Ως Δήμαρχος Αρταίων, σας καλωσορίζω στο δικτυακό τόπο του Δήμου Αρταίων. Η πλοήγηση στην ιστοσελίδα μας, θα σας δώσει χρήσιμες πληροφορίες για τις υπηρεσίες του Δήμου, τα τελευταία νέα, τις δράσεις, τις πρωτοβουλίες και τον προγραμματισμό μας, καθώς και ενδιαφέρον υλικό για την ιστορία του Δήμου, στοιχεία για την σύγχρονη οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική εικόνα του. Ο Δήμος Αρταίων
αποτελείται από τις Δ.Ε. Άρτας, Αμβρακικού, Βλαχερνών, Ξηροβουνίου και Φιλοθέης. Έδρα του Δήμου είναι η πόλη της Άρτας η οποία είναι χτισμένη αμφιθεατρικά, δίπλα στον ποταμό Άραχθο. Το ξακουστό γεφύρι, σήμα κατατεθέν της πόλης, ενώνει το παρελθόν με το παρόν και το μέλλον της.
 Αρχείο Ειδήσεων
 • Ιούνιος 2017
 • Μάιος 2017
 • Απρίλιος 2017
 • Μάρτιος 2017
 • Φεβρουάριος 2017
 • Ιανουάριος 2017
 • Δεκέμβριος 2016
 • Νοέμβριος 2016
 • Οκτώβριος 2016
 • Σεπτέμβριος 2016
 • Αύγουστος 2016
 • Ιούλιος 2016
 • Ιούνιος 2016
 • Μάιος 2016
 • Απρίλιος 2016
 • Μάρτιος 2016
 • Φεβρουάριος 2016
 • Ιανουάριος 2016
 • Δεκέμβριος 2015
 • Νοέμβριος 2015
 • Οκτώβριος 2015
 • Σεπτέμβριος 2015
 • Αύγουστος 2015
 • Ιούλιος 2015
 • Ιούνιος 2015
 • Μάιος 2015
 • Απρίλιος 2015
 • Μάρτιος 2015
 • Φεβρουάριος 2015
 • Ιανουάριος 2015
 • Δεκέμβριος 2014
 • Νοέμβριος 2014
 • Οκτώβριος 2014
 • Σεπτέμβριος 2014
 • Αύγουστος 2014
 • Ιούλιος 2014
 • Ιούνιος 2014
 • Μάιος 2014
 • Απρίλιος 2014
 • Μάρτιος 2014
 • Φεβρουάριος 2014
 • Ιανουάριος 2014
 • Δεκέμβριος 2013
 • Νοέμβριος 2013
 • Οκτώβριος 2013
 • Σεπτέμβριος 2013
 • Αύγουστος 2013
 • Ιούλιος 2013
 • Ιούνιος 2013
 • Μάιος 2013
 • Απρίλιος 2013
 • Μάρτιος 2013
 • Φεβρουάριος 2013
 • Ιανουάριος 2013
 • ΤΑ ΝΕΑ
    Τη Δευτέρα η ψήφιση του Προϋπολογισμού Δήμου Αρταίων έτους 2014  [7.11.13]
   
  Την Δευτέρα 11-11-2013 και ώρα 7:00μμ θα διεξαχθεί η ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Άρτας με μοναδικό θέμα συζήτησης την Ψήφιση προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου πλαισίου Δράσης Δήμου Αρταίων έτους 2014. Θα ακολουθήσει, στις 8.30μ.μ., και δεύτερη συνεδρίαση του Δ.Σ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
  1.Λήψη απόφασης για τη χρήση του πρώην «ΞΕΝΙΑ ΆΡΤΑΣ»
  2.Απεμπλοκή της δόμησης  περιοχής εντός σχεδίου πόλεως Ελεούσας
  3.Λήψη απόφασης περί συμβιβαστικού προσδιορισμού τιμής μονάδος αποζημίωσης για απαλλοτρίωση ακινήτων οδού Μαλάμου με εξώδικο συμβιβασμό
  4.Απ’ ευθείας αγορά ακινήτου
  5.Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο Ε.Π. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013, Άξονας Προτεραιότητας 4: «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» με τίτλο: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΑΠΟΔΟΜΗΣΙΜΟΥ ΚΛΑΣΜΑΤΟΣ ΑΣΤΙΚΏΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕ ΔΙΑΛΟΓΗ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ
  6.Παροχή υπηρεσιών συμβούλου τεχνικής υποστήριξης για την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο Ε.Π. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013 με τίτλο: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΑΠΟΔΟΜΗΣΙΜΟΥ ΚΛΑΣΜΑΤΟΣ ΑΣΤΙΚΏΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕ ΔΙΑΛΟΓΗ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ
  7.Τοποθέτηση επίγειων υποσταθμών στην πλατεία Κιλκίς και στη Λαϊκή Αγορά
  8.Τροποποίηση Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων και Σχεδίου Δράσης έτους 2013 και έγκριση μελετών
  9.Αναμόρφωση προϋπολογισμού
  10.Λήψη απόφασης για ένταξη στον κατάλογο Παγκόσμιας Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονομιάς UNESCO  του Ναού της Παρηγορήτριας
  11.Έγκριση και ψήφιση πίστωσης για σχεδιασμό και έκδοση τουριστικού εντύπου του Καλλικρατικού Δήμου Αρταίων και χάρτη της πόλης της Άρτας
  12.Συνδιοργάνωση εκδήλωσης με τον Ελληνικό Σύλλογο Υποστήριξης Ασθενών με Οστεοπόρωση
  13.Επιχορήγηση Αθλητικού Συλλόγου
  14.Συμπλήρωση της αρ. 132/2013 Α.Δ.Σ. με την εγγραφή του Δήμου ως συνδρομητή στην εφημερίδα  «Αμμοτοπίτικα Νέα»
  15.Μείωση μισθώματος βάσει της παρ. 4 του άρθρου 9 του Ν.4071/2012
  16.Διαγραφή υπόχρεων από το χρηματικό κατάλογο του Δημοτικού Κοιμητηρίου
  17.Διαγραφή προστίμων διατήρησης αυθαίρετης κατασκευής
  18.Αλλαγή ονόματος βεβαίωσης προστίμου διατήρησης
  19.Μερική κατανομή πίστωσης για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων
  20.Εκ νέου εκμίσθωση σχολικού κλήρου στη θέση «Κάμπος» Παντάνασσας
  21.Αποζημίωση επικειμένων επί αιτήσεων Τσαλαπάτη Δημητρίου και Νικολάου (σχετ. η αρ. 56/2013 απόφαση Ε.Π.Ζ.)
  22.Παράλληλη άσκηση ορισμένων αρμοδιοτήτων της Δημοτικής Αστυνομίας από υπαλλήλους του Δήμου
  23.Λήψη απόφασης παράτασης χρονικής διάρκειας παραχωρηθέντος οχήματος για ανάγκες Κ.Δ.Α.Π./Μ.Ε.Α.
  24.Ορισμός μελών επιτροπής καλής εκτέλεσης υπηρεσιών του Τμήματος Αποκομιδής Απορριμμάτων – Ανακυκλώσιμων Υλικών & Ειδικών Συνεργείων
  25.Ορισμός μελών επιτροπής καλής εκτέλεσης υπηρεσιών του Τμήματος Συντήρησης Πρασίνου
  26.Ορισμός μελών επιτροπής παραλαβής των ανταλλακτικών και βεβαίωσης καλής εκτέλεσης των εργασιών συντήρησης και επισκευής οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου
  27.Συγκρότηση επιτροπής συντήρησης και επισκευής οχημάτων
  28.Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμηθειών μηχανολογικού εξοπλισμού του τμήματος συντήρησης Πρασίνου
  29.Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμηθειών (εκτός μηχανολογικού εξοπλισμού) του τμήματος συντήρησης Πρασίνου
  30.Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμηθειών μηχανολογικού εξοπλισμού του τμήματος Αποκομιδής Απορριμμάτων – Ανακυκλώσιμων Υλικών & Ειδικών Συνεργείων
  31.Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμηθειών (εκτός μηχανολογικού εξοπλισμού) του τμήματος Αποκομιδής Απορριμμάτων – Ανακυκλώσιμων Υλικών & Ειδικών Συνεργείων
  32.Υποκατάσταση αναδόχου εκπόνησης της μελέτης «Μελέτη Ανάπλασης – Αναθεώρησης σχεδίου πόλεως στη Δυτική Βαλαώρα»
  33.Έγκριση μελέτης «Ολοκληρωμένη ανάπλαση οικισμού Ανέζας»
  34.Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Κατασκευή αποχετευτικών αγωγών ομβρίων υδάτων στους οικισμούς Χανοπούλου και Γριμπόβου Τ.Κ. Γριμπόβου»
  35.Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «Βελτίωση και κατασκευή οδού που συνδέει την Τοπική Κοινότητα Ράχης με την επαρχιακή οδό Άρτας- Σαλαώρας»
  36.Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Διάνοιξη και κατασκευή οδών Μιχαήλ Πατσαλιά και Λουριώτη»
  37.Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Κατασκευή αποχετευτικών αυλάκων στα Δ.Δ. Μύτικα- Απόμερο- Ανέζα»
  38.Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Κατασκευή Δημαρχιακού Καταστήματος (Β΄ Φάση)»
  39.Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Οδοποιία και αποχέτευση όμβριων Δημοτικής Ενότητας Ξηροβουνίου»
  40.Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Τ.Δ. Κορφοβουνίου»
  41.Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Οδοποιία Δημοτικής Ενότητας Αρταίων»
  42.Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Αντιμετώπιση εκτάκτων προβλημάτων (Απολογιστικά)»
  43.Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Διάνοιξη παρόδου οδού Τζουμέρκων»
  44.Επικύρωση των απομαγνητοφωνημένων πρακτικών των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Αρταίων από 26-3 έως 29-4-2013 και της 22ας-7-2013
  Επιστροφή
   Αρχείο Ειδήσεων Νοεμβρίου 2013

  ΟΑΕΔ: Τροποποιημένος πίνακας για τα αποτελέσματα των 10000 θέσεων
  «Αγαπημένη μου αδελφή Αλεξ…» στο θέατρο Γιώργου Αρμένη
  «Τεχνοπολιτισμός και Πολιτιστικές Βιομηχανίες»
  Συνελήφθησαν δύο ημεδαποί για παραχαραγμένα χαρτονομίσματα στην Άρτα
  Συνάντηση Διοίκησης Επιμελητηρίου με επαγγελματίες, εμπόρους και παραγωγούς
  Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου
  Ξεκίνησε ο Χριστουγεννιάτικος στολισμός του Δήμου
  Ολική ανακατασκευή της παιδικής χαράς στην Πλατεία Σκουφά
  Βιωματικό σεμινάριο για εκπαιδευτικούς στο Αρχαιολογικό Μουσείο Άρτας
  Σύσταση επιστημονικής ομάδας για την ένταξη της Παρηγορήτριας στην Ουνέσκο
  Κάλεσμα σε Συνέλευση από την Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Τζουμέρκων
  Εθελοντική αιμοδοσία στο Μενίδι
  Η Όλγα Γεροβασίλη για την αύξηση του Φ.Α.Π. στα τουριστικά καταλύματα
  Αρχείο Ειδήσεων
  Σάββατο
  31 Οκτωβρίου 2020
  Ανατολή 7:49 - Δύση 18:29
   Καιρός

  Αίθριος
     Πρόβλεψη καιρού

  Τουριστικές πληροφορίες
  26810 74615
   Στατιστικά
  Έχουμε 4 επισκέπτες συνδεδεμένους
  Σήμερα40
  Χθες240
   Αναλυτικά
   Amvrakia Fm 91.9