Ως Δήμαρχος Αρταίων, σας καλωσορίζω στο δικτυακό τόπο του Δήμου Αρταίων. Η πλοήγηση στην ιστοσελίδα μας, θα σας δώσει χρήσιμες πληροφορίες για τις υπηρεσίες του Δήμου, τα τελευταία νέα, τις δράσεις, τις πρωτοβουλίες και τον προγραμματισμό μας, καθώς και ενδιαφέρον υλικό για την ιστορία του Δήμου, στοιχεία για την σύγχρονη οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική εικόνα του. Ο Δήμος Αρταίων
αποτελείται από τις Δ.Ε. Άρτας, Αμβρακικού, Βλαχερνών, Ξηροβουνίου και Φιλοθέης. Έδρα του Δήμου είναι η πόλη της Άρτας η οποία είναι χτισμένη αμφιθεατρικά, δίπλα στον ποταμό Άραχθο. Το ξακουστό γεφύρι, σήμα κατατεθέν της πόλης, ενώνει το παρελθόν με το παρόν και το μέλλον της.
 Αρχείο Ειδήσεων
 • Ιούνιος 2017
 • Μάιος 2017
 • Απρίλιος 2017
 • Μάρτιος 2017
 • Φεβρουάριος 2017
 • Ιανουάριος 2017
 • Δεκέμβριος 2016
 • Νοέμβριος 2016
 • Οκτώβριος 2016
 • Σεπτέμβριος 2016
 • Αύγουστος 2016
 • Ιούλιος 2016
 • Ιούνιος 2016
 • Μάιος 2016
 • Απρίλιος 2016
 • Μάρτιος 2016
 • Φεβρουάριος 2016
 • Ιανουάριος 2016
 • Δεκέμβριος 2015
 • Νοέμβριος 2015
 • Οκτώβριος 2015
 • Σεπτέμβριος 2015
 • Αύγουστος 2015
 • Ιούλιος 2015
 • Ιούνιος 2015
 • Μάιος 2015
 • Απρίλιος 2015
 • Μάρτιος 2015
 • Φεβρουάριος 2015
 • Ιανουάριος 2015
 • Δεκέμβριος 2014
 • Νοέμβριος 2014
 • Οκτώβριος 2014
 • Σεπτέμβριος 2014
 • Αύγουστος 2014
 • Ιούλιος 2014
 • Ιούνιος 2014
 • Μάιος 2014
 • Απρίλιος 2014
 • Μάρτιος 2014
 • Φεβρουάριος 2014
 • Ιανουάριος 2014
 • Δεκέμβριος 2013
 • Νοέμβριος 2013
 • Οκτώβριος 2013
 • Σεπτέμβριος 2013
 • Αύγουστος 2013
 • Ιούλιος 2013
 • Ιούνιος 2013
 • Μάιος 2013
 • Απρίλιος 2013
 • Μάρτιος 2013
 • Φεβρουάριος 2013
 • Ιανουάριος 2013
 • ΤΑ ΝΕΑ
   Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 15/10/2014 και ώρα 8:00μμ  [10.10.14]
   
  Συνεδριάζει την Τετάρτη 15/10/2014 και ώρα 8:00μμ το Δημοτικό Συμβούλιο Άρτας για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  Εισηγητής: κ. Δήμαρχος
  1.Λήψη απόφασης περί τροποποίησης ή λύσης του συμβολαίου αγοραπωλησίας με αριθμό 3523/6-8-2014 του τμήματος του διατηρητέου Ιστορικού Δημαρχείου Άρτας μεταξύ του Ιδιοκτήτη αυτού και του Δήμου Αρταίων, στα πλαίσια του χρηματοδοτικού προγράμματος «Απόκτηση και διαμόρφωση ελεύθερων κοινόχρηστων χώρων και Διατηρητέων Κτηρίων στις πόλεις 2013» του Πράσινου Ταμείου.
  2.Περί ένταξης στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα  «Απόκτηση και διαμόρφωση ελεύθερων κοινόχρηστων χώρων και Διατηρητέων Κτηρίων στις πόλεις 2013» του Πράσινου Ταμείου του διατηρητέου κτηρίου Αρχοντικό Παπακώστα.
  3.Συγκρότηση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (άρθρο 13 παρ. 3 Ν.3013/2002)
  4.Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας
  5.Κατάργηση της υπ’ αρ. 658/2011 «Καθορισμός αποζημίωσης Προέδρου και Αντιπροέδρου Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Κ.Μ.Π.Α.Π. και μελών Δ.Σ.» Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου
  6.Μερική τροποποίηση της αρ. 77/2014 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου «Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών,  διάρκειας δύο (2) μηνών έτους 2014»

  Εισηγητής: Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Κ.Μ.Π.Α.Π.
  7.Έγκριση της υπ’ αρ. 54/2014 «Αναμόρφωση πρ/σμού» απόφασης Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Κ.Μ.Π.Α.Π.»

  Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικ/κών
  8.Έγκριση του υπ’ αρ. 10/2014 Πρακτικού «Έγκριση πρ/σμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2015 του Π.Κ.Ε.Κ.Α.Ε.Α. «Αγία Θεοδώρα»  του Συλλόγου Γονέων και Φίλων Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες Ν. Άρτας
  9.Ανανέωση σύμβασης παραχώρησης της χρήσης των mini bus του Δήμου Αρταίων με το Αστικό ΚΤΕΛ Άρτας
  10.Τρ/ση της υπ’ αρ. 330/20147 «Αναμόρφωση πρ/σμού» απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου (σχετ. η υπ’ αρ. 311/2014 απόφαση Οικ. Επιτροπής)
  11.Αναμόρφωση πρ/σμού (σχετ. οι υπ’ αρ. 295 & 307/2014  αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής)
  12.Διαγραφή οφειλής της Κιτσοπαππά Παναγιώτας
  13.Διαγραφές προστίμων διατήρησης αυθαίρετης κατασκευής
  14.Διαγραφή κλήσεων
  15.Λύση μίσθωσης του αρ. 7 καταστήματος της πλατείας Σκουφά

  Εισηγητής: Αντιδήμαρχος ΤΥΔ
  16.Συμπλήρωση της αρ. 224/2014 «Συγκρότηση  επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Επένδυση τσιμενταυλάκων στις Δ.Ε Αρταίων, Φιλοθέης, Αμβρακικού» Α.Δ.Σ.
  17.Επί αιτήσεως «Κ/Ξ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΗΣ – ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΚΙΤΣΑΚΗΣ» για παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων Τ.Κ. Κορφοβουνίου»
  18. Επί αιτήσεως «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΒΑΛΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» για παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Βελτίωση και κατασκευή της οδού που συνδέει την Τ.Κ. Ράχης με την Επαρχιακή οδό Άρτας- Σαλαώρας»
  19.Επί αιτήσεως Κ/Ξ Γ. ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ – Ι. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ» για παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή πεζοδρομίων κεντρικής δημοτικής οδού Τ.Κ. Γραμμενίτσας ( Β΄ Φάση) & τοίχου αντιστήριξης σε ανώνυμη δημοτική οδό»
  20.Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου: «Ανακατασκευή Δημοτικού Σταδίου Δήμου Αρταίων»
  21. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Κατασκευή πεζοδρομίων κεντρικής δημοτικής οδού Τ.Κ. Γραμμενίτσας ( Β΄ Φάση) & τοίχου αντιστήριξης σε ανώνυμη δημοτική οδό»
  22.Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου: «Ανάπλαση κύριας εισόδου – πλακόστρωση κεντρικής δημοτικής οδού οικισμού Ροδαυγής Τ.Κ. Ροδαυγής και πεζοδρομήσεις σε Δημοτικούς οδούς οικισμού Αμπελίων»
  23.Έγκριση 3ου Α.Π.Ε. του έργου: «Βελτίωση και κατασκευή της οδού που συνδέει την Τ.Κ. Ράχης με την Επαρχιακή οδό Άρτας- Σαλαώρας»

  Επιστροφή

   Αρχείο Ειδήσεων Οκτωβρίου 2014
  Επίσκεψη της Ακαδημαϊκής Εταιρείας Άρτας στον Δήμαρχο Αρταίων Χρήστο Τσιρογιάννη
  Τμήματα ζωγραφικής για ενήλικες και παιδιά στο χώρο της Δημοτικής Πινακοθήκης
  Με επιτυχία έγιναν τα γυρίσματα του Coach trip
  Παράταση προθεσμίας για ρύθμιση οφειλών προς το Δήμο Αρταίων
  Μήνυμα Δημάρχου Αρταίων για τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου 1940
  Ανακοίνωση για άδεια απόσταξης στέμφυλων για τσίπουρο, έτους 2014
  «Εκδήλωση για την Παγκόσμια  Ημέρα κατά της παχυσαρκίας στο Δημοτικό Σχολείο Ράχης»
  Επίσκεψη του Δημάρχου στον Περιφερειάρχη Ηπείρου και στη Γενική Γραμματέα Ηπείρου-Δυτ.Μακεδονίας
  Επίσκεψη της Δημοτικής Αρχής στην Κινητή Οδοντιατρική Μονάδα πρόληψης του «Χαμόγελου του Παιδιού», στα Αμπέλια Αμμοτόπου
  Πρόγραμμα εορτασμού της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940
  «Εκδήλωση για την Παγκόσμια  Ημέρα κατά της παχυσαρκίας»
  Εκδήλωση στη Ροδαυγή
  Τ.Κ. Γραμμενίτσας: Λιτανεία Ιεράς Εικόνας Αγίου Δημητρίου
  Συνεδρίαση ΔΕΥΑΑ
  Αρχείο Ειδήσεων
  Παρασκευή
  15 Ιανουαρίου 2021
  Ανατολή 7:40 - Δύση 17:28
   Καιρός

  Βροχή
     Πρόβλεψη καιρού

  Τουριστικές πληροφορίες
  26810 74615
   Στατιστικά
  Έχουμε 4 επισκέπτες συνδεδεμένους
  Σήμερα358
  Χθες680
   Αναλυτικά
   Amvrakia Fm 91.9