Ως Δήμαρχος Αρταίων, σας καλωσορίζω στο δικτυακό τόπο του Δήμου Αρταίων. Η πλοήγηση στην ιστοσελίδα μας, θα σας δώσει χρήσιμες πληροφορίες για τις υπηρεσίες του Δήμου, τα τελευταία νέα, τις δράσεις, τις πρωτοβουλίες και τον προγραμματισμό μας, καθώς και ενδιαφέρον υλικό για την ιστορία του Δήμου, στοιχεία για την σύγχρονη οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική εικόνα του. Ο Δήμος Αρταίων
αποτελείται από τις Δ.Ε. Άρτας, Αμβρακικού, Βλαχερνών, Ξηροβουνίου και Φιλοθέης. Έδρα του Δήμου είναι η πόλη της Άρτας η οποία είναι χτισμένη αμφιθεατρικά, δίπλα στον ποταμό Άραχθο. Το ξακουστό γεφύρι, σήμα κατατεθέν της πόλης, ενώνει το παρελθόν με το παρόν και το μέλλον της.
 Αρχείο Ειδήσεων
 • Ιούνιος 2017
 • Μάιος 2017
 • Απρίλιος 2017
 • Μάρτιος 2017
 • Φεβρουάριος 2017
 • Ιανουάριος 2017
 • Δεκέμβριος 2016
 • Νοέμβριος 2016
 • Οκτώβριος 2016
 • Σεπτέμβριος 2016
 • Αύγουστος 2016
 • Ιούλιος 2016
 • Ιούνιος 2016
 • Μάιος 2016
 • Απρίλιος 2016
 • Μάρτιος 2016
 • Φεβρουάριος 2016
 • Ιανουάριος 2016
 • Δεκέμβριος 2015
 • Νοέμβριος 2015
 • Οκτώβριος 2015
 • Σεπτέμβριος 2015
 • Αύγουστος 2015
 • Ιούλιος 2015
 • Ιούνιος 2015
 • Μάιος 2015
 • Απρίλιος 2015
 • Μάρτιος 2015
 • Φεβρουάριος 2015
 • Ιανουάριος 2015
 • Δεκέμβριος 2014
 • Νοέμβριος 2014
 • Οκτώβριος 2014
 • Σεπτέμβριος 2014
 • Αύγουστος 2014
 • Ιούλιος 2014
 • Ιούνιος 2014
 • Μάιος 2014
 • Απρίλιος 2014
 • Μάρτιος 2014
 • Φεβρουάριος 2014
 • Ιανουάριος 2014
 • Δεκέμβριος 2013
 • Νοέμβριος 2013
 • Οκτώβριος 2013
 • Σεπτέμβριος 2013
 • Αύγουστος 2013
 • Ιούλιος 2013
 • Ιούνιος 2013
 • Μάιος 2013
 • Απρίλιος 2013
 • Μάρτιος 2013
 • Φεβρουάριος 2013
 • Ιανουάριος 2013
 • ΤΑ ΝΕΑ
   Ψηφίστηκε ο Προϋπολογισμός του Δήμου Αρταίων για το 2013  [12.2.13]
   
  Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία στη διάρκεια της χθεσινής (Δευτέρα 11 Φεβρουαρίου 2013) ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ο Προϋπολογισμός για το 2013  του Δήμου Αρταίων, ύψους 49.374.179,19 ευρώ. Τον Προϋπολογισμό εισηγήθηκε εκ μέρους της πλειοψηφίας ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών κ. Φώτης Γεωργίου ο οποίος ανέφερε: «Για τη σύνταξη του προϋπολογισμού του οικον. έτους 2013 ελήφθησαν υπόψη μεταξύ των άλλων και τα περιορισμένα οικονομικά μεγέθη των θεσμοθετημένων εθνικών πόρων (ΚΑΠ-ΣΑΤΑ κλπ) προς τους ΟΤΑ καθώς και τα δεδομένα μεγέθη της οικονομικής κρίσης που επικρατεί στη χώρα μας αλλά και διεθνώς και που θα μας επηρεάσουν. Ο Προϋπολογισμός του έτους 2013 καταρτίστηκε σύμφωνα με τις οδηγίες  που παρέχονταν στην υπ’ αριθμ. 47490/18-12-2012 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών , δίνοντας ιδιαίτερη μέριμνα στο γεγονός ότι το άθροισμα των ποσών που εγγράφονται στον προϋπολογισμό για τις ομάδες 01,02,03,04,05,07,11,14,15,16,21 και 22 δεν μπορεί να υπερβαίνει κατά 30% το αντίστοιχο άθροισμα για το έτος 2012.
      Επισημαίνουμε ότι κατά  το έτος 2012 τα πραγματικά εισπραχθέντα έσοδα του Δήμου μας από θεσμοθετημένους πόρους (ΚΑΠ-ΣΑΤΑ) ήταν μειωμένα σε σχέση με το 2011, το 2010 και το 2009. Αξίζει  να σημειωθεί ότι το έτος 2012 οι ήδη μειωμένοι ΚΑΠ  υπέστησαν μείωση κατά 15% το Φεβρουάριο και κατά 29% τον Αύγουστο. Όσον αφορά τα έσοδα από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΤΑ) , πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι και αυτά παρουσίασαν μείωση σε σχέση με τα προηγούμενα έτη. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι για το έτος 2011 , τα έσοδα από ΣΑΤΑ ήταν μόλις 693.751,00 € , ενώ το υπόλοιπο ποσό του 1.118.745,00 € που αφορούσε το 2011 μας αποδόθηκε τον Ιανουάριο του 2012. Επίσης τα αντίστοιχα έσοδα από ΣΑΤΑ για το έτος 2012 ανέρχονται στο ποσό του 1.248.180,00€ και είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι αποδόθηκαν στο Δήμο μας μόλις το Δεκέμβριο του 2012 και μάλιστα τις τελευταίες μέρες.
      Αξιοσημείωτο είναι ακόμη το γεγονός ότι οι ΚΑΠ για τη μισθοδοσία υπαλλήλων ΚΕΠ το έτος 2012 υπέστησαν μείωση της τάξης του 76% σε σχέση με το 2011 (από 250.200,36€ που μας αποδόθηκαν το 2011, σε μόλις 59.825,67 €) και για το 2013 θα καταργηθούν εντελώς.
     Σε όλα τα παραπάνω , πρέπει να προσθέσουμε και τη δυσχερή οικονομική κατάσταση των συμπολιτών μας που με δυσκολία καταφέρνουν να ανταποκριθούν  στην εξόφληση των οφειλών τους προς το Δήμο μας , με αποτέλεσμα-παρά τις συνεχείς προσπάθειες της Οικονομικής Υπηρεσίας (ειδοποιήσεις, ενημερώσεις, χορήγηση διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής)-οι εισπράξεις μας να συγκεντρώνονται με δυσκολία.
   Τα γεγονότα αυτά μας υποχρεώνουν για το 2013 να καταρτίσουμε ένα προϋπολογισμό ρεαλιστικό που πρωταρχικό σκοπό θα έχει την κάλυψη των ανελαστικών δαπανών του δήμου μας (μισθοδοσία, μισθώματα και λειτουργικές δαπάνες). Αξίζει να σημειωθεί ότι κανένα έργο δεν μπορεί πλέον να προϋπολογιστεί στο τεχνικό πρόγραμμα εάν δεν έχει εξασφαλισθεί η χρηματοδότησή του είτε από το ΕΣΠΑ είτε από τις οριζόντιες δράσεις της Περιφέρειας είτε από ίδιους πόρους.
    Η οικονομική κρίση και η αβεβαιότητα είσπραξης θεσμοθετημένων και μη πόρων, μας εξαναγκάζει να καταρτίσουμε προϋπολογισμό δίχως υπερεκτίμηση των εσόδων και παρά την αύξηση της τιμής του πετρελαίου οι δαπάνης για την αγορά καυσίμων παρέμειναν σταθερές εφαρμόζοντας τις κατάλληλες συντονιστικές αλλαγές στη λειτουργία των υπηρεσιών ώστε να μην επιβαρύνουμε τους δημότες μας από την αύξηση των ανταποδοτικών τελών, δείχνοντας με την πράξη μας αυτή το κοινωνικό πρόσωπο του δήμου μας.

  Τα οικονομικά μεγέθη του προϋπολογισμού οικ. έτους 2013, που
  εμφανίζονται στον κατωτέρω πίνακα, προβλέπουν :

  Τα έσοδα ανέρχονται στο ποσό των 49.374.179,19 ευρώ και προέρχοναι από κεντρικούς αυτοτελείς πόρους (ΚΑΠ), ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα, νομοθετημένα έσοδα, ΣΑΤΑ, ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ..Α., ΕΣΠΑ και λοιπές χρηματοδοτήσεις.

  Τα έξοδα ανέρχονται στο ποσό των 48.384.788,16 ευρώ και θα διατεθούν για την  υλοποίηση του τεχνικού προγράμματος έτους 2013, μισθοδοσία προσωπικού, προμήθειες, επιχορηγήσεις σε Ν.Π.Δ.Δ. του δήμου, λειτουργικές ανάγκες και διάφορες άλλες δαπάνες που προσεγγίζουν την αναγκαιότητα της πραγματοποίησης των, με στόχο τον περιορισμό της κάθε μορφής ΣΠΑΤΑΛΗΣ και το αποθεματικό ανέρχεται στο ποσό των 989.391,03 ευρώ.

  ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013
  Η σύνταξη, η ψήφιση και υλοποίηση του προϋπολογισμού του Δήμου, εκτός
  από θεσμική υποχρέωση, αποτελεί το πρόγραμμα, το σχέδιο και το όραμα της δημοτικής αρχής.
  Λαμβάνοντας υπόψη τη σημερινή δυσμενή οικονομική κατάσταση της Χώρας
  μας και την πολύπλευρη κρίση, στην οποία δοκιμάζεται η κοινωνία και οι
  πολίτες καταβάλλουν τεράστιες θυσίες και μέσα σε ένα περιβάλλον βαθιάς
  ύφεσης, υψηλής ανεργίας και αβεβαιότητας για όλους, ο Δήμος μας προσαρμόζει τον προϋπολογισμό για το έτος 2013.
  Παρά το γεγονός της μείωσης των κρατικών χρηματοδοτήσεων στους Δήμους, της μείωσης του προσωπικού, της απαγόρευσης προσλήψεων, τη μεταβίβαση δεκάδων αρμοδιοτήτων στους Δήμους και της μειωμένης ικανότητας των πολιτών να ανταπεξέλθουν στις οφειλές τους προς το Δήμο, ο Δήμος με τη ψήφιση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013 οφείλει να αντιμετωπίσει τα προβλήματα της τοπικής κοινωνίας, να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του και απαιτήσεις των πολιτών.
  Στα πλαίσια ενός προσεκτικού σχεδιασμού, κατάλληλου συντονισμού, ενάρετης οικονομικής διαχείρισης – όπως ήδη ακολουθείται από τη δημοτική αρχή – είναι δυνατή η διεύρυνση της ανάπτυξης στο Δήμο μας με όρους ευημερίας και αξιοπρέπειας. Η κρισιμότητα της οικονομικής κατάστασης της Χώρας, πρέπει να αποτελεί μοχλό εκκίνησης για εποικοδομητική συνεργασία όλων των παραγόντων και φορέων, που θα επιφέρει θετικό αποτέλεσμα στην ανάπτυξη του Δήμου.
  Ο Δήμος μας (δια της Δημοτικής Αρχής και των υπηρεσιών του Δήμου)
  βρίσκεται σε ετοιμότητα για την υλοποίηση του προγράμματος έτους 2013,
  αντιμετωπίζοντας τις όποιες δυσκολίες ή απαιτήσεις.
  Ο Δήμος είναι πλεονασματικός από άποψη οικονομικών αποτελεσμάτων, συνέπεια της  συνετής διαχείρισης και χρηστής διοίκησης. Χαρακτηριστηκά αναφέρουμε την μείωση των δαπανών κατά 4% το 2012 και την ταυτόχρονη αύξηση των εσόδων κατά 2%. Με αυτό τον τρόπο θα συνεχίσει να πορεύεται και το έτος 2013. Συγκεκριμένα, θα συνεχιστεί η συνεχής και επίμονη προσπάθεια συμπίεσης των δαπανών, που πραγματοποιείται τα τελευταία χρόνια – ακολουθώντας την ιδεολογική άποψη ότι «δεν μπορείς να ξοδεύεις περισσότερα από όσα βγάζεις» και η οποία είναι αποδεδειγμένη και που επιβάλλεται από τα νέα χρηματοοικονομικά δεδομένα, ενώ ταυτόχρονα καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε το επίπεδο των υποδομών και υπηρεσιών που απολαμβάνουν οι πολίτες να διατηρείται υψηλό.
  Με γνώμονα το καλό του τόπου μας, με γνώση των τοπικών υποθέσεων, με τη
  στήριξη των δημοτών μας, με σεβασμό στις ανάγκες των πολιτών, με
  καθημερινή δουλειά και σωστή διαχείριση, το 2013 οι προτεραιότητές μας
  επικεντρώνονται στους βασικούς άξονες του σχεδιασμού μας, οι οποίοι
  έχουν ως κύριους στόχους:

  1. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
  Τη δημιουργία ενός Δήμου αισθητικά αναβαθμισμένου, ο οποίος θα είναι ακόμα πιο καθαρός, πιο πράσινος και πιο λειτουργικός, ώστε να διαμορφωθούν οι συνθήκες εκείνες που θα αναδείξουν περισσότερο την ελκυστικότητα και την ανταγωνιστικότητά του και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής με δράσεις & πρωτοβουλίες που αφορούν στο περιβάλλον.
  Οι υπηρεσίες του Δήμου καταβάλλουν ήδη μεγάλη προσπάθεια στους τομείς
  της καθαριότητας και του περιβάλλοντος, ώστε να ανταποκριθούν στις ανάγκες του Δήμου και των κατοίκων του. Η προσπάθεια αυτή ενισχύθηκε κατά το 2012-2013 με τους εργαζόμενους με το πρόγραμμα της Κοινωφελούς εργασίας και θα συνεχιστεί, για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

  2. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
  Την ανάπτυξη και προώθηση εκδηλώσεων που ενισχύουν τον Πολιτισμό και
  Αθλητισμό, που με τη σειρά τους δρουν θετικά και αποτελεσματικά στην
  ποιότητα της ζωής και καλλιέργεια του πνεύματος με την πραγματοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων, συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων, κλπ).

  3. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ
  ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
  Η αύξηση των αρμοδιοτήτων, η έκδοση νέας νομοθεσίας και οι αλλαγές αυτής, η βελτίωση και ο εκσυγχρονισμός των παρεχόμενων υπηρεσιών, επιβάλλουν τη συνεχή αναβάθμιση της διοικητικής ικανότητας του Δήμου.
  Κατά τα έτη 2011 και 2012 υπήρξε μια καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης και των ιδιαίτερων αναγκών, καθώς επίσης και ο εκσυγχρονισμός της υλικοτεχνικής υποδομής. Αυτό δημιούργησε τη βάση για περεταίρω ανάπτυξη στον τομέα της παροχής ποιοτικών υπηρεσιών προς τους πολίτες, αξιοποιώντας κάθε νέα τεχνολογία και σύγχρονες μεθόδους διοίκησης.
  Βελτίωση της παροχής υπηρεσιών με ταχύτερη έκδοση εγγράφων και αποκέντρωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και στις δημοτικές ενότητες.
  Δυνατότητα παροχής internet στα περισσότερα σημεία του Δήμου, ακόμα και σε περιοχές με μη δυνατή πρόσβαση στο διαδίκτυο.
  Εξοπλισμός και τεχνική υποστήριξη ενός δικτύου 25 Αγροτικών Ιατρείων στο σύνολο σχεδόν των τοπικών κοινοτήτων.
  Συνεχής ενημέρωση της ιστοσελίδας του Δήμου για τις πληροφορίες που παρέχει στους πολίτες.
  Εκσυγχρονισμός της υπηρεσιακής δομής.
   
  4. ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
  Υλοποίηση έργων που αφορούν κυρίως  στη συντήρηση δημοτικών κτιρίων, στη συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων, στην ανάπλαση, επισκευή & συντήρηση χώρων πρασίνου,
  Έργα και παρεμβάσεις για την αισθητική – λειτουργική – περιβαλλοντική –
  οικιστική και πολιτιστική βελτίωση και ανάπτυξη του Δήμου μας.
  Οι προτεραιότητες στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2013 αφορούν στη διατήρηση της ποιότητας ζωής, τη βιώσιμη, κοινωνική και οικονομική
  ανάπτυξη του δήμου μας, προσαρμόζοντας τις δαπάνες στις σημερινές ανάγκες των πολιτών, δίνοντας έμφαση στην κοινωνική πολιτική η οποία και είναι επιβεβλημένη στα δεδομένα και τις απαιτήσεις της εποχής. Απόδειξη αυτού, αποτελεί το γεγονός ότι για το έτος 2012 οι δαπάνες για τα έργα είχαν αύξηση 13,9%.
  Ιδιαίτερα σημαντική και καθοριστική είναι η ουσιαστική συμβολή του
  προσωπικού του δήμου μας, απαραίτητη και αναγκαία για την πολύ καλή
  λειτουργία του δήμου, αλλά κυρίως για την ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρουν.

  ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013
  Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και να τονιστεί ότι κατά το τρέχον έτος η εκτέλεση του αρχικού προϋπολογισμού παρουσίασε μεγαλύτερη σύγκλιση, γεγονός που οφείλεται  στην αποτελεσματικότητα των οικονομικών υπηρεσιών του δήμου.
  Όμως η υστέρηση των εσόδων δεν παύει να είναι πραγματική λόγω της
  οικονομικής κρίσης.
  Τα έσοδα του 2013 έχουν προϋπολογισθεί χωρίς αναπροσαρμογή ανταποδοτικών τελών. Δεν υπάρχει καμία αύξηση στα τελευταία και έτσι οι δημότες εξακολουθούν να πληρώνουν τα χαμηλότερα δημοτικά τέλη από τους δημότες των άλλων συγκρίσιμων με εμάς δήμων.
  Οι πιστώσεις που αναγράφονται στον προϋπολογισμό του έτους 2013 στο σκέλος των εξόδων έχουν αξιολογηθεί να καλύψουν τις απολύτως αναγκαίες και επιβεβλημένες δαπάνες που εμπίπτουν στους σκοπούς του δήμου και στο νόμο λόγω της κρατούσης για την ενέργεια των δαπανών Αρχής της Νομιμότητας των δαπανών καθώς ο προϋπολογισμός δεν θέτει κανόνες δικαίου αλλά σκοπεί στην εφαρμογή των κείμενων νόμων.


  ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ
  Οι πρωτογενείς δαπάνες για το έτος 2013 αφορούν :
  Τη μισθοδοσία κάθε είδους προσωπικού στις οποίες περιλαμβάνονται οι αποδοχές (μισθοί και λοιπά επιδόματα) του προσωπικού του δήμου, αντιμισθία αιρετών, αποδοχές συνεργατών, εκτάκτων, αμοιβές μισθώσεων έργων κ.λπ.
  Τις επιχορηγήσεις φορέων Ν.Π.Δ.Δ. του δήμου.
  Οι επιχορηγήσεις αυτές αντιπροσωπεύουν την οικονομική επιβάρυνση που θα προκύψει από την εφαρμογή της εισοδηματικής πολιτικής του 2013 επειδή η επιχορήγηση σε αρκετά από τα επιχορηγούμενα νομικά πρόσωπα δήμου που προορίζεται για την κάλυψη των δαπανών μισθοδοσίας του προσωπικού είναι ελλειμματική. Επομένως τα ίδια έσοδα είναι αδύνατο να επαρκέσουν για την πληρωμή του συνόλου των υποχρεώσεών τους. Για την εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας των νομικών προσώπων (παιδικοί σταθμοί, σχολεία, ΚΑΠΗ, αθλητικά κέντρα έχουν άμεσο αντίκτυπο στη ποιότητα ζωής των πολιτών) οι έκτακτες επιχορηγήσεις στα Ν.Π.Δ.Δ Κ.Κ.Μ.Π.Α.Π και Σχολικές Επιτροπές αυξάνεται για το 2013 και διαμορφώνεται έτσι στο ποσό των 1.010.000,00 €.
  Α) Οι λειτουργικές δαπάνες για ασφάλιστρα – μισθώματα κτιρίων – ΔΕΗ – ΟΤΕ – τέλη κυκλοφορίας – υποχρεωτικές εισφορές υπέρ συνδέσμων – εργοδοτικές εισφορές κ.λπ.
  Β) Οι προμήθειες για γραφική ύλη – ανταλλακτικά – υλικά καθαριότητας – ιματισμό – καύσιμα – λιπαντικά κ.λπ.
  Τις αποδόσεις σε τρίτους δημόσιο – ασφαλιστικά ταμεία των παρακρατηθέντων φόρων και εισφορών.
  Τις πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης « δάνεια για κάλυψη λειτουργικών και επενδυτικών δαπανών».

  Κλείνοντας, αξίζει να σημειωθεί πως τα ταμειακά υπόλοιπα του Δήμου Αρταίων στις 31/12/2012 ήταν 6.811.568,38 € και κατά τη διάρκεια του έτους τα μηνιαία ταμιακά διαθέσιμα ανερχόταν στα 3.500.000,00 € περίπου. Ακόμα η παρούσα δημοτική αρχή παρέλαβε οφειλές 4.355.693,17 € από το σύνολο των πρώην Δήμων που συνενώθηκαν και με το κλείσιμο του οικονομικού έτους 2012 είχε μόνο 643.148,00 € οφειλές,  που οφείλονται κυρίως σε γραφειοκρατικά αίτια. Με αυτά τα δεδομένα είναι εμφανές ότι η Δημοτική αρχή και το υπαλληλικό προσωπικό κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια να ‘συμμαζέψει’ τα οικονομικά του Δήμου και με την αύξηση της είσπραξης των οφειλόμενων, να οδηγείται  στην οικονομική αυτοτέλεια και στη δημιουργία των κατάλληλων προϋποθέσεων, ώστε ανεξάρτητα από τα οικονομικά δεδομένα που δημιουργούνται στη χώρα, ο Δήμος να μπορεί σε ικανοποιητικό βαθμό να συνεχίσει το έργο του».
  Επιστροφή

   Αρχείο Ειδήσεων Φεβρουαρίου 2013
  Ανακοίνωση για την Παγκόσμια  Ημέρα Πολιτικής Προστασίας
  Συνεδριάζει η Επιτροπή Περιβάλλοντος της Περιφέρειας
  2η πρόσκληση ΟΠΑΑΧ
  Υπουργείο Παιδείας: Συμπληρωματικές οδηγίες δήλωσης υποψηφίων
  Ενημερωτική ημερίδα της Περιφέρειας για τα προϊόντα αγροδιατροφικού τομέα
  Ερώτηση για την αξιολόγηση της πρότασης "Αθαμάνιο – Ενεργειακή Οικονομία"
  Δήλωση του Δημ. Κέφη για την Παγκόσμια Ημέρα Πολιτικής Προστασίας
  Ημερίδα με θέμα: «Ηπειρωτικός Αμπελώνας και Οινικός Τουρισμός»
  Πρώτος στο πρωτάθλημα Νοτίου Ελλάδος ο Μπαλωμένος
  Εξιχνίαση  διάρρηξης οικίας  στην Άρτα
  Θετικό πρόσημο για τα οικονομικά του Δήμου
  Δημοπρατείται ο κόμβος της επαρχιακής οδού στο ύψος της Ράχης
  Νέες μελέτες για σημαντικά έργα ανάπτυξης προωθεί ο Δήμος Αρταίων
  Πρόγραμμα ενίσχυσης της κατανάλωσης γάλακτος στα σχολεία
  Αρχείο Ειδήσεων
  Σάββατο
  28 Μαϊου 2022
  Ανατολή 6:06 - Δύση 20:38
   Καιρός

  Διάσπαρτα Νέφη
     Πρόβλεψη καιρού
   Amvrakia Fm 91.9

  Τουριστικές πληροφορίες
  26810 74615
   Στατιστικά
  Έχουμε 5 επισκέπτες συνδεδεμένους
  Σήμερα284
  Χθες344
   Αναλυτικά