Ως Δήμαρχος Αρταίων, σας καλωσορίζω στο δικτυακό τόπο του Δήμου Αρταίων. Η πλοήγηση στην ιστοσελίδα μας, θα σας δώσει χρήσιμες πληροφορίες για τις υπηρεσίες του Δήμου, τα τελευταία νέα, τις δράσεις, τις πρωτοβουλίες και τον προγραμματισμό μας, καθώς και ενδιαφέρον υλικό για την ιστορία του Δήμου, στοιχεία για την σύγχρονη οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική εικόνα του. Ο Δήμος Αρταίων
αποτελείται από τις Δ.Ε. Άρτας, Αμβρακικού, Βλαχερνών, Ξηροβουνίου και Φιλοθέης. Έδρα του Δήμου είναι η πόλη της Άρτας η οποία είναι χτισμένη αμφιθεατρικά, δίπλα στον ποταμό Άραχθο. Το ξακουστό γεφύρι, σήμα κατατεθέν της πόλης, ενώνει το παρελθόν με το παρόν και το μέλλον της.
 Αρχείο Ειδήσεων
 • Ιούνιος 2017
 • Μάιος 2017
 • Απρίλιος 2017
 • Μάρτιος 2017
 • Φεβρουάριος 2017
 • Ιανουάριος 2017
 • Δεκέμβριος 2016
 • Νοέμβριος 2016
 • Οκτώβριος 2016
 • Σεπτέμβριος 2016
 • Αύγουστος 2016
 • Ιούλιος 2016
 • Ιούνιος 2016
 • Μάιος 2016
 • Απρίλιος 2016
 • Μάρτιος 2016
 • Φεβρουάριος 2016
 • Ιανουάριος 2016
 • Δεκέμβριος 2015
 • Νοέμβριος 2015
 • Οκτώβριος 2015
 • Σεπτέμβριος 2015
 • Αύγουστος 2015
 • Ιούλιος 2015
 • Ιούνιος 2015
 • Μάιος 2015
 • Απρίλιος 2015
 • Μάρτιος 2015
 • Φεβρουάριος 2015
 • Ιανουάριος 2015
 • Δεκέμβριος 2014
 • Νοέμβριος 2014
 • Οκτώβριος 2014
 • Σεπτέμβριος 2014
 • Αύγουστος 2014
 • Ιούλιος 2014
 • Ιούνιος 2014
 • Μάιος 2014
 • Απρίλιος 2014
 • Μάρτιος 2014
 • Φεβρουάριος 2014
 • Ιανουάριος 2014
 • Δεκέμβριος 2013
 • Νοέμβριος 2013
 • Οκτώβριος 2013
 • Σεπτέμβριος 2013
 • Αύγουστος 2013
 • Ιούλιος 2013
 • Ιούνιος 2013
 • Μάιος 2013
 • Απρίλιος 2013
 • Μάρτιος 2013
 • Φεβρουάριος 2013
 • Ιανουάριος 2013
 • ΤΑ ΝΕΑ
   «Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 11-02-2015 και ώρα 7:00 μμ.»  [6.2.15]
   
  Συνεδριάζει  το Δημοτικό Συμβούλιο Άρτας την Τετάρτη 11-02-2015 και ώρα 7:00μμ,  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ  ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ  11/2/2015
  Ενημέρωση από εκπροσώπους της ΤΕΡΝΑ για την Ιόνια οδό

  Εισηγητής: Δήμαρχος
  1.Σύσταση Ταμείου Κοινωνικής Αλληλεγγύης  Δήμου Αρταίων
  2.Απαλλαγή των κατοικιών των πληγέντων από τα Δημοτικά τέλη για το έτος 2015
  Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικ/κών
  3.Αναμόρφωση προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσης έτους 2015 (σχετ. η αρ. 19/2015 απόφαση Οικ. Επιτροπής)
  4.Έγκριση της αρ. 9/2014 απόφασης Διαδημοτικής Επιχείρησης Χονδρεμπορίου Προϊόντων και Αποθηκών Πρακτορείων Μεταφορών (προϋπολογισμός 2015)
  5.Διαγραφή χρεώσεων
  6.Επιστροφή ποσού από λάθος χρέωσης τετραγωνικών μέτρων
  Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικ/κών
  7.Σύναψη σύμβασης παροχής των εργασιών περισυλλογής αδέσποτων ζώων συντροφιάς και ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων (βοοειδών και αιγοπροβάτων) λόγω αδυναμίας εκτέλεσης από το προσωπικό του Δήμου Αρταίων
  8.Σύσταση επιτροπής για την εκποίηση ακινήτων και κινητών πραγμάτων του Δήμου (άρθ. 186 & 199 του Ν. 3463/2006)
  9.Καθορισμός θέσεων υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου
  Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παιδείας
  10.Κατανομή πίστωσης για κάλυψη λειτουργικών δαπανών στις Σχολικές Επιτροπές  Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αρταίων
  Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Πολιτισμού
  11.Έγκριση και ψήφιση δαπάνης για τις εκδηλώσεις του Καρναβαλιού και της Καθαράς Δευτέρας έτους  2015
  12.Επιχορήγηση Πολιτιστικών Συλλόγων για το έτος 2015
  Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Καθαριότητας Ανακύκλωσης & Πρασίνου
  13.Αδυναμία εκτέλεσης των εργασιών συντήρησης πρασίνου αθλητικών γηπέδων Δ. Αρταίων με ίδια μέσα
  Εισηγητής: Αντιδήμαρχος ΤΥΔ
  14.Καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας καθώς και λειτουργίας τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες της υπηρεσίας Ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Αρταίων για το έτος 2015
  15.Έγκριση δαπάνης για επεκτάσεις δικτύου ηλεκτροφωτισμού
  16.Συγκρότηση επιτροπής για σύνταξη Πρωτοκόλλου Διαπίστωσης βλαβών στο έργο «Βελτίωση –Ασφαλτόστρωση δρόμου Σκουληκαριά Βελετζικό»
  17.Σύσταση επιτροπών οριστικής και προσωρινής παραλαβής έργων
  18.Έγκριση μελέτης του έργου: «Κατασκευή πεζοδρομίου και χώρου στάθμευσης έμπροσθεν του Μουσικού Σχολείου»
  19.Έγκριση της ορθής επανάληψης τροποποίησης της μελέτης του έργου: «Βελτίωση Δημοτικής οδού από Επαρχιακή οδό Άρτας – Ροδαυγής (Σκαμνιά) έως γέφυρα ποταμού Αράχθου (ΔΕΗ) δυτικά Βλαχέρνας»
  20.Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις Δημοτικών οδών στην Δ.Ε. Αρταίων
  21.Έγκριση 1ου ΑΠΕ. του έργου: « Οδοποιία Δ.Ε. Ξηροβουνίου»
  22.Έγκριση 2ου ΑΠΕ. του έργου: «Βελτίωση Δημοτικής οδού από Επαρχιακή οδό Άρτας – Ροδαυγής (Σκαμνιά) έως γέφυρα ποταμού Αράχθου (ΔΕΗ) δυτικά Βλαχέρνας»

  Επιστροφή

   Αρχείο Ειδήσεων Φεβρουαρίου 2015
  Με επιτυχία στέφθηκε το Συνέδριο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου «Νομοθεσία και πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περιφερειακή ανάπτυξη - Νέα Πολιτική Συνοχής και Περιφερειακή εξειδίκευση».
  Συνεδρίασε την Τετάρτη το απόγευμα το Δημοτικό Συμβούλιο Αρταίων.
  ΟΙ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ.
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ  «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ  2015», ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΑΡΤΑΙΩΝ

  «Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 25-02-2015 και ώρα 7:00 μμ.»
  Συνάντηση για τη λειτουργία του Τμήματος Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής του ΤΕΙ Ηπείρου πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Άρτας.
  Πραγματοποιήθηκε ο Φιλανθρωπικός Αγώνας Καλαθοσφαίρισης για τους Πλημμυροπαθείς
  Προς ολοκλήρωση το έργο «Ανάπλαση των Ψαροπλιών
  Αύξηση του ποσού επιχορήγησης των Πολιτιστικών Συλλόγων του Δήμου Αρταίων.
  Εορτάζει η Αγία Φιλοθέη.
  Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε το Καρναβάλι Γυναικών Άρτας και η Μαθητική Καρναβαλική Παρέλαση.
  Το Δήμαρχο Αρταίων επισκέφτηκε ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας.
  Δημιουργία Ταμείου Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Δήμου Αρταίων.
  Αρχείο Ειδήσεων
  Δευτέρα
  26 Οκτωβρίου 2020
  Ανατολή 7:44 - Δύση 18:35
   Καιρός

  Αίθριος
     Πρόβλεψη καιρού

  Τουριστικές πληροφορίες
  26810 74615
   Στατιστικά
  Έχουμε 8 επισκέπτες συνδεδεμένους
  Σήμερα382
  Χθες636
   Αναλυτικά
   Amvrakia Fm 91.9