Ως Δήμαρχος Αρταίων, σας καλωσορίζω στο δικτυακό τόπο του Δήμου Αρταίων. Η πλοήγηση στην ιστοσελίδα μας, θα σας δώσει χρήσιμες πληροφορίες για τις υπηρεσίες του Δήμου, τα τελευταία νέα, τις δράσεις, τις πρωτοβουλίες και τον προγραμματισμό μας, καθώς και ενδιαφέρον υλικό για την ιστορία του Δήμου, στοιχεία για την σύγχρονη οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική εικόνα του. Ο Δήμος Αρταίων
αποτελείται από τις Δ.Ε. Άρτας, Αμβρακικού, Βλαχερνών, Ξηροβουνίου και Φιλοθέης. Έδρα του Δήμου είναι η πόλη της Άρτας η οποία είναι χτισμένη αμφιθεατρικά, δίπλα στον ποταμό Άραχθο. Το ξακουστό γεφύρι, σήμα κατατεθέν της πόλης, ενώνει το παρελθόν με το παρόν και το μέλλον της.
 Αρχείο Ειδήσεων
 • Ιούνιος 2017
 • Μάιος 2017
 • Απρίλιος 2017
 • Μάρτιος 2017
 • Φεβρουάριος 2017
 • Ιανουάριος 2017
 • Δεκέμβριος 2016
 • Νοέμβριος 2016
 • Οκτώβριος 2016
 • Σεπτέμβριος 2016
 • Αύγουστος 2016
 • Ιούλιος 2016
 • Ιούνιος 2016
 • Μάιος 2016
 • Απρίλιος 2016
 • Μάρτιος 2016
 • Φεβρουάριος 2016
 • Ιανουάριος 2016
 • Δεκέμβριος 2015
 • Νοέμβριος 2015
 • Οκτώβριος 2015
 • Σεπτέμβριος 2015
 • Αύγουστος 2015
 • Ιούλιος 2015
 • Ιούνιος 2015
 • Μάιος 2015
 • Απρίλιος 2015
 • Μάρτιος 2015
 • Φεβρουάριος 2015
 • Ιανουάριος 2015
 • Δεκέμβριος 2014
 • Νοέμβριος 2014
 • Οκτώβριος 2014
 • Σεπτέμβριος 2014
 • Αύγουστος 2014
 • Ιούλιος 2014
 • Ιούνιος 2014
 • Μάιος 2014
 • Απρίλιος 2014
 • Μάρτιος 2014
 • Φεβρουάριος 2014
 • Ιανουάριος 2014
 • Δεκέμβριος 2013
 • Νοέμβριος 2013
 • Οκτώβριος 2013
 • Σεπτέμβριος 2013
 • Αύγουστος 2013
 • Ιούλιος 2013
 • Ιούνιος 2013
 • Μάιος 2013
 • Απρίλιος 2013
 • Μάρτιος 2013
 • Φεβρουάριος 2013
 • Ιανουάριος 2013
 • ΤΑ ΝΕΑ
   Τοποθέτηση του Περιφερειάρχη Ηπείρου στην Επιτροπή Περιφερειών της Βουλής  [27.3.13]
   
  Τις προτάσεις για την Αγροτική Αναγέννηση και Ανάπτυξη, που κατέθεσε ο Περιφερειάρχης κ. Αλέξανδρος Καχριμάνης κατά τη συνεδρίαση της Μόνιμης Επιτροπής Περιφερειών της Βουλής που έγινε την Πέμπτη 21 Μαρτίου 2013, με θέμα: Η πορεία του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» και του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας, διαβίβασε εγγράφως προς τους βουλευτές – μέλη της Επιτροπής, αλλά και προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

  Οι προτάσεις συνοψίζονται ως εξής:

  Για το Πρόγραμμα «Αλ. Μπαλτατζής»: Σε αντίθεση με τις προγραμματικές περιόδους των ΚΠΣ (1989-2006), κατά τις οποίες τα Περιφερειακά Προγράμματα διέθεταν άξονες προτεραιότητας για την Αγροτική Ανάπτυξη, τους οποίους διαχειρίζονταν αποκλειστικά οι Περιφέρειες, η τρέχουσα προγραμματική περίοδος χαρακτηρίστηκε από τον υπερβολικό συγκεντρωτισμό αρμοδιοτήτων διαχείρισης στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθώς και από τα γνωστά προβλήματα υλοποίησης του Ε.Π. «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» (καθυστέρηση της έναρξης υλοποίησης του Ε.Π., σημαντικές καθυστερήσεις στην επίλυση θεσμικών θεμάτων και στην αξιολόγηση των ιδιωτικών σχεδίων, δυσκολίες στην ενημέρωση των δικαιούχων, δυσχερής παρακολούθηση των δημοσίων έργων, κλπ). Είναι κοινή αντίληψη ότι το εγχείρημα του ενός Ε.Π. Αγροτικής Ανάπτυξης της περιόδου 2007-2013 δεν είχε τα αναμενόμενα αποτελέσματα, τόνισε ο Περιφερειάρχης, κάνοντας αναφορά στα προβλήματα που υπάρχουν με αρδευτικά έργα: «Τα αρδευτικά έργα είναι απαξιωμένα. Δεν έχει μείνει τίποτε όρθιο», τόνισε χαρακτηριστικά.
  Για τη νέα προγραμματική περίοδο η πρόταση της Περιφέρειας Ηπείρου, αλλά και της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας είναι η επιλογή της υποβολής 13 Περιφερειακών Προγραμμάτων με τα τοπικά χαρακτηριστικά κάθε περιοχής, και αν χρειάζεται να υπάρχει ένα κεντρικό πρόγραμμα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης
  Ο Περιφερειάρχης στην τοποθέτησή του στην Επιτροπή Περιφερειών,  περιέγραψε τη σημερινή κατάσταση στον αγροτικό τομέα και ανέφερε σειρά άμεσων παρεμβάσεων που απαιτούνται για την στήριξη και ανάπτυξη του, αναλύοντας εκτενώς τα προβλήματα που διαπιστωμένα υπάρχουν στην αλιεία, στην κτηνοτροφία και σε άλλους τομείς του πρωτογενούς τομέα.
  Μεταξύ άλλων ο Περιφερειάρχης, ζήτησε να προχωρήσουν οι εξής ρυθμίσεις:
  Να περιέλθουν στην αρμοδιότητα των Περιφερειών υπηρεσίες που έχουν άμεση σχέση με την στήριξη και ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα, που σήμερα ελέγχονται και διευθύνονται από την Κεντρική Διοίκηση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, η λειτουργία των οποίων κρίνεται αναποτελεσματική. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται επίσης οι ΓΟΕΒ-ΤΟΕΒ, Ιχθυογεννητικοί σταθμοί, τα Κέντρα Γεννητικής Βελτίωσης (ώστε να παραχθούν αυτόχθονες φυλές) κ.ά. Ειδικά για τα ζητήματα γεννητικής βελτίωσης, ο Περιφερειάρχης πρόσθεσε ότι η Περιφέρεια σε συνεργασία με το ΤΕΙ Ηπείρου εξετάζει την ανάληψη δράσεων.
  Να ανατεθούν στις αιρετές Περιφέρειες οι αρμοδιότητες του Ο.Σ.Δ.Ε., που, όπως τόνισε,  έχουν  το επιστημονικό και το τεχνικό προσωπικό, για να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις του.
  Να ληφθούν μέτρα μείωσης του κόστους παραγωγής των αγροτικών προϊόντων
  Να ενισχυθούν, μέσω του νέου Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης καινοτόμες πρωτοβουλίες για την επίλυση των προβλημάτων διαχείρισης των αποβλήτων που εντοπίζονται σε ελαιοτριβεία, τυροκομεία, τυποποιητήρια.
  Να υπάρξει άμεση τροποποίηση της Κ.Υ.Α. για αύξηση του ποσού επιδότησης από 50.000 σε 80.000 ευρώ για τη δημιουργία μικρών πρότυπων κτηνοτροφικών μονάδων και να επιτραπεί η λειτουργία τους σε γη  υψηλής παραγωγικότητας.
  Να αλλάξει η Κ.Υ.Α. για την ηλεκτροδότηση των πτηνοκτηνοτροφικών μονάδων, ώστε να επιχορηγούνται οι ιδιοκτήτες τους, κάτι που σήμερα γίνεται μέσω της Περιφέρειας.
  Για την προστασία της φέτας ως προϊόν Π.Ο.Π., να εφαρμόζονται πιστά οι ισχύουσες διατάξεις και ιδιαίτερα αυτής που αναφέρεται στην ωρίμανσή της σε ξύλινα βαρέλια.
  Να καθιερωθεί ειδική ταυτότητα για τα ελευθέρας βοσκής ζώα.
  Να δοθούν δικαιώματα σε  αγρότες κάτω των 35 ετών.
  Τα Δασαρχεία να επαναπροσδιορίσουν το ρόλο τους, να συνυπάρχουν με τις άλλες υπηρεσίες και να στηρίζουν τους νέους κτηνοτρόφους.
  Να  δοθεί παράταση της εξαίρεσης από την κατεδάφιση των πτηνοκτητροφικών εγκαταστάσεων.
  Να ενισχυθούν δράσεις για τον αλιευτικό τουρισμό
  Να λειτουργήσει σχολή κρέατος στην Ήπειρο.
  Να επιλυθεί το ζήτημα με τις μισθώσεις (δημοπρατήσεις) βοσκήσιμων εκτάσεων άνω των 100 στρεμμάτων.
  Να προωθηθούν τα προγράμματα ενημέρωσης για το μελιταίο πυρετό και τη λύσσα
  Να χρηματοδοτηθεί η εφαρμογή πιλοτικού προγράμματος για την περισυλλογή και αποτέφρωση των νεκρών ζώων στην Ήπειρο.
  Να  περιέλθουν στην Περιφέρεια τα τέλη σφαγής, ώστε αυτά να αξιοποιούνται από τις κτηνιατρικές υπηρεσίες προς όφελος των κτηνοτρόφων.
  Για τη γαλακτοβιομηχανία «ΔΩΔΩΝΗ», σημείωσε ότι μετά τη θέση που είχαν διατυπώσει οι παραγωγοί και οι ενώσεις, δεν προχώρησε η πρόταση για δημιουργία εταιρία λαϊκής βάσης. «Παρακολουθούμε από κοντά την κατάσταση. Ξέρετε πότε θα πετύχεις; Όταν δημιουργήσει άλλες 150 νέες κτηνοτροφικές μονάδες που να παράγουν γάλα»  υπογράμμισε μεταξύ άλλων ο Περιφερειάρχης.
  Τέλος πρότεινε  να αναλάβουν οι αιρετές περιφέρειες  τα επιμορφωτικά σεμινάρια για αγρότες που εξετάζεται να ανατεθούν στην ΠΑΣΕΓΕΣ.
  Επιστροφή

   Αρχείο Ειδήσεων Μαρτίου 2013
  Σύμφωνη η Περιφέρεια για τα Τοπικά Σχ. Δράσης Απασχόλησης σε Θεσπρωτία- Άρτα
  Ενημέρωση για ανακύκλωση
  Διεξαγωγή ημερίδας για πρόγραμμα του ΕΣΠΑ στο Βουργαρέλι Άρτας
  Το Ύστατο Χαίρε στον Μακαριστό Μητροπολίτη Αργολίδος Ιάκωβο
  Συζητήσεις για το θέατρο από το Σύλλογο Άρτας "Οι Φίλοι του Βιβλίου"
  Εκδήλωση της Οργάνωσης Άρτας του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ, αφιερωμένη στο πολιτικό τραγούδι
  Λειτουργία Μαστογράφου στο Γ.Ν. Άρτας
  Συμμετοχή του Μουσικού Σχολείου Άρτας στην επετειακή εκδήλωση του «Σκουφά»
  Εκδήλωση της ΝΟΕΣ με τη Χαρά Κεφαλίδου
  Ενημερωτική ημερίδα της Περιφέρειας Ηπείρου
  Σύλληψη 40χρονου για μη καταβολή εργοδοτικών-εργατικών εισφορών προς το Ι.Κ.Α.
  Διενέργεια εθελοντικής αιμοδοσίας στο Σ.Ε.Σ. στις 3 Απριλίου
  Μείωση 25% των τελών χρήσης για τη λειτουργία της Λαϊκής Αγοράς
  Πρόσκληση σε πολιτική εκδήλωση – συζήτηση
  Αρχείο Ειδήσεων
  Κυριακή
  12 Ιουλίου 2020
  Ανατολή 6:12 - Δύση 20:49
   Καιρός

  Αίθριος
     Πρόβλεψη καιρού

  Τουριστικές πληροφορίες
  26810 74615
   Στατιστικά
  Έχουμε 12 επισκέπτες συνδεδεμένους
  Σήμερα154
  Χθες641
   Αναλυτικά
   Amvrakia Fm 91.9