Ως Δήμαρχος Αρταίων, σας καλωσορίζω στο δικτυακό τόπο του Δήμου Αρταίων. Η πλοήγηση στην ιστοσελίδα μας, θα σας δώσει χρήσιμες πληροφορίες για τις υπηρεσίες του Δήμου, τα τελευταία νέα, τις δράσεις, τις πρωτοβουλίες και τον προγραμματισμό μας, καθώς και ενδιαφέρον υλικό για την ιστορία του Δήμου, στοιχεία για την σύγχρονη οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική εικόνα του. Ο Δήμος Αρταίων
αποτελείται από τις Δ.Ε. Άρτας, Αμβρακικού, Βλαχερνών, Ξηροβουνίου και Φιλοθέης. Έδρα του Δήμου είναι η πόλη της Άρτας η οποία είναι χτισμένη αμφιθεατρικά, δίπλα στον ποταμό Άραχθο. Το ξακουστό γεφύρι, σήμα κατατεθέν της πόλης, ενώνει το παρελθόν με το παρόν και το μέλλον της.
 Αρχείο Ειδήσεων
 • Ιούνιος 2017
 • Μάιος 2017
 • Απρίλιος 2017
 • Μάρτιος 2017
 • Φεβρουάριος 2017
 • Ιανουάριος 2017
 • Δεκέμβριος 2016
 • Νοέμβριος 2016
 • Οκτώβριος 2016
 • Σεπτέμβριος 2016
 • Αύγουστος 2016
 • Ιούλιος 2016
 • Ιούνιος 2016
 • Μάιος 2016
 • Απρίλιος 2016
 • Μάρτιος 2016
 • Φεβρουάριος 2016
 • Ιανουάριος 2016
 • Δεκέμβριος 2015
 • Νοέμβριος 2015
 • Οκτώβριος 2015
 • Σεπτέμβριος 2015
 • Αύγουστος 2015
 • Ιούλιος 2015
 • Ιούνιος 2015
 • Μάιος 2015
 • Απρίλιος 2015
 • Μάρτιος 2015
 • Φεβρουάριος 2015
 • Ιανουάριος 2015
 • Δεκέμβριος 2014
 • Νοέμβριος 2014
 • Οκτώβριος 2014
 • Σεπτέμβριος 2014
 • Αύγουστος 2014
 • Ιούλιος 2014
 • Ιούνιος 2014
 • Μάιος 2014
 • Απρίλιος 2014
 • Μάρτιος 2014
 • Φεβρουάριος 2014
 • Ιανουάριος 2014
 • Δεκέμβριος 2013
 • Νοέμβριος 2013
 • Οκτώβριος 2013
 • Σεπτέμβριος 2013
 • Αύγουστος 2013
 • Ιούλιος 2013
 • Ιούνιος 2013
 • Μάιος 2013
 • Απρίλιος 2013
 • Μάρτιος 2013
 • Φεβρουάριος 2013
 • Ιανουάριος 2013
 • ΤΑ ΝΕΑ
   Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων στην Ενισχυτική Διδασκαλία για το 2012-2013  [28.3.13]
   
  Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων Εκπαιδευτικών που είναι εγγεγραμμένοι στους πίνακες Προσωρινών Αναπληρωτών Γενικής Παιδείας για την Ενισχυτική διδασκαλία εξέδωσε το Υπουργείο Παιδείας. Οι αιτήσεις υποβάλλονται από 28 Μαρτίου έως και 01 Απριλίου 2013. Η πρόσκληση, όπως και το σχέδιο της αίτησης, είναι αναρτημένη στο site της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Άρτας (http://dide.art.sch.gr) και έχει ως εξής:

   Έχοντας  υπ’  όψη :
  1.Την Υ.Α. 24136/Γ7 21-2-2013   (ΦΕΚ 524/2013 τ. Β΄)  «Οργάνωση και Λειτουργία ΣΧΟΛΙΚΩΝ  ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ για το σχολικό έτος 2012-2013»
  2.Τις με αρ. πρωτ. 3597/13-02-2013, 3598/13-02-2013 και 3599/13-02-2013  Αποφάσεις Ένταξης στους ΑΠ1, 2 και 3 αντίστοιχα των Πράξεων «Οργάνωση και Λειτουργία Σχολικών Κέντρων Ενισχυτικής Διδασκαλίας 2012-2015 – ΑΠ1», «Οργάνωση και Λειτουργία Σχολικών Κέντρων Ενισχυτικής Διδασκαλίας 2012-2015 - ΑΠ2» και «Οργάνωση και Λειτουργία Σχολικών Κέντρων Ενισχυτικής Διδασκαλίας 2012-2015 – ΑΠ3» του ΕΠ «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».
  3.Την Υ.Α. 102668/Δ2/ 7-9-2012 με θέμα «Κύρωση ενιαίου πίνακα προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δ/θμιας Εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01, ΠΕ04.02 … με προϋπηρεσία και χωρίς προϋπηρεσία σχολ. έτους 2012-2013», όπως ισχύει.
  4.Την Υ.Α. 113682/Δ2/25-9-2013 με θέμα «Κύρωση ενιαίου πίνακα προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δ/θμιας Εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ06, … με προϋπηρεσία και χωρίς προϋπηρεσία σχολ. έτους 2012-2013», όπως ισχύει.
  Στο πλαίσιο της υλοποίησης του προγράμματος της ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ (Ε.Δ.), η οποία αποτελεί άξονα της Αντισταθμιστικής Αγωγής στο Γυμνάσιο, καλούνται:
  Όλες οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Δ.Ε.) από 28 ΜΑΡΤΙΟΥ έως και 1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013, να δεχθούν αιτήσεις  ενδιαφερομένων οι οποίοι επιθυμούν να εργασθούν στο πρόγραμμα της Ενισχυτικής Διδασκαλίας και βρίσκονται ήδη εγγεγραμμένοι στους Eνιαίους Πίνακες Προσωρινών Αναπληρωτών Γενικής Παιδείας έτους 2012-2013.
  Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν αίτηση σε μία μόνο  Δ.Δ.Ε της επιλογής τους  για ένα συγκεκριμένο Σχολικό Κέντρο Ενισχυτικής Διδασκαλίας (Σ.Κ.Ε.Δ.)
  Η σειρά πρόσληψης των υποψηφίων διδασκόντων για την Ε.Δ. -ανά ειδικότητα και Σ.Κ.Ε.Δ.- θα καθορίζεται από την σειρά κατάταξης τους στους οικείους ενιαίους πίνακες.
  Τόσο ο πίνακας των Σ.Κ.Ε.Δ.( ο οποίος είναι επισυναπτόμενος στην παρούσα εγκύκλιο) όσο και οι πίνακες με την σειρά κατάταξης των υποψηφίων  ανά ειδικότητα και Σ.Κ.Ε.Δ.  θα αναρτηθούν σε εμφανές σημείο στην κάθε Δ.Δ.Ε. καθώς και στις ιστοσελίδες τους.
  Σε κάθε ΔΔΕ, με την έναρξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων, αποστέλλεται αλφαβητική κατάσταση (ηλεκτρονικό αρχείο excel) των εκπαιδευτικών των κλάδων: ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ06 και των ειδικοτήτων: ΠΕ04.01, ΠΕ04.02, που είναι εγγεγραμμένοι και διαθέσιμοι για πρόσληψη στους ισχύοντες, κατά κλάδο και ειδικότητα, Ενιαίους Πίνακες Προσωρινών Αναπληρωτών Γενικής Παιδείας, σχολικού έτους 2012-2013. Ως διαθέσιμοι νοούνται οι εγγεγραμμένοι στους ισχύοντες κυρωμένους Πίνακες, οι οποίοι δεν έχουν κληθεί κατά το τρέχον σχολικό έτος ως προσωρινοί αναπληρωτές πλήρους ή μειωμένου ωραρίου.
  Οι κατά τόπους Δ.Δ.Ε., μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων, συμπληρώνουν στο ηλεκτρονικό αρχείο τα πεδία «Αρ. πρωτοκόλλου Αίτησης» και «ΣΚΕΔ Προτίμησης» των υποψηφίων για τα ΣΚΕΔ υπαγωγής τους.
  Με τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, η κάθε Δ.Δ.Ε. αποστέλλει το ηλεκτρονικό αρχείο στο mail: oikpds@ minedu.gov.gr (Δ/ΝΣΗ ΣΕΠΕΔ-ΤΜΗΜΑ Ε΄ΠΔΣ ΚΑΙ ΕΔ)

  Μετά την ταυτοποίηση των στοιχείων των αιτούντων, αποστέλλεται στο mail κάθε Δ.Δ.Ε. ηλεκτρονικό αρχείο των αιτούντων της οικείας Δ.Δ.Ε. ταξινομημένο κατά ΣΚΕΔ, κατά εκπαιδευτικό κλάδο και ειδικότητα και κατά σειρά κατάταξης των υποψηφίων στον αντίστοιχο Ενιαίο Πίνακα Προσωρινών Αναπληρωτών Γενικής Παιδείας.
  Η πρόσληψη ,η τοποθέτηση των διδασκόντων γίνεται ανά  ΣΚΕΔ προτίμησης και  κατά εκπαιδευτικό κλάδο  με απόφαση του Δ/ντη της οικείας Δ.Δ.Ε., βάσει της σειράς κατάταξης των υποψηφίων στους αντίστοιχους Πίνακες και σύμφωνα με τους όρους της Υπουργικής Απόφασης 24136/Γ7 21-2-2013 (ΦΕΚ 524/2013 τ. Β΄)  «Οργάνωση και Λειτουργία ΣΧΟΛΙΚΩΝ  ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ για το σχολικό έτος 2012-2013»  μετά και από τελικό έλεγχο από την οικεία Δ.Δ.Ε.
  Σε όσα ΣΚΕΔ  δεν υποβλήθηκαν αιτήσεις υποψηφίων κάποιας ειδικότητας,  από τις αναφερόμενες στην Υ.Α. της Ε.Δ., τότε ο Δ/ντής της οικείας Δ.Δ.Ε  δύναται να κάνει χρήση της κείμενης νομοθεσίας αναφορικά με τις δεύτερες αναθέσεις.
  Το πρόγραμμα της Ενισχυτικής Διδασκαλίας συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο των Πράξεων «Οργάνωση και Λειτουργία Σχολικών Κέντρων Ενισχυτικής Διδασκαλίας 2012-2015» στους Άξονες Προτεραιότητας 1, 2 και 3 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».
  Επισυνάπτονται : 1. Οι πίνακες (και σε ηλεκτρονική μορφή), 2. Ο τύπος  αίτησης που θα συμπληρώσουν οι ενδιαφερόμενοι 3. Πίνακας των Σ.Κ.Ε.Δ
                                                                           Ο   ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
      ΠΑΙΔΕΙΑΣ  ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

                                 
                                            ΘΕΟΔΩΡΟΣ   ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ                        
  Επιστροφή

   Αρχείο Ειδήσεων Μαρτίου 2013
  Σύμφωνη η Περιφέρεια για τα Τοπικά Σχ. Δράσης Απασχόλησης σε Θεσπρωτία- Άρτα
  Ενημέρωση για ανακύκλωση
  Διεξαγωγή ημερίδας για πρόγραμμα του ΕΣΠΑ στο Βουργαρέλι Άρτας
  Το Ύστατο Χαίρε στον Μακαριστό Μητροπολίτη Αργολίδος Ιάκωβο
  Συζητήσεις για το θέατρο από το Σύλλογο Άρτας "Οι Φίλοι του Βιβλίου"
  Εκδήλωση της Οργάνωσης Άρτας του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ, αφιερωμένη στο πολιτικό τραγούδι
  Λειτουργία Μαστογράφου στο Γ.Ν. Άρτας
  Συμμετοχή του Μουσικού Σχολείου Άρτας στην επετειακή εκδήλωση του «Σκουφά»
  Εκδήλωση της ΝΟΕΣ με τη Χαρά Κεφαλίδου
  Ενημερωτική ημερίδα της Περιφέρειας Ηπείρου
  Σύλληψη 40χρονου για μη καταβολή εργοδοτικών-εργατικών εισφορών προς το Ι.Κ.Α.
  Διενέργεια εθελοντικής αιμοδοσίας στο Σ.Ε.Σ. στις 3 Απριλίου
  Μείωση 25% των τελών χρήσης για τη λειτουργία της Λαϊκής Αγοράς
  Πρόσκληση σε πολιτική εκδήλωση – συζήτηση
  Αρχείο Ειδήσεων
  Κυριακή
  12 Ιουλίου 2020
  Ανατολή 6:12 - Δύση 20:49
   Καιρός

  Ηλιόλουστος
     Πρόβλεψη καιρού

  Τουριστικές πληροφορίες
  26810 74615
   Στατιστικά
  Έχουμε 6 επισκέπτες συνδεδεμένους
  Σήμερα163
  Χθες641
   Αναλυτικά
   Amvrakia Fm 91.9