Ως Δήμαρχος Αρταίων, σας καλωσορίζω στο δικτυακό τόπο του Δήμου Αρταίων. Η πλοήγηση στην ιστοσελίδα μας, θα σας δώσει χρήσιμες πληροφορίες για τις υπηρεσίες του Δήμου, τα τελευταία νέα, τις δράσεις, τις πρωτοβουλίες και τον προγραμματισμό μας, καθώς και ενδιαφέρον υλικό για την ιστορία του Δήμου, στοιχεία για την σύγχρονη οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική εικόνα του. Ο Δήμος Αρταίων
αποτελείται από τις Δ.Ε. Άρτας, Αμβρακικού, Βλαχερνών, Ξηροβουνίου και Φιλοθέης. Έδρα του Δήμου είναι η πόλη της Άρτας η οποία είναι χτισμένη αμφιθεατρικά, δίπλα στον ποταμό Άραχθο. Το ξακουστό γεφύρι, σήμα κατατεθέν της πόλης, ενώνει το παρελθόν με το παρόν και το μέλλον της.
 Αρχείο Ειδήσεων
 • Ιούνιος 2017
 • Μάιος 2017
 • Απρίλιος 2017
 • Μάρτιος 2017
 • Φεβρουάριος 2017
 • Ιανουάριος 2017
 • Δεκέμβριος 2016
 • Νοέμβριος 2016
 • Οκτώβριος 2016
 • Σεπτέμβριος 2016
 • Αύγουστος 2016
 • Ιούλιος 2016
 • Ιούνιος 2016
 • Μάιος 2016
 • Απρίλιος 2016
 • Μάρτιος 2016
 • Φεβρουάριος 2016
 • Ιανουάριος 2016
 • Δεκέμβριος 2015
 • Νοέμβριος 2015
 • Οκτώβριος 2015
 • Σεπτέμβριος 2015
 • Αύγουστος 2015
 • Ιούλιος 2015
 • Ιούνιος 2015
 • Μάιος 2015
 • Απρίλιος 2015
 • Μάρτιος 2015
 • Φεβρουάριος 2015
 • Ιανουάριος 2015
 • Δεκέμβριος 2014
 • Νοέμβριος 2014
 • Οκτώβριος 2014
 • Σεπτέμβριος 2014
 • Αύγουστος 2014
 • Ιούλιος 2014
 • Ιούνιος 2014
 • Μάιος 2014
 • Απρίλιος 2014
 • Μάρτιος 2014
 • Φεβρουάριος 2014
 • Ιανουάριος 2014
 • Δεκέμβριος 2013
 • Νοέμβριος 2013
 • Οκτώβριος 2013
 • Σεπτέμβριος 2013
 • Αύγουστος 2013
 • Ιούλιος 2013
 • Ιούνιος 2013
 • Μάιος 2013
 • Απρίλιος 2013
 • Μάρτιος 2013
 • Φεβρουάριος 2013
 • Ιανουάριος 2013
 • ΤΑ ΝΕΑ
   Στη Βουλή το εξώδικο των πτηνοτρόφων κατά του Επιμελητηρίου Άρτας  [23.8.13]
   
  Το εξώδικο που απέστειλε ο Σύλλογος Πτηνοτρόφων στον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Άρτας Χρήστο Παπάζογλου, με το οποίο διαμαρτύρονται για την απόφαση που τους υποχρεώνει "αβάσιμα και αυθαίρετα" να εγγραφούν στο Επιμελητήριο, κατέθεσε στη Βουλή των Ελλήνων η βουλευτής Άρτας του ΣΥΡΙΖΑ Όλγα Γεροβασίλη. Η αναφορά καθώς και το εξώδικο έχουν ως εξής:


  Προς το Προεδρείο της Βουλής των Ελλήνων

  ΑΝΑΦΟΡΑ
  για τον κ. Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας

  Η βουλευτής Άρτας καταθέτει ως αναφορά την Εξώδικο πρόσκληση-διαμαρτυρία του Συλλόγου Πτηνοτρόφων Δυτικής Ελλάδας, με έδρα το Κομπότι Άρτας, ΚΑΤΑ του Επιμελητηρίου Άρτας.
  Με την πρόσκληση αυτή διαμαρτύρονται κατά της από 25 Οκτωβρίου 2012 και με αρ. πρωτ. 3125 απόφασης του Προέδρου του Επιμελητηρίου Άρτας, Χρήστου Παπάζογλου, σύμφωνα με την οποία υποχρεώνονται συλλήβδην να εγγραφούν στα Μητρώα του Επιμελητηρίου Άρτας.
  Παρακαλούμε για την απάντηση, τις ενέργειες σας και να μας ενημερώσετε σχετικά.

  21 Αυγούστου 2013


  Η καταθέτουσα βουλευτής
  Όλγα Γεροβασίλη


  -------------------------------------------------------------------


  Ενώπιον παντός αρμοδίου δικαστηρίου και πάσης αρχής
  Εξώδικος πρόσκληση-διαμαρτυρία
  Με τη ρητή επιφύλαξη κάθε δικαιώματός μας

  του Συλλόγου Πτηνοτρόφων Δυτικής Ελλάδας, έδρα Κομπότι Άρτας
  ΚΑΤΑ
  του Επιμελητηρίου Άρτας, οδός Κ. Αντωνίου & Ν. Πριοβόλου, Άρτα

  Διαμαρτυρόμαστε κατά της από 25 Οκτωβρίου 2012 και με αρ. πρωτ. 3125 απόφασης του Προέδρου του Επιμελητηρίου Άρτας, Χρήστου Παπάζογλου, σύμφωνα με την οποία οι αγρότες, που στο τεύχος της αναθεωρημένης έκθεσης της Εθνικής Ονοματολογίας Οικονομικών Δραστηριοτήτων (ΚΑΔ 2008) υπάγονται στον κωδικό 01, υποχρεώνονται συλλήβδην να εγγραφούν στα Μητρώα του Επιμελητηρίου Άρτας.
  Ως πτηνοτρόφοι, με την απόφαση αυτή υποχρεωνόμαστε αβάσιμα και αυθαίρετα να εγγραφούμε στα Μητρώα του Επιμελητηρίου Άρτας, μολονότι δεν ασκούμε εμπορική δραστηριότητα, ούτε συντρέχουν στην περίπτωσή μας τα παραδοσιακά στοιχεία της εμπορικής δράσης, όπως αυτά ορίζονται από τη νομική επιστήμη.

  Σας καλούμε να λάβετε υπόψη το έγγραφο Κ1-1025-30/5/2013 της Διεύθυνσης Εμπορικών Οργανώσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων (το οποίο σας έχει κοινοποιηθεί με το από 07/06/2013 και με αρ. πρωτ. Δ15Α 1093005 ΕΞ 2013 έγγραφο της 15ης Διεύθυνσης Βιβλίων και Στοιχείων) αναφορικά με την  υποχρέωση εγγραφής πτηνοτροφικών, χοιροτροφικών, κτηνοτροφικών κλπ μονάδων στα μητρώα των Επιμελητηρίων, με το οποίο παρασχέθηκαν οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη αντιμετώπιση των σχετικών υποθέσεων.
  Ειδικότερα, σας καλούμε να λάβετε υπόψη ότι:
  α) Στο έγγραφο Κ1-1025-30/5/2013 της Διεύθυνσης Εμπορικών Οργανώσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων διευκρινίζεται με σαφήνεια ότι «οι έννοιες της εμπορικής πράξης, της επιχείρησης και των ελευθερίων επαγγελμάτων στο φορολογικό δίκαιο και στο εμπορικό δίκαιο δεν ταυτίζονται». Είναι συνεπώς αβάσιμη και αυθαίρετη η επίκληση της υπαγωγής των αγροτών στη β’ κατηγορία βιβλίων του Κ.Β.Σ. και στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α. για να στοιχειοθετηθεί η υποχρέωση των αγροτών να εγγραφούν στα μητρώα του Επιμελητηρίου.
  β) Από το ίδιο έγγραφο προκύπτει με σαφήνεια ότι οι αγρότες (πτηνοτρόφοι, χοιροτρόφοι, κτηνοτρόφοι κλπ) δεν έχουν υποχρέωση εγγραφής στα οικεία Επιμελητήρια, εκτός εάν «πωλούν τα προϊόντα δικής τους παραγωγής, κατόπιν επεξεργασίας ή μεταποίησης με οργανωμένη επιχείρηση» ή εκτός εάν υπάρχει εμπορική δραστηριότητα αυτών γενικότερα ως φυσικών προσώπων. Συνεπώς η υποχρέωση των αγροτών να εγγραφούν στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου θα πρέπει να αντιμετωπίζεται κατά περίπτωση, αφού εξεταστούν τα κάθε φορά πραγματικά περιστατικά.
  γ) Στο ίδιο έγγραφο διευκρινίζεται σαφώς ότι η διακριτική ευχέρεια ενός εκάστου των Επιμελητηρίων δε μπορεί να παραβιάζει την αρχή της ομοιομορφίας στις κατ’ αντιστοιχία περιπτώσεις. Συνεπώς, το Επιμελητήριο Άρτας πρέπει να συμμορφωθεί με την πάγια πρακτική που ακολουθείται από το σύνολο σχεδόν των Επιμελητηρίων της χώρας για τη μη εγγραφή των αγροτών (πτηνοτρόφων, χοιροτρόφων, κτηνοτρόφων κλπ), εκτός από τις περιπτώσεις εκείνες όπου πράγματι τεκμαίρεται εμπορική δραστηριότητα.

  Κατόπιν όλων αυτών, σας καλούμε να ανακαλέσετε την από 25 Οκτωβρίου 2012 και με αρ. πρωτ. 3125 απόφασης του Προέδρου του Επιμελητηρίου Άρτας, Χρήστου Παπάζογλου, και σε κάθε περίπτωση να εξαιρέσετε τους πτηνοτρόφους από την υποχρέωση εγγραφής στα Μητρώα του Επιμελητηρίου Άρτας, δεδομένου του ότι δεν ασκούμε εμπορική δραστηριότητα, ούτε συντρέχουν στην περίπτωσή μας τα παραδοσιακά στοιχεία της εμπορικής δράσης, όπως αυτά ορίζονται από τη νομική επιστήμη.
  Σε περίπτωση που εμμείνετε στην εφαρμογή της ανωτέρω απόφασης, μας υποχρεώνετε εκβιαστικά και παρά τη θέλησή μας να εγγραφούμε στα Μητρώα του Επιμελητηρίου Άρτας, διότι αλλιώς δε θα μπορέσουμε να θεωρήσουμε στοιχεία στην Εφορία. Σας ενημερώνουμε πάντως ότι τυχόν εγγραφή μας δε συνιστά σε καμία περίπτωση από μεριάς μας αποδοχή της νομιμότητας της ανωτέρω απόφασης και ότι επιφυλασσόμαστε παντός νομίμου δικαιώματός μας.


  Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής να επιδώσει νόμιμα την παρούσα στο Επιμελητήριο Άρτας, οδός Κ. Αντωνίου & Ν. Πριοβόλου, Άρτα


  Άρτα, 13 Αυγούστου 2013
  Ο εξωδίκως καλών και διαμαρτυρόμενος
  Για το Σύλλογο Πτηνοτρόφων Δυτικής Ελλάδας
  Για το Διοικητικό Συμβούλιο
  Ο Πρόεδρος


  Γιαννούλης Γεώργιος

  Επιστροφή

   Αρχείο Ειδήσεων Αυγούστου 2013
  Δήλωση Δημάρχου Αρταίων για τους επιτυχόντες των Πανελληνίων Εξετάσεων
  Αναβάθμιση αθλητικών χώρων του Δήμου Αρταίων
  Εργασίες στο προαύλιο χώρο της Παρηγορήτριας
  Μήνυμα της Όλγας Γεροβασίλη σε μαθητές και γονείς για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις
  Ονόματα επιτυχόντων Πανελληνίων εξετάσεων 2013 στην Άρτα
  Στην Γραμμενίτσα θα λειτουργήσει και φέτος το Μουσικό Σχολείο
  Βάσεις εισαγωγής για τις Πανελλήνιες 2013
  Από 1ης Σεπτεμβρίου τα προϊόντα περασμένης διατηρησιμότητας
  Πρόσκληση υποψηφίων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ)
  Στην αποκεντρωμένη Διοίκηση η Ενίσχυση οικογενειών μειονεκτικών περιοχών
  Σύλληψη αλλοδαπού για  αντίσταση, απειλή, οπλοκατοχή και εξύβριση στην Άρτα
  Προσλήψεις 50.000 ανέργων μέσω ΟΑΕΔ
  Ο Πήτερ Παν στο Θέατρο του Κάστρου στις 27 Αυγούστου
  Πρόσκληση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης
  Αρχείο Ειδήσεων
  Δευτέρα
  25 Μαϊου 2020
  Ανατολή 6:08 - Δύση 20:36
   Καιρός

     Πρόβλεψη καιρού

  Τουριστικές πληροφορίες
  26810 74615
   Στατιστικά
  Έχουμε 10 επισκέπτες συνδεδεμένους
  Σήμερα489
  Χθες619
   Αναλυτικά
   Amvrakia Fm 91.9