Ως Δήμαρχος Αρταίων, σας καλωσορίζω στο δικτυακό τόπο του Δήμου Αρταίων. Η πλοήγηση στην ιστοσελίδα μας, θα σας δώσει χρήσιμες πληροφορίες για τις υπηρεσίες του Δήμου, τα τελευταία νέα, τις δράσεις, τις πρωτοβουλίες και τον προγραμματισμό μας, καθώς και ενδιαφέρον υλικό για την ιστορία του Δήμου, στοιχεία για την σύγχρονη οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική εικόνα του. Ο Δήμος Αρταίων
αποτελείται από τις Δ.Ε. Άρτας, Αμβρακικού, Βλαχερνών, Ξηροβουνίου και Φιλοθέης. Έδρα του Δήμου είναι η πόλη της Άρτας η οποία είναι χτισμένη αμφιθεατρικά, δίπλα στον ποταμό Άραχθο. Το ξακουστό γεφύρι, σήμα κατατεθέν της πόλης, ενώνει το παρελθόν με το παρόν και το μέλλον της.
 Αρχείο Ειδήσεων
 • Ιούνιος 2017
 • Μάιος 2017
 • Απρίλιος 2017
 • Μάρτιος 2017
 • Φεβρουάριος 2017
 • Ιανουάριος 2017
 • Δεκέμβριος 2016
 • Νοέμβριος 2016
 • Οκτώβριος 2016
 • Σεπτέμβριος 2016
 • Αύγουστος 2016
 • Ιούλιος 2016
 • Ιούνιος 2016
 • Μάιος 2016
 • Απρίλιος 2016
 • Μάρτιος 2016
 • Φεβρουάριος 2016
 • Ιανουάριος 2016
 • Δεκέμβριος 2015
 • Νοέμβριος 2015
 • Οκτώβριος 2015
 • Σεπτέμβριος 2015
 • Αύγουστος 2015
 • Ιούλιος 2015
 • Ιούνιος 2015
 • Μάιος 2015
 • Απρίλιος 2015
 • Μάρτιος 2015
 • Φεβρουάριος 2015
 • Ιανουάριος 2015
 • Δεκέμβριος 2014
 • Νοέμβριος 2014
 • Οκτώβριος 2014
 • Σεπτέμβριος 2014
 • Αύγουστος 2014
 • Ιούλιος 2014
 • Ιούνιος 2014
 • Μάιος 2014
 • Απρίλιος 2014
 • Μάρτιος 2014
 • Φεβρουάριος 2014
 • Ιανουάριος 2014
 • Δεκέμβριος 2013
 • Νοέμβριος 2013
 • Οκτώβριος 2013
 • Σεπτέμβριος 2013
 • Αύγουστος 2013
 • Ιούλιος 2013
 • Ιούνιος 2013
 • Μάιος 2013
 • Απρίλιος 2013
 • Μάρτιος 2013
 • Φεβρουάριος 2013
 • Ιανουάριος 2013
 • ΤΑ ΝΕΑ
   Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Άρτας για την πώληση του Φράγματος Πουρναρίου  [3.7.14]
   
  Χθες 2 Ιουλίου, συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αρταίων με θέμα την εκχώρηση σε ιδιώτες του Φράγματος Πουρναρίου Ι και ΙΙ. Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της απόφασης:

  "ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 11/2014

  Αρ.   Απόφασης  241/2014      ΑΔΑ: 73ΨΨΩΨΑ-ΒΟΕ
  ΘΕΜΑ: «Εκχώρηση σε ιδιώτες του φράγματος Πουρναρίου Ι και ΙΙ» καθώς επίσης και τις γενικότερες επιπτώσεις από την πώληση των φραγμάτων, στην τοπική οικονομία και κοινωνία της Άρτας»

  Στην Άρτα σήμερα την δευτέρα (2α) του μηνός Ιουλίου του έτους 2014 ημέρα  Τετάρτη  και ώρα 8:00 μ.μ., το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αρταίων συνήλθε σε ανοιχτή δημόσια έκτακτη συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ.95 παρ.4 του Ν.3463/2006, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό κατάστημα, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 11188/2-7-2014 πρόσκληση του προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του  Ν.3852/2010
  Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών παρευρέθησαν στη συνεδρίαση  18   και ονομαστικά οι :
  Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι
  1.Βικτωρία Βασιλάκη -Μητρογιώργου
  2.Αναστάσιος Τσαμπάς
  3.Θωμάς Τσιρογιάννης
  4.Ιωάννης Νικολάου
  5.Μαρία Νάκα
  6.Χρήστος Γιώτης
  7.Χρήστος Γεώργος
  8.Δημήτριος Κέφης
  9.Γρηγόριος Βλάρας 10.Ευάγγελος Σκανδάλης
  11.Φώτιος Γεωργίου
  12.Μιχαήλ Κοτσαρίνης
  13.Κων/νος Πατήλας
  14.Μιχαήλ Ευσταθίου
  15.Αναστασία Σίμου- Τάσιου
  16.Χριστόφορος Ξυλογιάννης
  17.Ευαγγέλου- Τσίκου Σπυριδούλα
  18.Κων/νος Παπαϊωάννου
  Απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα οι κ.κ. Φίλιππος Παππάς, Ιωάννης Κοτσαρίνης, Κων/νος Παπαμιχαήλ, Θεόδωρος Γκούβας, Περικλής Γαλήνας, Γεώργιος Γκόκας, Αικατερίνη Μάγγου, Φώτιος Φώτης, Ευάγγελος Τσώλας, Παναγιώτης Γόγολος, Χρήστος Παπάζογλου, Κων/νος Τράμπας, Νικόλαος Κέφης, Κων/νος Παπαδημητρίου, Κων/νος Σκορδής
  Ο Δήμαρχος κ. Ιωάννης Αθ. Παπαλέξης προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.
  Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε η κ. Σταυρούλα Τόλη για την τήρηση των πρακτικών.
  Ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
  Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης: «Εκχώρηση σε ιδιώτες του φράγματος Πουρναρίου Ι και ΙΙ» καθώς επίσης και τις γενικότερες επιπτώσεις από την πώληση των φραγμάτων, στην τοπική οικονομία και κοινωνία της Άρτας» ανέφερε:
  Στη συνεδρίαση της 17ης Μαρτίου 2014, το Δημοτικό Συμβούλιο με την αρ. 120/20124 απόφασή του αποφάσισε τα εξής: «1. το Δημοτικό Συμβούλιο είναι αντίθετο σε όποιο ξεπούλημα της ΔΕΗ και ιδιωτικοποίηση του φράγματος Πουρνάρι Ι &ΙΙ
  2. Διεκδικούμε τα μέγιστα αντισταθμιστικά οφέλη που είχε αναλάβει η ΔΕΗ από το 1981 και δεν έχουν εκπληρωθεί έως σήμερα αλλά και τη μεγιστοποίηση όσον αφορά τόσο την ύδρευση όσο και την άρδευση, τη συνεχή ροή του ποταμού, τον εγκιβωτισμό της κοίτης του ποταμού Αράχθου
  3.  Καλούμε τους βουλευτές να μην ψηφίσουν το σχέδιο νόμου στη Βουλή
  4. Θα ζητηθεί νομική στήριξη ώστε να ασκηθούν τα νόμιμα μέσα προκειμένου να κατατεθούν οι αιτήσεις αναστολής ή ότι άλλο απαιτείται
  5. Συμπαραστεκόμαστε στους εργαζόμενους και σε συνεργασία με όλους τους φορείς και τους πολίτες της Άρτας θα προχωρήσουμε σε όποιες κινητοποιήσεις απαιτηθούν προκειμένου να παρεμποδίσουμε το ξεπούλημα και την ιδιωτικοποίηση του φράγματος Πουρνάρι Ι &ΙΙ»
  Εμμένουμε στην αρ. 120/2014 απόφασή μας και πλέον προχωράμε στον προγραμματισμό των κινητοποιήσεων προκειμένου να παρεμποδίσουμε το ξεπούλημα και την ιδιωτικοποίηση του φράγματος Πουρνάρι Ι &ΙΙ. Στη συνέχεια ανέγνωσε τις επιστολές των βουλευτών που δεν παρευρέθηκαν, των κομμάτων και τα ψηφίσματα των φορέων.
  Ακολούθησε  συζήτηση, κατά την οποία η βουλευτής κ. Γεροβασίλη, ο Αντιπεριφερειάρχης Άρτας, οι εκπρόσωποι φορέων που παρευρίσκονταν στο Δημοτικό Συμβούλιο και οι δημοτικοί σύμβουλοι στις τοποθετήσεις τους συνολικά καταδίκασαν την εκχώρηση σε ιδιώτες του φράγματος Πουρναρίου Ι και ΙΙ», αναφέρθηκαν στις δυσμενείς επιπτώσεις από την πώληση των φραγμάτων στην τοπική οικονομία και κοινωνία της Άρτας και πρότειναν δυναμικές κινητοποιήσεις.
  Ο κ. Δήμαρχος, στην τοποθέτησή του  και συνοψίζοντας τις προτάσεις που διατυπώθηκαν κατά τη συζήτηση, ανέφερε τα εξής:
  1. όλες οι υπηρεσίες του Δήμου την ημέρα της ψήφισης του νομοσχεδίου να είναι κλειστές
  Επίσης κάλεσε όλους τους φορείς να λάβουν αντίστοιχη απόφαση για κλείσιμο των υπηρεσιών τους.
  2. Να παραστεί σύσσωμο το Δημοτικό Συμβούλιο  στο Πουρνάρι Ι, συμπαρατασσόμενο στις απεργιακές κινητοποιήσεις που εξήγγειλαν οι εργαζόμενοι από τις 12:00μ.μ απόψε προκειμένου να μην τεθούν σε λειτουργία οι μονάδες του φράγματος και να εξουσιοδοτηθεί ο Δήμαρχος να στείλει απορριμματοφόρα στην κοίτη του ποταμού για παρεμπόδιση της λειτουργίας του φράγματος, με την έναρξη της απεργίας των εργαζομένων
  3. Συμμετοχή στο συλλαλητήριο της Πέμπτης 3 Ιουλίου 2014  
  4. Καλούμε τους βουλευτές του νομού μας να μην ψηφίσουν το νομοσχέδιο. Αποδεχόμενος  την πρόταση του κ. Νικολάου οι βουλευτές του νομού μας να παραιτηθούν του αξιώματός τους σε περίπτωση που δεν θα συμμετάσχουν μεν στην ψηφοφορία αλλά τελικά ψηφιστεί το νομοσχέδιο,
  5. Να συμμετέχει στο συντονιστικό όργανο που συγκροτήθηκε κατά τη σύσκεψη της 1ης Ιουλίου στην αίθουσα ΣΚΟΥΦΑΣ για τον περαιτέρω συντονισμό του αγώνα.
  Η συζήτηση λεπτομερώς αναφέρεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.
  Στη  συνέχεια ο κ. Πρόεδρος, αφού συγκέντρωσε τις προτάσεις οι οποίες διατυπώθηκαν κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει για την επικαιροποίηση της αρ. 120/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και τις περαιτέρω ενέργειες και κινητοποιήσεις.
  ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
  Αφού έλαβε υπόψη τον Ν.3852/10, N.3463/06, την αρ. 120/2014 προηγούμενη απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου  και τις προτάσεις που διατυπώθηκαν
  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
  1. Καλούμε την Κυβέρνηση να αποσύρει την ψήφιση του νομοσχεδίου.
  2. Το Δημοτικό Συμβούλιο εκφράζει την αντίθεσή του στο ξεπούλημα της ΔΕΗ και την ιδιωτικοποίηση του φράγματος Πουρνάρι Ι &ΙΙ.
  3. Διεκδικούμε τα μέγιστα αντισταθμιστικά οφέλη που είχε αναλάβει η ΔΕΗ από το 1981 και δεν έχουν εκπληρωθεί έως σήμερα αλλά και τη μεγιστοποίησή τους όσον αφορά τόσο την ύδρευση όσο και την άρδευση, τη συνεχή ροή του ποταμού και τον εγκιβωτισμό της κοίτης του ποταμού Αράχθου.
  4. Όλες οι υπηρεσίες του Δήμου την ημέρα της ψήφισης του νομοσχεδίου θα παραμείνουν κλειστές.
  5. Καλούνται όλοι οι φορείς της πόλης να λάβουν αντίστοιχη απόφαση για κλείσιμο των υπηρεσιών τους κατά την ημέρα ψήφισης του νομοσχεδίου.
  6. Σύσσωμο το Δημοτικό Συμβούλιο  να παραστεί στο Πουρνάρι Ι, συμπαρατασσόμενο στις απεργιακές κινητοποιήσεις που εξήγγειλαν οι εργαζόμενοι από τις 12:00μ.μ απόψε προκειμένου να μην τεθούν σε λειτουργία οι μονάδες του φράγματος και εξουσιοδοτείται ο Δήμαρχος να στείλει απορριμματοφόρα στην κοίτη του ποταμού για παρεμπόδιση της λειτουργίας του φράγματος, με την έναρξη της απεργίας των εργαζομένων
  7. Καλούμε όλους τους φορείς και τους πολίτες να συμμετάσχουν στο συλλαλητήριο της Πέμπτης 3 Ιουλίου 2014 και ώρα 8:00μ.μ.  
  8. Καλούμε τους βουλευτές του νομού μας να μην ψηφίσουν το νομοσχέδιο διαφορετικά να παραιτηθούν του αξιώματός τους.
  9. Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για περαιτέρω κινητοποιήσεις που θα αποφασιστούν από το συντονιστικό όργανο που συγκροτήθηκε κατά τη σύσκεψη της 1ης Ιουλίου στην αίθουσα ΣΚΟΥΦΑΣ.
  Αναθέτει κάθε παραπέρα ενέργεια στον κ. Δήμαρχο
  Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 241/2014"
  Επιστροφή

   Αρχείο Ειδήσεων Ιουλίου 2014
  Καλλιτεχνικός Αύγουστος 2014 από το Αθαμανικό Κέντρο Τέχνης
  Συνελήφθη 29χρονος διακινητής ναρκωτικών στην Άρτα
  Διακήρυξη για σίτιση Μουσικού Σχολείου, έτους 2014-2015
  Ολοκληρώνονται οι εργασίες καθαρισμού στο παραποτάμιο πάρκο
  ΔΕΥΑ Άρτας: Απάντηση στο δημοσίευμα της εφημερίδας Έθνος
  Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπαιδευτές στα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης
  Συνεδριάζει την Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αρταίων
  Η μαγεία της κιθάρας στο Θέατρο Κάστρου
  Η αληθινή Απολογία του Σωκράτη στο Θέατρο Κάστρου
  6η Αθανάνιος διαδρομή
  2η Πανελλήνια Γενική Έκθεση Άρτας
  Απάντηση της διοίκηση του Νοσοκομείου για το ζήτημα της έλλειψης Μαιών
  Αστροβραδιά στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Άρτας
  «Επιχειρηματικότητα νέων με έμφαση στην καινοτομία»
  Αρχείο Ειδήσεων
  Δευτέρα
  14 Ιουνίου 2021
  Ανατολή 6:02 - Δύση 20:48
   Καιρός

  Διάσπαρτα Νέφη
     Πρόβλεψη καιρού

  Τουριστικές πληροφορίες
  26810 74615
   Στατιστικά
  Έχουμε 10 επισκέπτες συνδεδεμένους
  Σήμερα64
  Χθες515
   Αναλυτικά
   Amvrakia Fm 91.9