Ως Δήμαρχος Αρταίων, σας καλωσορίζω στο δικτυακό τόπο του Δήμου Αρταίων. Η πλοήγηση στην ιστοσελίδα μας, θα σας δώσει χρήσιμες πληροφορίες για τις υπηρεσίες του Δήμου, τα τελευταία νέα, τις δράσεις, τις πρωτοβουλίες και τον προγραμματισμό μας, καθώς και ενδιαφέρον υλικό για την ιστορία του Δήμου, στοιχεία για την σύγχρονη οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική εικόνα του. Ο Δήμος Αρταίων
αποτελείται από τις Δ.Ε. Άρτας, Αμβρακικού, Βλαχερνών, Ξηροβουνίου και Φιλοθέης. Έδρα του Δήμου είναι η πόλη της Άρτας η οποία είναι χτισμένη αμφιθεατρικά, δίπλα στον ποταμό Άραχθο. Το ξακουστό γεφύρι, σήμα κατατεθέν της πόλης, ενώνει το παρελθόν με το παρόν και το μέλλον της.
 Αρχείο Ειδήσεων
 • Ιούνιος 2017
 • Μάιος 2017
 • Απρίλιος 2017
 • Μάρτιος 2017
 • Φεβρουάριος 2017
 • Ιανουάριος 2017
 • Δεκέμβριος 2016
 • Νοέμβριος 2016
 • Οκτώβριος 2016
 • Σεπτέμβριος 2016
 • Αύγουστος 2016
 • Ιούλιος 2016
 • Ιούνιος 2016
 • Μάιος 2016
 • Απρίλιος 2016
 • Μάρτιος 2016
 • Φεβρουάριος 2016
 • Ιανουάριος 2016
 • Δεκέμβριος 2015
 • Νοέμβριος 2015
 • Οκτώβριος 2015
 • Σεπτέμβριος 2015
 • Αύγουστος 2015
 • Ιούλιος 2015
 • Ιούνιος 2015
 • Μάιος 2015
 • Απρίλιος 2015
 • Μάρτιος 2015
 • Φεβρουάριος 2015
 • Ιανουάριος 2015
 • Δεκέμβριος 2014
 • Νοέμβριος 2014
 • Οκτώβριος 2014
 • Σεπτέμβριος 2014
 • Αύγουστος 2014
 • Ιούλιος 2014
 • Ιούνιος 2014
 • Μάιος 2014
 • Απρίλιος 2014
 • Μάρτιος 2014
 • Φεβρουάριος 2014
 • Ιανουάριος 2014
 • Δεκέμβριος 2013
 • Νοέμβριος 2013
 • Οκτώβριος 2013
 • Σεπτέμβριος 2013
 • Αύγουστος 2013
 • Ιούλιος 2013
 • Ιούνιος 2013
 • Μάιος 2013
 • Απρίλιος 2013
 • Μάρτιος 2013
 • Φεβρουάριος 2013
 • Ιανουάριος 2013
 • ΤΑ ΝΕΑ
   Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 28-01-2015 και ώρα 19:00  [23.1.15]
   
  Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Άρτας την Τετάρτη  28-01-2015 και ώρα 19:00,  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ ΣΤΙΣ  28/1/2015

  Εισηγητής: Δήμαρχος
  1.Εκλογή αντιπροσώπων του Δήμου Αρταίων στο Σύνδεσμο Ύδρευσης πεδινών και ημιορεινών Δήμων Ν. Άρτας»
  2.Απ’ ευθείας εξαγορά του διατηρητέου κτιρίου «Αρχοντικό Παπακώστα» και ένταξή του στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα: «Απόκτηση και διαμόρφωση ελεύθερων Κοινοχρήστων Χώρων και Διατηρητέων Κτηρίων στις πόλεις 2014» του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ
  3.Τροποποίηση της αρ. 536/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με αποδοχή του καταστατικού της Μη – Κερδοσκοπικής Εταιρείας «ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ- ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ» και ορισμός εκπροσώπων στο Δήμο Αρταίων
  4.Εξουσιοδότηση Δημάρχου  για παραχωρήσεις κοινοχρήστων χώρων σε φορείς για πραγματοποίηση εκδηλώσεων
  5.Χορήγηση προσωπικής θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος κ. Χλίτσου Θεμιστοκλή (σχετ. η αρ. 45/2014 απόφαση Ε.Π.Ζ.)
  6.Γνωμοδότηση σχετικά με διατήρηση ή απομάκρυνση των κενωθέντων περιπτέρων: α) στην Δ.Κ. Αρταίων (το πρώτο στη συμβολή των οδών Π. Γαρουφαλιά και Αρτινών Πεσόντων και το δεύτερο στην οδό Βενιζέλου και Αγ. Αρτεμίου) β) ένα περίπτερο στην Τ.Κ. Κιρκιζατών στον οικισμό Πλησιών, γ) ένα περίπτερο στην πλατεία Τ.Κ. Χαλκιάδων Δ.Ε. Φιλοθέης (σχετ. η αρ. 49/2014 απόφαση Ε.Π.Ζ.)

  Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικ/κών
  7.Ψήφιση πίστωσης για τον εορτασμό των Θεοφανείων
  8.Επί αιτήσεως κ. Δημητρίου Πολίτη για μίσθωση χώρου της πλατείας Εθνικής Αντίστασης για τοποθέτηση παιδικών παιχνιδιών κατά την περίοδο των Αποκριών (13/2 -23/2/2015)
  9.Διαγραφή ποσών από πρόστιμα αυθαίρετης κατασκευής
  10.Επιστροφή ποσού που προέρχεται από λάθος χρέωση τετ. μέτρων
  11.Συγκρότηση επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών
  12.Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών μίσθωσης και εκμίσθωσης ακινήτων
  13.Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής και παράδοσης προμηθευομένων ειδών
  14.Συμπλήρωση της αρ. 470/2014 Α.Δ.Σ. «Εκμίσθωση αίθουσας ισογείου του Δημοτικού Καταστήματος Βλαχέρνας»

  Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παιδείας
  15.Μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευση
  16.Διοργάνωση αγώνα δρόμου «Ο Δρόμος του Γιοφυριού»

  Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Καθαριότητας Ανακύκλωσης & Πρασίνου
  17.Καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας καθώς και λειτουργίας τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες της υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Αρταίων για το έτος 2015

  Εισηγητής: Αντιδήμαρχος ΤΥΔ
  18.Σύσταση επιτροπών οριστικής και προσωρινής παραλαβής έργων –Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου
  19.Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής Προμηθειών που αφορά υλικά Ύδρευσης, Αποχέτευσης και Τεχνικών έργων για την Τεχνική Υπηρεσία για το έτος 2015.
  20.Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής Προμηθειών που αφορά υλικά ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού για την Τεχνική Υπηρεσία για το έτος 2015.
  21.Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων –μελών των επιτροπών: Παραλαβής ηλεκτρομηχανολογικών υπηρεσιών και Παραλαβής υπηρεσιών Τεχνικής φύσεως για το έτος 2015
  22.Έγκριση μελέτης του έργου: «Διάνοιξη οδού Πελασγών και ολοκλήρωση διάνοιξης οδού Βαρδακουλά»
  23.Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις τμημάτων Δημοτικών οδών Δ.Ε. Αρταίων» - Τροποποίηση Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων
  24.Επί αιτήσεως «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ ΕΔΕ» για  παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις Δημοτικών οδών στη Δ.Ε. Αρταίων»
  25.Επί αιτήσεως «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΕΣΟΥΛΗΣ ΕΔΕ» για  παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Διαμόρφωση πλατείας στη συμβολή των οδών Κομμένου και Λέοντος»
  26.Επί αιτήσεως «ΦΛΟΥΔΑΣ ΜΙΧΑΗΛ  ΕΔΕ» για  παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Διαπλάτυνση και ανακατασκευή πεζοδρομίων Δημοτικών οδών στην πόλη της Άρτας και τσιμεντόστρωση στην Τ.Κ. Λιμίνης»
  27.Επί αιτήσεως «Κ/Ξ ΖΙΩΡΗΣ Α.Ε. – ΣΤΙΒΟΣ Μ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Ε.Ε.» για  παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κλειστό γυμναστήριο Τ9 1200 θέσεων»
  28.Επί αιτήσεως της εργοληπτικής επιχείρησης «ΓΙΓΕΚΑΤ ΑΤΕΕ» για  παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Βελτίωση υποδομών στην περιοχή ανάπλασης Τριγώνου»
  29.Επί αιτήσεως «Κ/Ξ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΗΣ- ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΚΙΤΣΑΚΗΣ» για  παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων Τ.Κ. Κορφοβουνίου»
  30.Επί αιτήσεως κ. Τούμπουρου Πανταζή για  παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ανάδειξη παραποτάμιου μονοπατιού της Βίδρας (Σκουπιώτικο) Δ.Ε. Ξηροβουνίου Δήμου Αρταίων»
  31.Επί αιτήσεως κ. Γιάννας Γαλάνη ΕΔΕ για  παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αποκαταστάσεις Δημοτικών οδών ορεινού όγκου από κατολισθήσεις»
  32.Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Κυκλοφοριακές παρεμβάσεις στις οδούς Αμβρακίας, Τζαβέλλα, Πύρρου»
  33.Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Βελτίωση και κατασκευή της οδού που συνδέει την Τοπική Κοινότητα Ράχης με την Επαρχιακή οδό Άρτας – Σαλαώρας»
  34.Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Βελτιώσεις-τσιμεντοστρώσεις οδών στην Τ.Κ. Κορφοβουνίου»
  35.Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Οδοποιία & αποχέτευση όμβριων Δ.Ε. Βλαχερνών»

  Επιστροφή

   Αρχείο Ειδήσεων Ιανουαρίου 2015
  Ο Δήμος Αρταίων διοργανώνει το «ΔΡΟΜΟ ΤΟΥ ΓΙΟΦΥΡΙΟΥ» στις 29 Μαρτίου.
  Πρόγραμμα «Στέγαση και Επανένταξη» θα υλοποιήσει για αστέγους, ο Δήμος Αρταίων
  Συνάντηση Εργασίας με θέμα: «Τουριστικός Προορισμός Ήπειρος» Περιφερειακή Δικτύωση και Ανάπτυξη Κοινής Πορείας
  Συνεδρίασε την Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αρταίων.
  Παράταση προθεσμίας για την κατανομή ετήσιας επιχορήγησης από τον Δήμο Αρταίων στους αθλητικούς και πολιτιστικούς συλλόγους, μέχρι 30/01/2015.
  Έτοιμος για υλοποίηση ο Kυκλικός Kόμβος στην πλατεία Ζέρβα.
  Υποβολή στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ηπείρου έργων κατασκευής δικτύων αποχέτευσης βιολογικών καθαρισμών των οικισμών Ανέζας, Καλογερικού, Ψαθοτοπίου,  Χαλκιάδων, Καλαμιάς, Ρόκκα και Καμπής του Δήμου Αρταίων.
  Επίσκεψη Δημάρχου Αρταίων στο έργο: «Εγγειοβελτιωτικά έργα πεδιάδας Άρτας-Ολοκλήρωση Β’ Φάσης».
  Προκήρυξη εκλογικών Συνδυασμών κομμάτων  και πρόγραμμα ψηφοφορίας  για τις γενικές βουλευτικές  εκλογές της  25ης Ιανουαρίου  2015
  Δωρεάν ρεύμα για τους οικιακούς καταναλωτές της Τοπικής Κοινότητας Παντανάσσης.
  Κατανομή ετήσιας επιχορήγησης από τον Δήμο Αρταίων στους αθλητικούς και πολιτιστικούς συλλόγους.
  Χτυπάει ξανά το ρολόι της Άρτας.
  ΚΑΡΤΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ 2015
  Συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Αρταίων για τον «Καθορισμό τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο στα πολιτικά κόμματα και σε συνασπισμούς συνεργαζομένων  κομμάτων για την προεκλογική προβολή τους».
  Αρχείο Ειδήσεων
  Σάββατο
  30 Μαϊου 2020
  Ανατολή 6:05 - Δύση 20:39
   Καιρός

     Πρόβλεψη καιρού

  Τουριστικές πληροφορίες
  26810 74615
   Στατιστικά
  Έχουμε 13 επισκέπτες συνδεδεμένους
  Σήμερα314
  Χθες1339
   Αναλυτικά
   Amvrakia Fm 91.9