουν την κοινωνική ένταξη όλων των νέων, θεωρώντας ότι συμβάλλουν στην υλοποίηση των δυνατοτήτων των νέων και την ενεργό συμμετοχή τους στην κοινωνία. Οι κοινωνικο-μορφωτικές δραστηριότητες (youth work) είναι «ένας ευρύς όρος που καλύπτει μεγάλο φάσμα δραστηριοτήτων, κοινωνικού, πολιτισμικού, εκπαιδευτικού ή πολιτικού χαρακτήρα, τόσο από τους νέους όσο με και για τους νέους ». Οι κοινωνικο-μορφωτικές δραστηριότητες (youth work) παρέχουν στους νέους την ευκαιρία να αποκτήσουν εμπειρίες και να αναπτύξουν ικανότητες, ενώ παράλληλα αυξάνουν το κοινωνικό, κοινοτικό και ατομικό κεφάλαιο. Η διασφάλιση της ποιότητας στην παροχή κοινωνικο-μορφωτικών δραστηριοτήτων για τους νέους (youth work) επιτρέπει να έχουν όλοι οι νέοι πρόσβαση σε αυτές και βελτιστοποιεί το ρόλο που μπορεί να παίξουν στη ζωή τους.
  Για τους λόγους αυτούς, προσκαλούμε όλους τους νέους να συμμετάσχουν στη διαβούλευση, η οποία θα ολοκληρωθεί στις 12/02/2013, παρουσιάζοντας τις απόψεις και πεποιθήσεις τους.

  Για το Ερωτηματολόγιο της Διαβούλευσης, πατήστε πάνω στην ένδειξη «Ερωτηματολόγιο».

  Παρακαλούμε να αποστείλετε τις απόψεις, τους προβληματισμούς, τις προτάσεις σας και συμπληρωμένο το Ερωτηματολόγιο Διαβούλευσης στην ηλεκτρονική διεύθυνση a.ladopoulou@neagenia.gr με θέμα «Συμμετοχή στο Διάλογο».    

  ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ


  ΔΙΑΡΘΡΩΜΕΝΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ

  Η επερχόμενη Τριάδα Προεδριών - Ιρλανδία, Λιθουανία και Ελλάδα -, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Νεολαίας αποφάσισαν κοινή θεματική προτεραιότητα για τους 18 μήνες (Ιανουάριος 2013 - Ιούνιος 2014) να αποτελέσει η Κοινωνική Ένταξη των νέων. Μέσω αυτής της προτεραιότητας θα δοθεί έμφαση στην έννοια της κοινωνικής ένταξης όλων των νέων, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που έχουν λιγότερες ευκαιρίες. Η Ιρλανδία θα επικεντρωθεί, ειδικότερα, στη συμβολή των κοινωνικο-μορφωτικών δραστηριοτήτων για τους νέους (youth work) στην ανάπτυξη, την ευημερία και την κοινωνική ένταξη όλων των νέων ανεξαιρέτως.

  Α. Γενικά Στοιχεία:
  1.Ηλικία: ….
  2.Φύλο:  
  Α              
  Θ
  3.Είστε μέλος σε κάποια Μη Κυβερνητική Οργάνωση;
    Ναι        
    Όχι
  Εάν ναι, σε ποια……………………………………
  4.Πως χαρακτηρίζεται η περιοχή όπου κατοικείτε;
    Πρωτεύουσα (Αθήνα)
    Αστική
    Ημιαστική
    Αγροτική
  5.Οικογενειακή  κατάσταση:
    Έγγαμος        
    Άγαμος
  6.Αυτή τη στιγμή ποιο από τα παρακάτω θα σας χαρακτήριζε;
    Μαθητής
    Φοιτητής / Σπουδαστής
    Εργαζόμενος / Επιχειρηματίας / Ελ. επαγγελματίας
    Άνεργος
    Οικιακά
  7.Ποιο είναι το επίπεδο σπουδών σας;
  (ακόμα και αν δεν το έχετε ολοκληρώσει)
   Διδακτορικό
    Μεταπτυχιακό
    ΑΕΙ / ΑΤΕΙ
   Ι.Ε.Κ. / Λοιπές Σχολές Επαγγ.Κατάρτ.
    Γενικό Λύκειο
    Τεχνικό Λύκειο / Τ.Ε.Ε. /ΕΠΑΛ
    Γυμνάσιο
    Δημοτικό
  8.Εάν απασχολείστε σήμερα, ποιο από τα παρακάτω χαρακτηρίζει τη σχέση απασχόλησής σας;
   Ιδιωτικός Υπάλληλος
    Δημόσιος Υπάλληλος
    Επιχειρηματίας / Ελεύθερος Επαγγελματίας
    Αγρότης
    Άλλο ……………………………
  9.Εάν είστε άνεργος, προσδιορίστε τους μήνες αναζήτησης εργασίας:
  ………………………………………….

  Β. Μέρος
  (Περισσότερες από μια απαντήσεις είναι δεκτές)
  1.Τι σημαίνει Κοινωνική Ένταξη για σας και τους νέους στη χώρα σας;
  Α. Πρόσβαση σε ευκαιρίες και πόρους για συμμετοχή στην οικονομική ζωή (εργασία, παραγωγή, επιχειρηματικότητα)
  Β. Πρόσβαση σε ευκαιρίες και πόρους για συμμετοχή στην πολιτική ζωή και στους φορείς λήψης αποφάσεων
  Γ. Πρόσβαση σε ευκαιρίες και πόρους για συμμετοχή στην πολιτιστική ζωή
  Δ. Πρόσβαση σε ευκαιρίες και πόρους για συμμετοχή στην κοινωνική ζωή (στέγαση, υγεία, κοινωνικές παροχές)
  Ε. Εξασφάλιση αξιοπρεπούς βιοτικού επιπέδου και εξάλειψη της φτώχειας
  ΣΤ. Πρόσβαση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και τη δια βίου μάθηση και αντιμετώπιση του φαινομένου της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου
  Άλλο…………………………………………………………………………….

  2.Ποιες είναι οι κύριες προκλήσεις για την κοινωνική ένταξη των νέων στη χώρα σας;
  Α. Εξασφάλιση εισοδήματος και πόρων για αξιοπρεπή διαβίωση
  Β. Καταπολέμηση των ανισοτήτων στην εκπαίδευση
  Γ. Προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών
  Δ. Καλές συνθήκες στέγασης για όλους
  Ε. Ίση πρόσβαση σε κοινωνικές υπηρεσίες και υπηρεσίας υγείας για όλους
  ΣΤ. Δημιουργία αγοράς εργασίας που θα ενισχύει και θα προωθεί την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα
  Ε. Σύνδεση αγοράς εργασίας και εκπαίδευσης
  ΣΤ. Καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού, των διακρίσεων και του ρατσισμού σε βάρος των νέων που προέρχονται από οικογένειες μεταναστών και των νέων με λιγότερες ευκαιρίες
  Άλλο…………………………………………………………………………….
  3.Ποιες ομάδες νέων βρίσκονται σε μεγαλύτερο κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού στη χώρα σας;
  Α. Οι άνεργοι
  Β. Νέοι που οι οικογένειές τους ζουν με εισόδημα κάτω από το όριο της φτώχειας
  Γ. Άτομα με ψυχικές και πνευματικές διαταραχές ή χρόνια προβλήματα υγείας ή με προβλήματα αναπηρίας
  Δ. Μετανάστες και παιδιά μεταναστών
  Ε. Γυναίκες
  ΣΤ. Ομοφυλόφιλοι
  Ζ. Παιδιά που προέρχονται από μονογονεϊκές οικογένειες ή με διαζευγμένους γονείς
  Άλλο…………………………………………………………………………….

  4.Πιστεύετε ότι υπάρχουν στάδια στη ζωή των νέων που είναι πιο ευάλωτοι στον κοινωνικό αποκλεισμό;
  Α. Ναι
  Β. Όχι
             Ένα ναι, προσδιορίστε το σημαντικότερο από αυτά κατά τη γνώμη σας:
             …………………………………………………………………………………

  5.Ποια θετικά μέτρα έχουν ληφθεί στη χώρα σας για την προώθηση την κοινωνικής ένταξης των νέων;
  .........................................
  ..........................................

  6.Τι όφελος έχουν οι νέοι από τη συμμετοχή τους σε κοινωνικο-μορφωτικές δραστηριότητες (youth work) και σχετικές πρωτοβουλίες για νέους;
  •Στην ανάπτυξη και ευημερία τους
  •Σε χρήσιμες δεξιότητες και εμπειρίες
  •Στην ένταξή τους στην κοινωνία
  Α. Μεγαλύτερη συμμετοχή στη διαδικασία λήψης αποφάσεων
  Β. Αξιοποίηση των δυνατοτήτων τους
  Γ. Ενεργό συμμετοχή στην κοινωνία
  Δ. Απόκτηση εμπειριών
  Ε. Ανάπτυξη των ικανοτήτων και δεξιοτήτων τους
  Άλλο…………………………………………………………………………

  7.Τι καλές πρακτικές κοινωνικο-μορφωτικών δραστηριοτήτων (youth work) γνωρίζετε/χρησιμοποιούνται στον οργανισμό/περιοχή/χώρα σας για τη βελτίωση της κοινωνικής ένταξης των νέων;
  ………………………………………………………………
  ………………………………………………………………
  8.Πώς μπορεί η ποιότητα των κοινωνικο-μορφωτικών δραστηριοτήτων (youth work) και των σχετικών πρωτοβουλιών για τους νέους να βελτιωθεί ώστε να διασφαλίζεται η ανάπτυξη, η ευημερία και η κοινωνική ένταξη όλων των νέων;
  Α. Με τη χρήση των νέων τεχνολογιών
  Β. Με την προώθηση της συμμετοχής περισσότερων νέων και ειδικά αυτών που υπόκεινται σε κοινωνικό αποκλεισμό
  Γ. Με τη συνεχή αξιολόγηση
  Δ. Με την ενθάρρυνση της συμμετοχής των νέων στις κοινωνικο-μορφωτικές δραστηριότητες
  Ε. Με την προώθηση της συμμετοχής των νέων σε φορείς και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών
  ΣΤ. Με την αναγνώριση της μη τυπικής και άτυπης μάθησης και την αξιολόγησή τους
  Άλλο…………………………………………………………………………
  9.Ποια, κατά τη γνώμη σας, ποιοτικά κριτήρια υπάρχουν ή θα μπορούσαν να αναπτυχθούν για να ενισχύσουν τις κοινωνικο-μορφωτικές δραστηριότητες (youth work) και τις σχετικές πρωτοβουλίες με σκοπό την προώθηση της κοινωνικής ένταξης των νέων και τη βελτίωση του αντίκτυπου που έχουν στη ζωή τους;
  ………………………………………………………………………………………………
  Επιστροφή

   Αρχείο Ειδήσεων Φεβρουαρίου 2013
  Ανακοίνωση για την Παγκόσμια  Ημέρα Πολιτικής Προστασίας
  Συνεδριάζει η Επιτροπή Περιβάλλοντος της Περιφέρειας
  2η πρόσκληση ΟΠΑΑΧ
  Υπουργείο Παιδείας: Συμπληρωματικές οδηγίες δήλωσης υποψηφίων
  Ενημερωτική ημερίδα της Περιφέρειας για τα προϊόντα αγροδιατροφικού τομέα
  Ερώτηση για την αξιολόγηση της πρότασης "Αθαμάνιο – Ενεργειακή Οικονομία"
  Δήλωση του Δημ. Κέφη για την Παγκόσμια Ημέρα Πολιτικής Προστασίας
  Ημερίδα με θέμα: «Ηπειρωτικός Αμπελώνας και Οινικός Τουρισμός»
  Πρώτος στο πρωτάθλημα Νοτίου Ελλάδος ο Μπαλωμένος
  Εξιχνίαση  διάρρηξης οικίας  στην Άρτα
  Θετικό πρόσημο για τα οικονομικά του Δήμου
  Δημοπρατείται ο κόμβος της επαρχιακής οδού στο ύψος της Ράχης
  Νέες μελέτες για σημαντικά έργα ανάπτυξης προωθεί ο Δήμος Αρταίων
  Πρόγραμμα ενίσχυσης της κατανάλωσης γάλακτος στα σχολεία
  Αρχείο Ειδήσεων
  Πέμπτη
  6 Αυγούστου 2020
  Ανατολή 6:32 - Δύση 20:31
   Καιρός

  Διάσπαρτα Νέφη
     Πρόβλεψη καιρού

  Τουριστικές πληροφορίες
  26810 74615
   Στατιστικά
  Έχουμε 19 επισκέπτες συνδεδεμένους
  Σήμερα289
  Χθες1101
   Αναλυτικά
   Amvrakia Fm 91.9