Ως Δήμαρχος Αρταίων, σας καλωσορίζω στο δικτυακό τόπο του Δήμου Αρταίων. Η πλοήγηση στην ιστοσελίδα μας, θα σας δώσει χρήσιμες πληροφορίες για τις υπηρεσίες του Δήμου, τα τελευταία νέα, τις δράσεις, τις πρωτοβουλίες και τον προγραμματισμό μας, καθώς και ενδιαφέρον υλικό για την ιστορία του Δήμου, στοιχεία για την σύγχρονη οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική εικόνα του. Ο Δήμος Αρταίων
αποτελείται από τις Δ.Ε. Άρτας, Αμβρακικού, Βλαχερνών, Ξηροβουνίου και Φιλοθέης. Έδρα του Δήμου είναι η πόλη της Άρτας η οποία είναι χτισμένη αμφιθεατρικά, δίπλα στον ποταμό Άραχθο. Το ξακουστό γεφύρι, σήμα κατατεθέν της πόλης, ενώνει το παρελθόν με το παρόν και το μέλλον της.
 Αρχείο Ειδήσεων
 • Ιούνιος 2017
 • Μάιος 2017
 • Απρίλιος 2017
 • Μάρτιος 2017
 • Φεβρουάριος 2017
 • Ιανουάριος 2017
 • Δεκέμβριος 2016
 • Νοέμβριος 2016
 • Οκτώβριος 2016
 • Σεπτέμβριος 2016
 • Αύγουστος 2016
 • Ιούλιος 2016
 • Ιούνιος 2016
 • Μάιος 2016
 • Απρίλιος 2016
 • Μάρτιος 2016
 • Φεβρουάριος 2016
 • Ιανουάριος 2016
 • Δεκέμβριος 2015
 • Νοέμβριος 2015
 • Οκτώβριος 2015
 • Σεπτέμβριος 2015
 • Αύγουστος 2015
 • Ιούλιος 2015
 • Ιούνιος 2015
 • Μάιος 2015
 • Απρίλιος 2015
 • Μάρτιος 2015
 • Φεβρουάριος 2015
 • Ιανουάριος 2015
 • Δεκέμβριος 2014
 • Νοέμβριος 2014
 • Οκτώβριος 2014
 • Σεπτέμβριος 2014
 • Αύγουστος 2014
 • Ιούλιος 2014
 • Ιούνιος 2014
 • Μάιος 2014
 • Απρίλιος 2014
 • Μάρτιος 2014
 • Φεβρουάριος 2014
 • Ιανουάριος 2014
 • Δεκέμβριος 2013
 • Νοέμβριος 2013
 • Οκτώβριος 2013
 • Σεπτέμβριος 2013
 • Αύγουστος 2013
 • Ιούλιος 2013
 • Ιούνιος 2013
 • Μάιος 2013
 • Απρίλιος 2013
 • Μάρτιος 2013
 • Φεβρουάριος 2013
 • Ιανουάριος 2013
 • ΤΑ ΝΕΑ
   «Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Δευτέρα 13-07-2015 και ώρα 20:30 »  [9.7.15]
   
  Συνεδριάζει  το Δημοτικό Συμβούλιο Άρτας την Δευτέρα 13-7-2015 και ώρα 20:30,  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ ΣΤΙΣ  13/7/2015

  Εισηγητής: Δήμαρχος
  1.Γνωμοδότηση του Δ. Αρταίων επί φακέλου ανανέωσης των περιβαλλοντικών όρων που έχουν επιβληθεί με την ΚΥΑ οικ. 144826/6-6-2015 για τη λειτουργία του έργου «Υφιστάμενοι υδροηλεκτρικοί σταθμοί ΥΗΣ Πουρνάρι Ι και ΙΙ στον ποταμό Άραχθο» της Δ.Ε.Η. Α.Ε.
  2.Λήψη απόφασης για διενέργεια δημοπρασίας για την εκμίσθωση καταστημάτων στα «Ψαροπλιά»
  3.Έγκριση ένταξης του Δήμου Αρταίων στο Σύνδεσμο Δήμων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας (ΣΔΙΠΕ)
  4.Ορισμός μελών Δ.Σ. του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών
  5.Συγκρότηση Τοπικού Συμβουλίου Πρόληψης Παραβατικότητας

  Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικ/κών
  6.Αναμόρφωση προϋπολογισμού
  7.Ορισμός ελεγκτών διαχειριστικής περιόδου 2015 για τη ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Α. και καθορισμός αμοιβής αυτών.
  8.Καταβολή μισθωμάτων στη Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπ/σης
  9.Επιστροφή ποσού που προέρχεται από λάθος χρέωση τετρ. μέτρων
  10.Διαγραφή ποσών από λάθος χρέωση
  11.Επιστροφή ποσού προνοιακού επιδόματος ως αχρεωστήτως καταβληθέν
  12.Κατάληψη κοινόχρηστου χώρου 90 m2 για την πραγματοποίηση διήμερης εκδήλωσης για την ανακύκλωση ηλεκτρικών συσκευών στα πλαίσια Ευρωπαϊκού Προγράμματος LIFE INFOCUCLE
  13.Συμπλήρωση της υπ’ αρίθμ. 165/2015 Α.Δ.Σ. «Εγγραφή του Δήμου ως συνδρομητή σε εφημερίδες, περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα για το 2015»
  14.Παραχώρηση δωρεάν χρήσης γραφείου του Κοινοτικού κατ/τος Καλοβάτου στον Μορφωτικό Σύλλογο Καλοβάτου.

  Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Δ/κών
  15.Συμπλήρωση της με αριθμ. 233/2015 Α.Δ.Σ. σχετικά με εγκρίσεις καταστάσεων βοσκής Δημοτικών Ενοτήτων Δήμου Αρταίων έτους 2015»
  16.Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών στην Μπαχτσεβάνου Τριανταφυλλιά του Κων/νου

  Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Καθ/τας & Πρασίνου
  17.Παράταση συμβάσεων ορισμένου χρόνου (οκτάμηνα) στην ανταποδοτικού χαρακτήρα υπηρεσία Καθαριότητας της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Πρασίνου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 49 του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47Α΄/11.05.2015)
  18.Σύναψη δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών μεταφοράς ανακυκλώσιμων υλικών στο ΚΔΑΥ Ιωαννίνων

  Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αθλητισμού
  19.Επιχορήγηση Ποδοσφαιρικού Αθλητικού Συλλόγου  (ΠΑΣ) Ανέζας

  Εισηγητής: Αντιδήμαρχος ΤΥΔ
  20.Έγκριση της μελέτης του έργου: «Επισκευή ασφαλτικών οδοστρωμάτων»
  21.Έγκριση της μελέτης του έργου: «Αναδιαρρύθμιση κατασκευή ΚΕΠ στα «Ψαροπλιά»
  22.Έγκριση της μελέτης του έργου: «Αποκατάσταση καταπτώσεων ημιορεινού και ορεινού οδικού δικτύου αρμοδιότητας Δήμου Αρταίων»
  23.Έγκριση μελέτης του έργου: «Οριζόντια σήμανση Δημοτικών οδών»
  24.Τροποποίηση προγράμματος εκτελεστέων έργων και σχεδίου δράσης έτους 2015 με εγγραφή μελέτης ηλεκτροφωτισμού
  25.Τροποποίηση προγράμματος εκτελεστέων έργων και σχεδίου δράσης έτους 20152015 με εγγραφή μελέτης ΤΥΔ
  26.Έγκριση δαπάνης για επεκτάσεις δικτύου ηλεκτροφωτισμού
  27.Σύσταση επιτροπών οριστικής και προσωρινής παραλαβής έργων
  28.Επί αιτήσεως εργοληπτικής επιχείρησης «ΑΤΕΚ Δ. ΤΖΙΚΕΡΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ» για παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανέγερση παιδικού σταθμού στην Τ.Κ. Χαλκιάδων»
  29.Επί αιτήσεως «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΕ» για παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ασφαλτοστρώσεις τμημάτων Δημοτικών οδών Δ.Ε. Αρταίων»
  30.Επί αιτήσεως κ. Τούμπουρου Πανταζή για παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανάδειξη παραποτάμιου μονοπατιού της Βίδρας (Σκουπιώτικο) Δ.Ε. Ξηροβουνίου Δήμου Αρταίων»
  31.Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε. ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ»
  32.Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις Δημοτικών οδών στην Δ.Ε. Αμβρακικού»
  33.Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις τμημάτων Δημοτικών οδών Τ.Κ. Βίγλας και Ανέζας»
  34.Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Διάνοιξη και κατασκευή οδών Μιχαήλ Πατσαλιά και Λουρώτη»
  35.Επικύρωση πρακτικών των υπ’ αρ. 14, 18, 19, 20, 21, 23, 24 συνεδριάσεων 2014 και της 3ης 2015
  Επιστροφή

   Αρχείο Ειδήσεων Ιουλίου 2015
  Προς δημοπράτηση οι μελέτες Στεγάστρων Πλατειών και Διαχείρισης Αστικών Αποβλήτων.
  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2015:  ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ
  Πολιτιστικό Καλοκαίρι: «Ροδοφέγγαρο 2015»
  Λειτουργία του «Γραφείου του Δημότη» στο Δήμο Αρταίων.  
  Επίσκεψη του Δημάρχου στο Παραποτάμιο Πάρκο της Άρτας και στο αλσύλλιο των Αγίων Αναργύρων
  11ος ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΠΛΟΥΣ  ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 2 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015
  Θέμα: Δράσεις στην πλατεία Αγίου Δημητρίου στην Άρτα για την ανακύκλωση των παλιών ηλεκτρικών συσκευών
  «Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 29-07-2015 και ώρα 8:00 μμ.»
  Συναυλία με τον Τάκη Σούκα και τη Λένα Αλκαίου το Σάββατο 25 Ιουλίου.
  ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ: ΑΜΕΣΟΣ  ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ  ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΤΟΥΣ
  Το Δ.Σ. Αρταίων ομόφωνα αποφάσισε την «Ανακατάταξη του Τμήματος της Εθνικής οδού από «τη Γέφυρα Ζούτου έως τη Γέφυρα Καλογήρου» και ένταξη αυτού από πρωτεύον σε τριτεύον Εθνικό δίκτυο και την μη τοποθέτηση μπαρών στην περιοχή Σκοπευτηρίου –ΚΤΕΛ.  
  ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΕΚΔΡΟΜΕΩΝ ΣΕ ΔΑΣΗ ΚΑΙ «ΕΥΠΑΘΕΙΣ» ΠΕΡΙΟΧΕΣ, ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΚ ΤΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ.
  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2015- ΝΑΠΟΛΕΟΝΤΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  
  Αρχείο Ειδήσεων
  Κυριακή
  19 Σεπτεμβρίου 2021
  Ανατολή 7:09 - Δύση 19:29
   Καιρός

  Διάσπαρτα Νέφη
     Πρόβλεψη καιρού
   Amvrakia Fm 91.9

  Τουριστικές πληροφορίες
  26810 74615
   Στατιστικά
  Έχουμε 5 επισκέπτες συνδεδεμένους
  Σήμερα212
  Χθες427
   Αναλυτικά