Ως Δήμαρχος Αρταίων, σας καλωσορίζω στο δικτυακό τόπο του Δήμου Αρταίων. Η πλοήγηση στην ιστοσελίδα μας, θα σας δώσει χρήσιμες πληροφορίες για τις υπηρεσίες του Δήμου, τα τελευταία νέα, τις δράσεις, τις πρωτοβουλίες και τον προγραμματισμό μας, καθώς και ενδιαφέρον υλικό για την ιστορία του Δήμου, στοιχεία για την σύγχρονη οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική εικόνα του. Ο Δήμος Αρταίων
αποτελείται από τις Δ.Ε. Άρτας, Αμβρακικού, Βλαχερνών, Ξηροβουνίου και Φιλοθέης. Έδρα του Δήμου είναι η πόλη της Άρτας η οποία είναι χτισμένη αμφιθεατρικά, δίπλα στον ποταμό Άραχθο. Το ξακουστό γεφύρι, σήμα κατατεθέν της πόλης, ενώνει το παρελθόν με το παρόν και το μέλλον της.
 Αρχείο Ειδήσεων
 • Ιούνιος 2017
 • Μάιος 2017
 • Απρίλιος 2017
 • Μάρτιος 2017
 • Φεβρουάριος 2017
 • Ιανουάριος 2017
 • Δεκέμβριος 2016
 • Νοέμβριος 2016
 • Οκτώβριος 2016
 • Σεπτέμβριος 2016
 • Αύγουστος 2016
 • Ιούλιος 2016
 • Ιούνιος 2016
 • Μάιος 2016
 • Απρίλιος 2016
 • Μάρτιος 2016
 • Φεβρουάριος 2016
 • Ιανουάριος 2016
 • Δεκέμβριος 2015
 • Νοέμβριος 2015
 • Οκτώβριος 2015
 • Σεπτέμβριος 2015
 • Αύγουστος 2015
 • Ιούλιος 2015
 • Ιούνιος 2015
 • Μάιος 2015
 • Απρίλιος 2015
 • Μάρτιος 2015
 • Φεβρουάριος 2015
 • Ιανουάριος 2015
 • Δεκέμβριος 2014
 • Νοέμβριος 2014
 • Οκτώβριος 2014
 • Σεπτέμβριος 2014
 • Αύγουστος 2014
 • Ιούλιος 2014
 • Ιούνιος 2014
 • Μάιος 2014
 • Απρίλιος 2014
 • Μάρτιος 2014
 • Φεβρουάριος 2014
 • Ιανουάριος 2014
 • Δεκέμβριος 2013
 • Νοέμβριος 2013
 • Οκτώβριος 2013
 • Σεπτέμβριος 2013
 • Αύγουστος 2013
 • Ιούλιος 2013
 • Ιούνιος 2013
 • Μάιος 2013
 • Απρίλιος 2013
 • Μάρτιος 2013
 • Φεβρουάριος 2013
 • Ιανουάριος 2013
 • ΤΑ ΝΕΑ
   Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου  [3.10.13]
   
  Ημερήσια Διάταξη συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

  Την Παρασκευή 4 Οκτωβρίου και ώρα 10.00 συνεδριάζει η  Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:
  Επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης, από 23-09-2013 συνεδριάσεως.
  1.Συγκρότηση και ορισμός των μελών της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων Τ.Δ. Παρακαλάμου του Δήμου Άνω Καλαμά», προϋπολογισμού € 5.590.000,00 με ΦΠΑ.
  2.Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση αύλακα στη Ε.Ο. Ιωαννίνων – Τρικάλων στο ύψος του Μετσόβου», προϋπολογισμού € 100.000,00 με ΦΠΑ.
  3.Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση 9ης επαρχιακής οδού – Διευθέτηση υδάτων», προϋπολογισμού € 15.000,00 με ΦΠΑ.
  4.Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση πρανών ποταμού Αράχθου (Μπαλτνούμα)», προϋπολογισμού € 40.000,00 με ΦΠΑ.
  5.Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 27-08-2013 ανοιχτής δημοπρασίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση προσβάσεων χώρου αναδασμού Λιθίνου», προϋπολογισμού € 45.000,00 με ΦΠΑ.
  6.Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 09-07-2013 ανοιχτής δημοπρασίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδού Βασιλικής», προϋπολογισμού € 25.000,00 με ΦΠΑ.
  7.Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της  Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδού προς Λάιστα», αναδόχου Αθανασίου Μηλιώνη, μέχρι την 30-11-2013.
  8.Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Ανάπλαση – Αναστύλωση περιβάλλοντος χώρου της Ιεράς Μονής Μακρίνου», αναδόχου εταιρείας «Α. ΜΠΙΤΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.», μέχρι την 31-12-2014.
  9.Συγκεκριμενοποίηση του γενικού κονδυλίου «Για εξόφληση οφειλών έτους 2010 και παλαιοτέρων» του Προγράμματος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων Π.Ε. Ιωαννίνων έτους 2013.
  10.Έγκριση διενέργειας ανοιχτού διαγωνισμού και των όρων της διακήρυξής του, για την επιλογή αναδόχου της Περιφέρειας Ηπείρου, για την υλοποίηση του έργου «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Interactive Digital Services for Promotion of Natural Heritage and Sustainable Hunting» και ακρωνύμιο “ThiroPedia” που έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ» 2007-2013.
  11.Έγκριση προμήθειας αναλώσιμων υλικών για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «La Bottega delle Voci-Centro di produzione Teatrale II με ακρωνύμιο La Bottega II», του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας «ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ» 2007-2013.
  12.Έγκριση των όρων της διακήρυξης του ανοικτού (διεθνούς) μειοδοτικού διαγωνισμού, για την ανάδειξη προμηθευτών πετρελαιοειδών για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων και Νομικών Προσώπων χωρικής αρμοδιότητας της.
  13.Έγκριση του αριθμ. 1/19-07-2013 Πρακτικού της Επιτροπής Διεξαγωγής του ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού της Περιφέρειας Ηπείρου, για την εκτέλεση του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου, με Κ.Α. 2012ΕΠ03000010 και τίτλο «Προμήθεια θρυμματιστή για τον Χ.Υ.Τ.Α. Ελληνικού», προϋπολογισμού € 123.000,00 με ΦΠΑ.
  14.Έγκριση των όρων διενέργειας των πρόχειρων διαγωνισμών για την ανάδειξη των αναδόχων για την προμήθεια και μεταφορά αλατιού, για τις ανάγκες αποκατάστασης βατότητας του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου της Περιφέρειας Ηπείρου, για τη χειμερινή περίοδο 2013-2014 και συγκρότηση και ορισμός των μελών της Επιτροπής διεξαγωγής των διαγωνισμών.
  15.Έγκριση διενέργειας ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση σε ιδιωτικά συνεργεία, του καθαρισμού των κτιριακών εγκαταστάσεων που στεγάζουν Υπηρεσίες της Περιφέρειας Ηπείρου (έδρα), της Π.Ε. Ιωαννίνων και του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων τοπικού ενδιαφέροντος.
  16.Έγκριση μετακίνησης του υπαλλήλου του Τμήματος Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων, Γεωργίου Γεωργάκη, στο Βερολίνο, για συμμετοχή σε σεμινάριο σε θέματα που αφορούν τα σχέδια έκτακτης ανάγκης καθώς και τα μέτρα ελέγχου των νοσημάτων των ζώων και θα πραγματοποιηθεί από 08 έως 11 Οκτωβρίου 2013 και έγκριση της σχετικής δαπάνης, προς και από το Αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης.
  17.Έγκριση συνδιοργάνωσης ημερίδας με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Ψυχικής Υγείας και τη συμπλήρωση 10 χρόνων λειτουργίας του οικοτροφείου «Αστερισμός» της Εταιρείας Προαγωγής Ψυχικής Υγείας Ηπείρου και έγκριση των σχετικών δαπανών.
  18.Έγκριση για συμπαρουσίαση βιβλίου και έγκριση σχετικών δαπανών.
  19.Έγκριση συμμετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου στη διοργάνωση του εορτασμού Μνήμης του Μακεδονομάχου Παύλου Μελά και έγκριση των αντίστοιχων δαπανών.
  20.Έγκριση τοπογραφικών μελετών της μελέτης «Πολεοδομική μελέτη αναθεώρησης και επέκτασης και μελέτης πράξης εφαρμογής του Ρ.Σ. Δήμου Κόνιτσας Ν. Ιωαννίνων».
  21.Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.
  22.Έγκριση χορήγησης 6ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης της μελέτης της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Μελέτη Αποχέτευσης – Βιολογικού Καθαρισμού Πλαταριάς – Συβότων», με ανάδοχο το μελετητικό σχήμα της «ΩΜΕΓΑ ΑΤΕ» μέχρι την 30-09-2013.
  23.Έγκριση και οριστική παραλαβή της μελέτης της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Μελέτη Αποχέτευσης – Βιολογικού Καθαρισμού Πλαταριάς – Συβότων», με ανάδοχο το μελετητικό σχήμα της «ΩΜΕΓΑ ΑΤΕ».
  24.Έγκριση των Πρακτικών No1/06-09-2013, No2/12-09-2013 και Νο3/20-09-2013 της Επιτροπής Διενέργειας του ανοιχτού διαγωνισμού του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης στη σχεδίαση και υλοποίηση των δράσεων του έργου "“ADRIATIC MODEL FOREST – AMF”», προϋπολογισμού € 145.260,00 με ΦΠΑ, στο πλαίσιο υλοποίησης της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας IPA ADRIATIC  2007-2013,  No 2 ord/0085/0.
  25.Έγκριση δαπάνης για την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής στο όνομα του Παναγιώτη Ζώη, υπαλλήλου της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Θεσπρωτίας, για την κάλυψη των εξόδων μετακίνησης του υπηρεσιακού αυτοκινήτου του κ. Αντιπεριφερειάρχη Θεσπρωτίας (καύσιμα και διόδια).
  26.Έγκριση δαπάνης για την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής στο όνομα του Χρήστου Ευθυμίου, υπαλλήλου της Δ/νσης Μεταφορών-Επικοινωνιών της Π.Ε. Θεσπρωτίας, για την κάλυψη εξόδων μετακίνησης (καύσιμα και διόδια) του ΚΗΥ 9209 αυτοκινήτου της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
  27.Έγκριση μετακίνησης υπαλλήλων της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Θεσπρωτίας, στη Θεσσαλονίκη, για τη συμμετοχή τους στο 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων με τίτλο «Υδάτινα οικοσυστήματα: χρήσεις, επιπτώσεις και διαχείριση», που θα πραγματοποιηθεί από 10 έως 13-10-2013 και έγκριση της σχετικής δαπάνης.
  28.Έγκριση μετακίνησης του Κωνσταντινίδη Ευάγγελου, υπαλλήλου της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Θεσπρωτίας, στην Αθήνα, για τη συμμετοχή του σε επιμορφωτικό σεμινάριο π[ου διοργανώνει ο Ε.Φ.Ε.Τ. με τίτλο «Επίσημος έλεγχος στον τομέα των λοιπών ζωικών προϊόντων (μέλι-αυγά-αλιεύματα)», που θα πραγματοποιηθεί από 30-09-2013 έως 02-10-2013 και έγκριση της σχετικής δαπάνης.
  29.Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 17-09-2013 ανοιχτής δημοπρασίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Εργασίες αποκατάστασης της 12ης επαρχιακής οδού στις θέσεις: Άνω Καλεντίνη, Τυμπά, Τετράκωμο, Καστανιά, Ελάτη, Ρετσιανά, γέφυρα Κονδύλη, όρια Νομού Τρικάλων του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη», προϋπολογισμού € 60.000,00 με ΦΠΑ.
  30.Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 24-09-2013 ανοιχτής δημοπρασίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Αποκατάσταση κοίτης και προστασία βάθρων γεφυρών επί του ρέματος Μπούση» προϋπολογισμού € 35.000,00 με ΦΠΑ.
  31.Ορισμός νέας ημερομηνίας δημοπράτησης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Κατασκευή γέφυρας προ Πέρα Καλεντίνης επί του ρέματος Ρετσιανών», προϋπολογισμού € 1.080.000,00 με ΦΠΑ, δεδομένου ότι η από 24-09-2013 δημοπρασία του απέβη άγονος, επειδή δεν προσήλθε κανείς ενδιαφερόμενος για επίδοση προσφοράς.
  32.Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Άρτας «Αντιπλημμυρικά έργα περιοχής Συκιών», αναδόχου Αικατερίνης Αλυμάρα ΕΔΕ, μέχρι την 29-10-2013.
  33.Έγκριση του Πρακτικού ΙΙΙ/30-09-2013 (έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Π.Ε. Άρτας, για την επιλογή αναδόχου για τη διαχείριση και οικονομική παρακολούθηση του έργου: «Ανάπτυξη Βιώσιμων Στρατηγικών για την προώθηση του Βιοαερίου με στόχο την ολοκληρωμένη διαχείριση των αγροτικών και βιομηχανικών αποβλήτων και ακρωνύμιο BioGAIA», στο πλαίσιο του Προγράμματος INTERREG ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2007-2013, προϋπολογισμού € 14.000,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων.
  34.Έγκριση του Πρακτικού Ι/24-09-2013 (έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής) της Επιτροπής Διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού της Π.Ε. Άρτας, για την επιλογή εξωτερικού συνεργάτη που θα υλοποιήσει τα παραδοτέα 3.1.4, 4.3.1, 4.4.1 και 4.5.1 όπως αυτά περιγράφονται στο εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο του έργου της Π.Ε. Άρτας "Development of sustainable biogas strategies for integrated agro industrial waste management και ακρωνύμιο BioGAIA" στο πλαίσιο του προγράμματος INTERREG ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2007-2013, προϋπολογισμού € 53.000,00 με ΦΠΑ.
  35.Έγκριση διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού της Π.Ε. Άρτας και σύνταξης όρων διακήρυξης για την «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού και μηχανογράφησης για την πιστοποίηση του τμήματος ΚΤΕΟ Π.Ε. Άρτας βάσει των προδιαγραφών της 20794/2222/3-5-2012 (ΦΕΚ 1466-Β΄) Υπουργικής Απόφασης», προϋπολογισμού € 48.000,00 με ΦΠΑ.
  36.Έγκριση δαπάνης για μεταφορά ατόμων στα πλαίσια υλοποίησης του Προγράμματος της Π.Ε. Άρτας «Κατασκηνώσεις – Λουτροθεραπεία – Πηλοθεραπεία για ηλικιωμένα άτομα και ενήλικα άτομα με αναπηρίες έτους 2013», που θα πραγματοποιηθεί στα Λουτρά Λουτρακίου Αλμωπίας (Πέλλα) από 30-09-2013 έως 10-10-2013.
  37.Έγκριση συνδιοργάνωσης με τον Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών Ν. Άρτας των εκδηλώσεων κατά την Πανελλήνια Λαμπαδηδρομία και την αφή της φλόγας της αγάπης στην Άρτα, και έγκριση σχετικών δαπανών.
  38.Έγκριση διενέργειας πρακτικής άσκησης, του Αθανασίου Σχωρτσανίτη του Γεωργίου, σπουδαστή του Τμήματος Δημόσιας Υγείας και Κοινοτικής Υγείας της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, σε Υπηρεσία της Π.Ε. Άρτας και έγκριση των σχετικών δαπανών.
  39.Έγκριση του Πρακτικού Ι/12-09-2013 (έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού, για την ανάδειξη αναδόχου της Π.Ε. Πρέβεζας για την «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού και λογισμικού υποδομής καθώς και ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης ηλεκτρονικής πλατφόρμας μέσω της οποίας θα παρουσιαστούν και θα διατεθούν αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά της Ηπείρου», στα πλαίσια του συγχρηματοδοτούμενου έργου "RE.HERB"», προϋπολογισμού 69.000,00 με ΦΠΑ.
  40.Έγκριση πληρωμής δαπάνης δημοσίευσης πρόχειρων μειοδοτικών διαγωνισμών της Π.Ε. Πρέβεζας με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες, στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2013 στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας».
  41.Έγκριση παράτασης της σύμβασης μίσθωσης του ακινήτου στο οποίο στεγάζεται το Αγροτικό Κτηνιατρείο Καναλακίου και το Γραφείο Γεωργικής Ανάπτυξης Καναλακίου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πρέβεζας.
  42.Έγκριση μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας κ. Στράτου Ιωάννου, στην Ν. Ποτίδαια Χαλκιδικής και στην Αθήνα, για υπηρεσιακούς λόγους και έγκριση των σχετικών δαπανών.
  43.Έγκριση μετακίνησης του υπαλλήλου της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Πρέβεζας, Αλέξανδρου Χατζίκου, στα Ιωάννινα, για τη συμμετοχή του σε επιμορφωτικό σεμινάριο του ΙΝ.ΕΠ. με θέμα «Εφαρμογή του κανονισμού ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων (ΚΕΝΑΚ)», που θα πραγματοποιηθεί από 30 έως και 04-10-2013 και έγκριση της σχετικής δαπάνης.
  44.Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής, στο όνομα του Παύλου Λεόπουλου, υπαλλήλου του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Πρέβεζας, που αφορά στην προμήθεια καυσίμων για το υπηρεσιακό αυτοκίνητο του Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Πρέβεζας, έτους 2013.
  45.Έγκριση του από 17-09-2013 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της δημοπρασίας με πρόχειρο διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Ενίσχυση αναχωμάτων κατά τμήματα του ποταμού Λούρου», προϋπολογισμού € 30.000,00 με ΦΠΑ.
  46.Έγκριση του από 17-09-2013 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της δημοπρασίας με πρόχειρο διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Καθαρισμός κοίτης ρέματος Καρυδά έτους 2013», προϋπολογισμού € 30.000,00 με ΦΠΑ.
  Επιστροφή

   Αρχείο Ειδήσεων Οκτωβρίου 2013
  Αποτελέσματα για τις για τις 10.000 θέσεις κοινωφελούς εργασίας
  Να καταργηθούν όλοι οι φόροι που εξοντώνουν το λαό
  Ο Δήμαρχος Αρταίων Γ.Παπαλέξης για το Κάστρο και το Ξενία
  Αφιέρωμα του Μουσικού Σχολείου, ενάντια στη λήθη του Ολοκαυτώματος
  Νέα παρέμβαση Γ. Στύλιου σχετικά με τη φορολόγηση των αγροτικών εκτάσεων
  Ερώτηση για τους κτηνοτρόφους από την Όλγα Γεροβασίλη
  Ο Αντ/ρχης Β.Ψαθάς για την "Αγροδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας Ηπείρου"
  Ο Χρήστος Γκόκας στη συνεδρίαση της Δ.Σ.Ο στα Ιεροσόλυμα
  Η "Ήπειρος Τόπος Να Ζεις" για τον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας
  Ανακοίνωση για την «φυγομαχία» της Αντιπολίτευσης από το Π.Σ. Ηπείρου
  Δήλωση του Γ.Παπαδημητρίου για την αποχώρηση από το Περιφερειακό Συμβούλιο
  H Λαικής Συσπείρωσης για την αποχώρηση από το Περιφερειακό Συμβούλιο
  Διαμαρτυρία και αποχώρηση από τη συνεδρίαση του Π.Σ. της Ήπειρος Τόπος να ζεις
  Σύλληψη ημεδαπού για  κλοπή μοτοσικλέτας
  Αρχείο Ειδήσεων
  Δευτέρα
  20 Σεπτεμβρίου 2021
  Ανατολή 7:10 - Δύση 19:27
   Καιρός

  Διάσπαρτα Νέφη
     Πρόβλεψη καιρού
   Amvrakia Fm 91.9

  Τουριστικές πληροφορίες
  26810 74615
   Στατιστικά
  Έχουμε 5 επισκέπτες συνδεδεμένους
  Σήμερα273
  Χθες418
   Αναλυτικά