Ως Δήμαρχος Αρταίων, σας καλωσορίζω στο δικτυακό τόπο του Δήμου Αρταίων. Η πλοήγηση στην ιστοσελίδα μας, θα σας δώσει χρήσιμες πληροφορίες για τις υπηρεσίες του Δήμου, τα τελευταία νέα, τις δράσεις, τις πρωτοβουλίες και τον προγραμματισμό μας, καθώς και ενδιαφέρον υλικό για την ιστορία του Δήμου, στοιχεία για την σύγχρονη οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική εικόνα του. Ο Δήμος Αρταίων
αποτελείται από τις Δ.Ε. Άρτας, Αμβρακικού, Βλαχερνών, Ξηροβουνίου και Φιλοθέης. Έδρα του Δήμου είναι η πόλη της Άρτας η οποία είναι χτισμένη αμφιθεατρικά, δίπλα στον ποταμό Άραχθο. Το ξακουστό γεφύρι, σήμα κατατεθέν της πόλης, ενώνει το παρελθόν με το παρόν και το μέλλον της.
 Αρχείο Ειδήσεων
 • Ιούνιος 2017
 • Μάιος 2017
 • Απρίλιος 2017
 • Μάρτιος 2017
 • Φεβρουάριος 2017
 • Ιανουάριος 2017
 • Δεκέμβριος 2016
 • Νοέμβριος 2016
 • Οκτώβριος 2016
 • Σεπτέμβριος 2016
 • Αύγουστος 2016
 • Ιούλιος 2016
 • Ιούνιος 2016
 • Μάιος 2016
 • Απρίλιος 2016
 • Μάρτιος 2016
 • Φεβρουάριος 2016
 • Ιανουάριος 2016
 • Δεκέμβριος 2015
 • Νοέμβριος 2015
 • Οκτώβριος 2015
 • Σεπτέμβριος 2015
 • Αύγουστος 2015
 • Ιούλιος 2015
 • Ιούνιος 2015
 • Μάιος 2015
 • Απρίλιος 2015
 • Μάρτιος 2015
 • Φεβρουάριος 2015
 • Ιανουάριος 2015
 • Δεκέμβριος 2014
 • Νοέμβριος 2014
 • Οκτώβριος 2014
 • Σεπτέμβριος 2014
 • Αύγουστος 2014
 • Ιούλιος 2014
 • Ιούνιος 2014
 • Μάιος 2014
 • Απρίλιος 2014
 • Μάρτιος 2014
 • Φεβρουάριος 2014
 • Ιανουάριος 2014
 • Δεκέμβριος 2013
 • Νοέμβριος 2013
 • Οκτώβριος 2013
 • Σεπτέμβριος 2013
 • Αύγουστος 2013
 • Ιούλιος 2013
 • Ιούνιος 2013
 • Μάιος 2013
 • Απρίλιος 2013
 • Μάρτιος 2013
 • Φεβρουάριος 2013
 • Ιανουάριος 2013
 • ΤΑ ΝΕΑ
   Υπόμνημα της κ. Καλογιάννη προς τον Επίτροπο Johannes HAHN  [6.11.13]
   
  Ο τομέας του σχεδιασμού και της ανάπτυξης διαθέτει μία πλήρως ενημερωμένη βάση δεδομένων με τα εν εξελίξει και σχεδιαζόμενα έργα όλων των αρμόδιων φορέων της Ηπείρου, με δυνατότητα ευέλικτης ταξινόμησης, ώστε: Να υποστηρίζεται με απόλυτη επιτυχία η υλοποίηση του Επιχειρησιακού Πλαισίου της Περιφέρειάς μας, με απορρόφηση, μέχρι σήμερα, 345εκ € (117% overbooking). Να τεκμηριώνεται η συμμετοχή μας σε άλλα Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας, με απορρόφηση, μέχρι σήμερα, 8εκ €. Να παρέχεται η δυνατότητα ταχύρρυθμης απορρόφησης του προγράμματος της επόμενης Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020.

  2.ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ:
  a.Τα περιβαλλοντικά θέματα ρυθμίζονται με το, σε ισχύ από το 2004, Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ), στα πλαίσια του οποίου μέχρι την ανάληψη των καθηκόντων μας είχαν υλοποιηθεί ΜΟΝΟ οι 2 ΧΥΤΑ (Καρβουναρίου & Βλαχέρνας).
  b.Η αιρετή Περιφερειακή Αρχή της Ηπείρου, με την πολιτική της βούληση αλλά και τη συστηματική, συνεχή & εντατική προσπάθεια των τριών τελευταίων ετών (2011-2013) κινήθηκε σε 2 βασικούς άξονες:
  •την ολοκλήρωση όλων των μεγάλων έργων υποδομής που είχαν καθυστερήσει σημαντικά τις προηγούμενες δεκαετίες και
  •την ενσωμάτωση όλων των νέων πολιτικών της Ε.Ε. που προκύπτουν από την Οδηγία 2008/98.
  c.ΣΗΜΕΡΑ στην Περιφέρειά μας:
  i.Λειτουργούν και οι 3 Χ.Υ.Τ.Α. (Καρβουναρίου, Βλαχέρνας & Ιωαννίνων)
  ii.Αποκαταστάθηκαν όλοι οι ΧΑΔΑ,
  iii.Σχεδιάστηκε, Χωροθετήθηκε & αδειοδοτήθηκε περιβαλλοντικά η Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας Αποβλήτων, η οποία εντάχθηκε στο νόμο περί ΣΔΙΤ τον Μάιο του 2013.  Bρισκόμαστε, σήμερα, στη Φάση Β1 (ανταγωνιστικού διαλόγου) και θεωρούμε ότι θα έχουμε προσωρινό ανάδοχο μέχρι τον Μάιο του 2014 (δηλαδή σε λιγότερο από 1 έτος). Λειτουργία αναμένουμε το 2016.
  iv.Σχεδιάστηκε & αδειοδοτήθηκε περιβαλλοντικά το δίκτυο των Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων.
  v.Αναθεωρείται ο ΠΕΣΔΑ, με στόχους:
  •την προώθηση της πρόληψης
  •την Ανακύκλωση
  d.ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ:
  i.Ο σχεδιασμός & η δημιουργία ενός πυκνού δικτύου Πράσινων Σημείων
  ii.Ο σχεδιασμός αποκεντρωμένων Μονάδων Κομποστοποίησης για τα προδιαλεγμένα βιοαπόβλητα,
  iii.Ο σχεδιασμός υποδομών αξιοποίησης λοιπών ρευμάτων αποβλήτων (κόπρος, ιλύες, απόβλητα Κατασκευών & κατεδαφίσεων), και
  iv.Το Σχέδιο Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων με στοχευμένες δράσεις για τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και άλλους φορείς. Μάλιστα, είναι το πρώτο σχέδιο πρόληψης στην Ελλάδα πριν μάλιστα την κατάρτιση του αντίστοιχου Εθνικού

  3.ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
  a.ΓΕΝΙΚΑ
  Κύριε Επίτροπε,
  από τα προαναφερόμενα αποτυπωμένα και μετρήσιμα μεγέθη, γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι η Περιφερειακή αρχή της Ηπείρου διαθέτει πολιτική βούληση, στοχευμένο προγραμματισμό και επιχειρησιακή δυναμικότητα, στοιχεία που επιθυμούμε να έχετε υπ’ όψιν σας.
  Όμως, παρά την πετυχημένη, μέχρι τώρα, εφαρμογή της πολιτικής σύγκλισης στην Περιφέρειά μας, οι δείκτες όλων των επικαιροποιημένων στατιστικών στοιχείων τοποθετούν την Ήπειρο στις φτωχότερες περιφέρειες της Ευρώπης, καθιστώντας την αναβάθμιση και την επέκταση των δικτύων βασικής υποδομής απαραίτητα:
  a.για την προώθηση της ανάπτυξης και της απασχόλησης,
  b.για την μόχλευση ιδιωτικών επενδύσεων, και
  c.για την ενδυνάμωση της έξυπνης εξειδίκευσης.

  Είναι δεδομένο ότι, και με τη συνεργασία μας, οι αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελληνικής Κυβέρνησης σχεδιάζουν, προγραμματίζουν και οργανώνουν την διάθεση και τη διαχείριση των πόρων της επόμενης προγραμματικής περιόδου που αφορούν την Ήπειρο αλλά και τις υπόλοιπες Περιφέρειες, με τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα – Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία – μακροΠεριφέρεια Αδριατικής/Ιονίου, κλπ., με τον ενδεδειγμένο και σύμφωνα τους αντίστοιχους κανονισμούς, τρόπο.
  Όμως, είναι πλέον επιβεβλημένο, κονδύλια που είναι δυνατόν να διατεθούν σε συγκεκριμένες γεωγραφικές Περιφέρειες, με αποκλειστική στόχευση την επιδότηση συγκεκριμένων αναπτυξιακών συνιστωσών, να διαχειρίζονται χωρίς άλλη διαμεσολάβηση από τις Περιφερειακές Αρχές. Αυτό θα έφερνε τα διαρθρωτικά ταμεία πιο κοντά στις περιφέρειες και τους πολίτες και θα προσέδιδε μεγαλύτερη διαφάνεια και ταχύτητα στη διαχείρισή τους μέσω των εκλεγμένων προσώπων και οργάνων, που θα είναι απευθείας υπόλογοι στην εκλογική τους περιφέρεια.
  Επιστροφή

   Αρχείο Ειδήσεων Νοεμβρίου 2013

  ΟΑΕΔ: Τροποποιημένος πίνακας για τα αποτελέσματα των 10000 θέσεων
  «Αγαπημένη μου αδελφή Αλεξ…» στο θέατρο Γιώργου Αρμένη
  «Τεχνοπολιτισμός και Πολιτιστικές Βιομηχανίες»
  Συνελήφθησαν δύο ημεδαποί για παραχαραγμένα χαρτονομίσματα στην Άρτα
  Συνάντηση Διοίκησης Επιμελητηρίου με επαγγελματίες, εμπόρους και παραγωγούς
  Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου
  Ξεκίνησε ο Χριστουγεννιάτικος στολισμός του Δήμου
  Ολική ανακατασκευή της παιδικής χαράς στην Πλατεία Σκουφά
  Βιωματικό σεμινάριο για εκπαιδευτικούς στο Αρχαιολογικό Μουσείο Άρτας
  Σύσταση επιστημονικής ομάδας για την ένταξη της Παρηγορήτριας στην Ουνέσκο
  Κάλεσμα σε Συνέλευση από την Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Τζουμέρκων
  Εθελοντική αιμοδοσία στο Μενίδι
  Η Όλγα Γεροβασίλη για την αύξηση του Φ.Α.Π. στα τουριστικά καταλύματα
  Αρχείο Ειδήσεων
  Σάββατο
  31 Οκτωβρίου 2020
  Ανατολή 7:49 - Δύση 18:29
   Καιρός

  Αίθριος
     Πρόβλεψη καιρού

  Τουριστικές πληροφορίες
  26810 74615
   Στατιστικά
  Έχουμε 8 επισκέπτες συνδεδεμένους
  Σήμερα56
  Χθες240
   Αναλυτικά
   Amvrakia Fm 91.9