Ως Δήμαρχος Αρταίων, σας καλωσορίζω στο δικτυακό τόπο του Δήμου Αρταίων. Η πλοήγηση στην ιστοσελίδα μας, θα σας δώσει χρήσιμες πληροφορίες για τις υπηρεσίες του Δήμου, τα τελευταία νέα, τις δράσεις, τις πρωτοβουλίες και τον προγραμματισμό μας, καθώς και ενδιαφέρον υλικό για την ιστορία του Δήμου, στοιχεία για την σύγχρονη οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική εικόνα του. Ο Δήμος Αρταίων
αποτελείται από τις Δ.Ε. Άρτας, Αμβρακικού, Βλαχερνών, Ξηροβουνίου και Φιλοθέης. Έδρα του Δήμου είναι η πόλη της Άρτας η οποία είναι χτισμένη αμφιθεατρικά, δίπλα στον ποταμό Άραχθο. Το ξακουστό γεφύρι, σήμα κατατεθέν της πόλης, ενώνει το παρελθόν με το παρόν και το μέλλον της.
 Αρχείο Ειδήσεων
 • Ιούνιος 2017
 • Μάιος 2017
 • Απρίλιος 2017
 • Μάρτιος 2017
 • Φεβρουάριος 2017
 • Ιανουάριος 2017
 • Δεκέμβριος 2016
 • Νοέμβριος 2016
 • Οκτώβριος 2016
 • Σεπτέμβριος 2016
 • Αύγουστος 2016
 • Ιούλιος 2016
 • Ιούνιος 2016
 • Μάιος 2016
 • Απρίλιος 2016
 • Μάρτιος 2016
 • Φεβρουάριος 2016
 • Ιανουάριος 2016
 • Δεκέμβριος 2015
 • Νοέμβριος 2015
 • Οκτώβριος 2015
 • Σεπτέμβριος 2015
 • Αύγουστος 2015
 • Ιούλιος 2015
 • Ιούνιος 2015
 • Μάιος 2015
 • Απρίλιος 2015
 • Μάρτιος 2015
 • Φεβρουάριος 2015
 • Ιανουάριος 2015
 • Δεκέμβριος 2014
 • Νοέμβριος 2014
 • Οκτώβριος 2014
 • Σεπτέμβριος 2014
 • Αύγουστος 2014
 • Ιούλιος 2014
 • Ιούνιος 2014
 • Μάιος 2014
 • Απρίλιος 2014
 • Μάρτιος 2014
 • Φεβρουάριος 2014
 • Ιανουάριος 2014
 • Δεκέμβριος 2013
 • Νοέμβριος 2013
 • Οκτώβριος 2013
 • Σεπτέμβριος 2013
 • Αύγουστος 2013
 • Ιούλιος 2013
 • Ιούνιος 2013
 • Μάιος 2013
 • Απρίλιος 2013
 • Μάρτιος 2013
 • Φεβρουάριος 2013
 • Ιανουάριος 2013
 • ΤΑ ΝΕΑ
   Ερώτηση σχετικά με την Καταπολέμηση κουνουπιών για το έτος 2014  [16.7.14]
   
  Η βουλευτής Άρτας Όλγα Γεροβασίλη κατέθεσε, μαζί με άλλους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, Ερώτηση και Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων (επισυνάπτεται), σχετικά με την Καταπολέμηση κουνουπιών το έτος 2014. Στην ερώτηση προς τους κκ υπουργούς Υγείας, Εσωτερικών, Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και Οικονομικών αναφέρεται ότι στη χώρα μας εκτελούνται προγράμματα καταπολέμησης συνολικού ποσού περίπου 10.000.000 €. Το σημαντικότερο πρόβλημα δεν είναι τόσο η καθυστερημένη έναρξη των προγραμμάτων, όσο είναι η απουσία ή η αδυναμία εποπτείας και πιστοποίησης των ψεκαστικών εφαρμογών. Το πρόβλημα αυτό έγινε εκρηκτικό με αφορμή την έξαρση του ιού του Δυτικού Νείλου(WNV) και της ελονοσίας.

  Δυστυχώς, ακόμη και σήμερα, δεν υπάρχουν αξιόπιστα δεδομένα αναφορικά με τις δειγματοληψίες, τους ψεκασμούς και τις δράσεις πεδίου που να μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για την αξιολόγηση των έργων καταπολέμησης.

  Στις εφαρμογές ψεκασμού δεν υπάρχουν στοιχεία καταγραφών. Αντίθετα πιστοποιούνται εφαρμογές σε τέτοια έκταση, που είναι πρακτικά και τεχνικά αδύνατο να υπάρξουν. Υλοποιούνται έργα καταπολέμησης, χωρίς να έχουν εγκριθεί οι προμήθειες των απαραίτητων σκευασμάτων.

  Χωρίς μετρήσεις – καταγραφές των εφαρμογών ψεκασμού δεν μπορεί να υπάρξει καμία απολύτως αξιολόγηση οποιασδήποτε δράσης καταπολέμησης κουνουπιών. Δεν μπορεί να υπάρξει καμία αξιολόγηση των έργων καταπολέμησης, καμία αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των σχετικών δαπανών.

  Με βάση τα παραπάνω, ερωτώνται:

  Ο κ. υπουργός Υγείας:

     Προχώρησε η επικαιροποίηση των στοιχείων όσον αφορά στο σχεδιασμό των προγραμμάτων με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία από προηγούμενες χρονιές (π.χ. επιδημιολογία ασθενειών, παρουσία διαφόρων ειδών κουνουπιών και εποχικής διακύμανσης των πληθυσμών, δεδομένα χαρτογράφησης των εστιών ανάπτυξης προνυμφών, στοιχεία συμπεριφοράς ενήλικων κουνουπιών και σημείων ανάπαυσης και διαχείμασης);
     Η εφαρμογή των προγραμμάτων, που κατά κύριο λόγο βασίζονται στην καταπολέμηση των προνυμφών των κουνουπιών στις εστίες ανάπτυξής τους, ξεκίνησαν και πότε; Τηρήθηκε η επισήμανση του αρμόδιου υπουργείου για εφαρμογή του από μέσα Μαρτίου έως τα μέσα Απριλίου; Υπήρξαν καθυστερήσεις εφαρμογής του προγράμματος από τις Περιφέρειες και αν ναι αντιμετωπίστηκαν έγκαιρα και άμεσα;
     Έγινε συμπληρωματικά καταπολέμηση ενήλικων κουνουπιών (ακμαιοκτονία) από αέρος και αν ναι σε ποιες περιοχές και πότε;

     Εφαρμόστηκαν πιστά οι σχετικές άδειες αεροψεκασμών του Υπουργείου Υγείας;
     Πώς προκύπτει η πιστοποίηση των εφαρμογών και με ποια μέθοδο αξιολογούνται αν οι εφαρμογές εκτελέσθηκαν σωστά ή όχι;
     Ελέγχθηκαν από τις αρμόδιες υπηρεσίες η τήρηση των όρων εφαρμογής των σχετικών αδειών;
     Ολοκληρώθηκαν οι τελικές εκθέσεις των πεπραγμένων των ψεκασμών; Έχουν υποβληθεί (στο Τμήμα Επιδημιολογίας Νοσημάτων, Δ/νση Δημόσιας Υγιεινής), όπως προβλέπεται στην εγκύκλιο με ΑΔΑ: Β4ΜΒΘ-ΧΧΣ, μετά το τέλος της περιόδου η αναλυτική έκθεση των Περιφερειών, όπου να αναφέρονται με λεπτομέρειες οι δράσεις στον τομέα της αντιμετώπισης των κουνουπιών το τρέχον έτος και τυχόν παρατηρήσεις ή προβλήματα;
     Έχουν δηλωθεί για το 2013 μέχρι και σήμερα εμπύρετα περιστατικά που ενδεχομένως να οφείλονται σε ασθένειες που μεταδίδονται με τα κουνούπια (π.χ. ιός του δυτικού Νείλου, άλλος παρόμοιος ιός ή ελονοσία, κλπ) και τα οποία εμπίπτουν στα υποχρεωτικώς δηλούμενα νοσήματα;
     Πως γίνεται  η τεκμηρίωση της επιφάνειας ψεκασμού κάτι το οποίο σχετίζεται άμεσα με τη δαπάνη δημοσίου χρήματος;

  Ο κ. υπουργός Εσωτερικών

     Υπήρξαν καθυστερήσεις εφαρμογής του προγράμματος από τις Περιφέρειες και αν ναι αντιμετωπίστηκαν έγκαιρα και άμεσα; Υπάρχουν σήμερα περιοχές στις οποίες δεν έχουν υπογραφεί συμβάσεις και εκτελούνται έργα καταπολέμησης;

  Ο κ. υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

     Υπάρχουν στοιχεία πιθανής ανάπτυξης ανθεκτικότητας στα χρησιμοποιούμενα βιοκτόνα;
     Πώς πιστοποιήθηκαν τα χρησιμοποιηθέντα προνυμφοκτόνα και ακμαιοκτόνα σκευάσματα; Γίνεται έλεγχος των σκευασμάτων που αγοράζονται και των εντομοκτόνων που δηλώνονται πως ψεκάστηκαν;
     Έγιναν οι απαιτούμενοι δειγματοληπτικοί έλεγχοι σε προϊόντα και ύδατα για ανίχνευση τυχόν υπολειμμάτων των δραστικών ουσιών που έχουν χρησιμοποιηθεί, όπως προβλέπεται και από την σχετική άδεια έγκρισης του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων; Αν όχι πότε προβλέπεται να γίνουν;

  Ο κ. υπουργός Οικονομικών

     Εκδόθηκαν έγκαιρα οι σχετικές πιστώσεις για την υλοποίηση προγραμμάτων καταπολέμησης κουνουπιών;
     Υπήρξε αξιολόγηση του κόστους υλοποίησης των έργων αυτών; Ερευνήθηκαν οι περιπτώσεις διαγωνισμών με μόλις έναν ενδιαφερόμενο;

  Επιπλέον αιτούμεθα την κατάθεση των παρακάτω εγγράφων:

     Το σύνολο των εγγράφων από όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες σχετικά με τους διαγωνισμούς που διενεργήθηκαν για την καταπολέμηση των κουνουπιών και πιο συγκεκριμένα οτιδήποτε αφορά σε: χρόνο διεξαγωγής, χρόνο έγκρισης πιστώσεων, χρόνο υλοποίησης, κόστος υλοποίησης και τις σχετικές αδειοδοτήσεις.
     Το σύνολο των συμβάσεων που υλοποιούνται για την καταπολέμηση των κουνουπιών.
     Τις εκθέσεις των πεπραγμένων των ψεκασμών για το έτος 2013.
  Επιστροφή

   Αρχείο Ειδήσεων Ιουλίου 2014
  Καλλιτεχνικός Αύγουστος 2014 από το Αθαμανικό Κέντρο Τέχνης
  Συνελήφθη 29χρονος διακινητής ναρκωτικών στην Άρτα
  Διακήρυξη για σίτιση Μουσικού Σχολείου, έτους 2014-2015
  Ολοκληρώνονται οι εργασίες καθαρισμού στο παραποτάμιο πάρκο
  ΔΕΥΑ Άρτας: Απάντηση στο δημοσίευμα της εφημερίδας Έθνος
  Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπαιδευτές στα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης
  Συνεδριάζει την Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αρταίων
  Η μαγεία της κιθάρας στο Θέατρο Κάστρου
  Η αληθινή Απολογία του Σωκράτη στο Θέατρο Κάστρου
  6η Αθανάνιος διαδρομή
  2η Πανελλήνια Γενική Έκθεση Άρτας
  Απάντηση της διοίκηση του Νοσοκομείου για το ζήτημα της έλλειψης Μαιών
  Αστροβραδιά στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Άρτας
  «Επιχειρηματικότητα νέων με έμφαση στην καινοτομία»
  Αρχείο Ειδήσεων
  Δευτέρα
  14 Ιουνίου 2021
  Ανατολή 6:02 - Δύση 20:48
   Καιρός

  Διάσπαρτα Νέφη
     Πρόβλεψη καιρού

  Τουριστικές πληροφορίες
  26810 74615
   Στατιστικά
  Έχουμε 9 επισκέπτες συνδεδεμένους
  Σήμερα70
  Χθες515
   Αναλυτικά
   Amvrakia Fm 91.9