Ως Δήμαρχος Αρταίων, σας καλωσορίζω στο δικτυακό τόπο του Δήμου Αρταίων. Η πλοήγηση στην ιστοσελίδα μας, θα σας δώσει χρήσιμες πληροφορίες για τις υπηρεσίες του Δήμου, τα τελευταία νέα, τις δράσεις, τις πρωτοβουλίες και τον προγραμματισμό μας, καθώς και ενδιαφέρον υλικό για την ιστορία του Δήμου, στοιχεία για την σύγχρονη οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική εικόνα του. Ο Δήμος Αρταίων
αποτελείται από τις Δ.Ε. Άρτας, Αμβρακικού, Βλαχερνών, Ξηροβουνίου και Φιλοθέης. Έδρα του Δήμου είναι η πόλη της Άρτας η οποία είναι χτισμένη αμφιθεατρικά, δίπλα στον ποταμό Άραχθο. Το ξακουστό γεφύρι, σήμα κατατεθέν της πόλης, ενώνει το παρελθόν με το παρόν και το μέλλον της.
 Αρχείο Ειδήσεων
 • Ιούνιος 2017
 • Μάιος 2017
 • Απρίλιος 2017
 • Μάρτιος 2017
 • Φεβρουάριος 2017
 • Ιανουάριος 2017
 • Δεκέμβριος 2016
 • Νοέμβριος 2016
 • Οκτώβριος 2016
 • Σεπτέμβριος 2016
 • Αύγουστος 2016
 • Ιούλιος 2016
 • Ιούνιος 2016
 • Μάιος 2016
 • Απρίλιος 2016
 • Μάρτιος 2016
 • Φεβρουάριος 2016
 • Ιανουάριος 2016
 • Δεκέμβριος 2015
 • Νοέμβριος 2015
 • Οκτώβριος 2015
 • Σεπτέμβριος 2015
 • Αύγουστος 2015
 • Ιούλιος 2015
 • Ιούνιος 2015
 • Μάιος 2015
 • Απρίλιος 2015
 • Μάρτιος 2015
 • Φεβρουάριος 2015
 • Ιανουάριος 2015
 • Δεκέμβριος 2014
 • Νοέμβριος 2014
 • Οκτώβριος 2014
 • Σεπτέμβριος 2014
 • Αύγουστος 2014
 • Ιούλιος 2014
 • Ιούνιος 2014
 • Μάιος 2014
 • Απρίλιος 2014
 • Μάρτιος 2014
 • Φεβρουάριος 2014
 • Ιανουάριος 2014
 • Δεκέμβριος 2013
 • Νοέμβριος 2013
 • Οκτώβριος 2013
 • Σεπτέμβριος 2013
 • Αύγουστος 2013
 • Ιούλιος 2013
 • Ιούνιος 2013
 • Μάιος 2013
 • Απρίλιος 2013
 • Μάρτιος 2013
 • Φεβρουάριος 2013
 • Ιανουάριος 2013
 • ΤΑ ΝΕΑ
   Συνεδριάζει την Τρίτη το Δ.Σ. Άρτας  [21.3.13]
   
  Την Τρίτη 26-3-2013 και ώρα  7:30μμ θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Άρτας. Η συνεδρίαση θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος (Περιφερειακή οδός και Αυξεντίου) για τη συζήτηση και  λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
  1.Επικύρωση πρακτικών των συνεδριάσεων από 10-2-2011 έως 4-7-2011 (βρίσκονται στη γραμματεία δημοτικού συμβουλίου)
  2.Συμμετοχή του Δήμου Αρταίων στο πρόγραμμα δωρεάν διανομής τροφίμων
  3.Τροποποίηση κανονιστικής απόφασης λειτουργίας της Λαϊκής Αγοράς (σχετ. η αρ.12/2013 απόφαση της Ε.Π. Ζωής)
  4.Έκδοση κανονιστικής απόφασης περί δημιουργίας νέων σταθμών στάθμευσης (πιάτσες) Ε.Δ.Χ. (ταξί) στους οικισμούς των Κωστακιών – Εργατικών κατοικιών – Αγίων Αναργύρων (σχετ. η αρ.11/2013 απόφαση της Ε.Π. Ζωής)
  5.Τροποποίηση σχεδίου πόλεως στην πλατεία Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου (σχετ. η αρ.49/2012 απόφαση της Ε.Π. Ζωής)
  6.Λήψη απόφασης για αναγκαστική απαλλοτρίωση στο παλιό Δημαρχείο
  7.Λήψη απόφασης για αναγκαστική απαλλοτρίωση του Αρχοντικού Παπακώστα
  8.Ανάκληση άδειας λειτουργίας κατ/τος «Κυλικείο εντός Νεκροταφείου» της κ. Κασελούρη Δήμητρας
  9.Υποβολή πρότασης του έργου: «Διαμόρφωση πλατείας Νέας Βίγλας στην Τ.Κ. Βίγλας του Δήμου Αρταίων» στα πλαίσια  της πρόσκλησης 50 του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΗΠΕΙΡΟΥ 2007-2013»
  10.Υποβολή πρότασης του έργου: «Ολοκληρωμένη ανάπλαση οικισμού Ανέζας» στα πλαίσια  της πρόσκλησης 50 του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΗΠΕΙΡΟΥ 2007-2013»
  11.Αποδοχή και παραλαβή της μελέτης: «Μελέτη φωτισμού Περιφερειακής οδού»
  12.Ορισμός μελών στο Δ.Σ. της Διαδημοτικής επιχείρησης Χονδρεμπορίου Γεωργικών Προϊόντων και Αποθηκών Πρακτορείων Μεταφορών
  13.Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου της  Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας
  14.Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έτους 2013
  15.Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έτους 2013
  16.Καθιέρωση 24/ωρης λειτουργίας καθώς και λειτουργίας τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας ή καθ’ υπέρβαση αυτής της υπηρεσίας Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Αρταίων
  17.Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας εκπ/σης
  18.Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας εκπ/σης
  19.Έγκριση του αρ. 1/2013 πρακτικού του Πρότυπου Κέντρου Επαγγελματικής Κατάργησης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες «ΑΓΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑ» (Απολογισμός – Ισολογισμός 2012)
  20.Τακτική επιχορήγηση του Δήμου Αρταίων προς το Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας – Παιδείας-Αθλητισμού – Πολιτισμού Δήμου Αρταίων  
  21.Ψήφιση πίστωσης για βράβευση μαθήτριας
  22.Αναμόρφωση προϋπολογισμού
  23.Μείωση μισθώματος της παρ. 4 του άρθρου 9 του Ν.4071/2012
  24.Διαγραφή χρηματικών καταλόγων κλήσεων ετών 2007 και 2008
  25.Διαγραφή χρεών από τέλη Ύδρευσης της Δημοτικής Ενότητας Βλαχερνών
  26.Διαγραφή προστίμου ανέγερσης και διατήρησης αυθαίρετης κατασκευής
  27.Διαγραφή ποσού
  28.Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος
  29.Καταβολή μισθωμάτων στη Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
  30.Μερική κατανομή πιστώσεων για την επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων
  31.Μίσθωση ακινήτου για τη μεταστέγαση του 2/θέσιου Νηπιαγωγείου Καμπής
  32.Σύναψη δημοσίων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών καθαριότητας – κοπής χόρτων και αναμόρφωση πρ/σμού
  33.Μετάθεση συμβατικού χρόνου παράδοσης εξοπλισμού ειδικών σχολείων (πακέτων Α-Β-Ζ-Η-Ι-Κ-Λ)
  34.Μετάθεση συμβατικού χρόνου παράδοσης εξοπλισμού ειδικών σχολείων (πακέτο Ν- λοιπός εξοπλισμός)
  35.Παραχώρηση του Δημοτικού Σχολείου Λιμίνης Αίτημα στη Λέσχη Εφέδρων Ενόπλων Δυνάμεων (Λ.ΕΦ.Ε.Δ.) Παράρτημα Άρτας
  36.Παραχώρηση αίθουσας Δημοτικού Σχολείου Βλαχερνών στον Πολιτιστικό Σύλλογο ΠΑΝΑΓΙΑ ΒΛΑΧΕΡΝΑ
  37.Τροποποίηση της αρ. 630/2012 Α.Δ.Σ. (Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής (προμηθειών, έργων, κ.λ.π.)
  38.Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του φυσικού εδάφους Δημοτικών έργων μετά από κλήρωση
  39.Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Διάνοιξη και κατασκευή οδών Μιχαήλ Πατσαλιά και Λουριώτη»
  40.Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής της υπερκατασκευής απορριμματοφόρου τύπου πρέσας
  41.Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Ανακαίνιση Δημαρχιακού Καταστήματος»
  42.Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Κατασκευή τεχνικών στο Τ.Κ. Καμπής»
  43.Επί αιτήσεως εργοληπτικής επιχείρησης «ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» για παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Διάνοιξη και κατασκευή οδών Μιχαήλ Πατσαλιά και Λουριώτη»
  Επιστροφή
   Αρχείο Ειδήσεων Μαρτίου 2013
  Σύμφωνη η Περιφέρεια για τα Τοπικά Σχ. Δράσης Απασχόλησης σε Θεσπρωτία- Άρτα
  Ενημέρωση για ανακύκλωση
  Διεξαγωγή ημερίδας για πρόγραμμα του ΕΣΠΑ στο Βουργαρέλι Άρτας
  Το Ύστατο Χαίρε στον Μακαριστό Μητροπολίτη Αργολίδος Ιάκωβο
  Συζητήσεις για το θέατρο από το Σύλλογο Άρτας "Οι Φίλοι του Βιβλίου"
  Εκδήλωση της Οργάνωσης Άρτας του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ, αφιερωμένη στο πολιτικό τραγούδι
  Λειτουργία Μαστογράφου στο Γ.Ν. Άρτας
  Συμμετοχή του Μουσικού Σχολείου Άρτας στην επετειακή εκδήλωση του «Σκουφά»
  Εκδήλωση της ΝΟΕΣ με τη Χαρά Κεφαλίδου
  Ενημερωτική ημερίδα της Περιφέρειας Ηπείρου
  Σύλληψη 40χρονου για μη καταβολή εργοδοτικών-εργατικών εισφορών προς το Ι.Κ.Α.
  Διενέργεια εθελοντικής αιμοδοσίας στο Σ.Ε.Σ. στις 3 Απριλίου
  Μείωση 25% των τελών χρήσης για τη λειτουργία της Λαϊκής Αγοράς
  Πρόσκληση σε πολιτική εκδήλωση – συζήτηση
  Αρχείο Ειδήσεων
  Τρίτη
  7 Ιουλίου 2020
  Ανατολή 6:09 - Δύση 20:51
   Καιρός

  Διάσπαρτα Νέφη
     Πρόβλεψη καιρού

  Τουριστικές πληροφορίες
  26810 74615
   Στατιστικά
  Έχουμε 12 επισκέπτες συνδεδεμένους
  Σήμερα393
  Χθες720
   Αναλυτικά
   Amvrakia Fm 91.9