Ως Δήμαρχος Αρταίων, σας καλωσορίζω στο δικτυακό τόπο του Δήμου Αρταίων. Η πλοήγηση στην ιστοσελίδα μας, θα σας δώσει χρήσιμες πληροφορίες για τις υπηρεσίες του Δήμου, τα τελευταία νέα, τις δράσεις, τις πρωτοβουλίες και τον προγραμματισμό μας, καθώς και ενδιαφέρον υλικό για την ιστορία του Δήμου, στοιχεία για την σύγχρονη οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική εικόνα του. Ο Δήμος Αρταίων
αποτελείται από τις Δ.Ε. Άρτας, Αμβρακικού, Βλαχερνών, Ξηροβουνίου και Φιλοθέης. Έδρα του Δήμου είναι η πόλη της Άρτας η οποία είναι χτισμένη αμφιθεατρικά, δίπλα στον ποταμό Άραχθο. Το ξακουστό γεφύρι, σήμα κατατεθέν της πόλης, ενώνει το παρελθόν με το παρόν και το μέλλον της.
 Αρχείο Ειδήσεων
 • Ιούνιος 2017
 • Μάιος 2017
 • Απρίλιος 2017
 • Μάρτιος 2017
 • Φεβρουάριος 2017
 • Ιανουάριος 2017
 • Δεκέμβριος 2016
 • Νοέμβριος 2016
 • Οκτώβριος 2016
 • Σεπτέμβριος 2016
 • Αύγουστος 2016
 • Ιούλιος 2016
 • Ιούνιος 2016
 • Μάιος 2016
 • Απρίλιος 2016
 • Μάρτιος 2016
 • Φεβρουάριος 2016
 • Ιανουάριος 2016
 • Δεκέμβριος 2015
 • Νοέμβριος 2015
 • Οκτώβριος 2015
 • Σεπτέμβριος 2015
 • Αύγουστος 2015
 • Ιούλιος 2015
 • Ιούνιος 2015
 • Μάιος 2015
 • Απρίλιος 2015
 • Μάρτιος 2015
 • Φεβρουάριος 2015
 • Ιανουάριος 2015
 • Δεκέμβριος 2014
 • Νοέμβριος 2014
 • Οκτώβριος 2014
 • Σεπτέμβριος 2014
 • Αύγουστος 2014
 • Ιούλιος 2014
 • Ιούνιος 2014
 • Μάιος 2014
 • Απρίλιος 2014
 • Μάρτιος 2014
 • Φεβρουάριος 2014
 • Ιανουάριος 2014
 • Δεκέμβριος 2013
 • Νοέμβριος 2013
 • Οκτώβριος 2013
 • Σεπτέμβριος 2013
 • Αύγουστος 2013
 • Ιούλιος 2013
 • Ιούνιος 2013
 • Μάιος 2013
 • Απρίλιος 2013
 • Μάρτιος 2013
 • Φεβρουάριος 2013
 • Ιανουάριος 2013
 • ΤΑ ΝΕΑ
   Προς δημοπράτηση πέντε  (5) έργα του Δήμου Αρταίων.  [21.7.15]
   
  Εγκρίθηκαν από το Δημοτικό Συμβούλιο της 13ης Ιουλίου οι μελέτες που αφορούν έργα συντήρησης οδικού δικτύου σε τοπικές κοινότητες καθώς και έργα που αφορούν την αναδιαρρύθμιση και κατασκευή χώρων στο Ισόγειο του Δημοτικού Καταστήματος και του ΚΕΠ στα «Ψαροπλιά» και προχωράει η δημοπράτησή τους.

  Πιο συγκεκριμένα, εγκρίθηκαν οι μελέτες που αφορούν τα έργα:
  «Επισκευή ασφαλτικών οδοστρωμάτων»
  Η παρούσα αφορά χωματουργικές και ασφαλτικές εργασίες που έχουν σαν αντικείμενο την επισκευή ασφαλτικών οδοστρωμάτων του οδικού δικτύου του Δήμου Αρταίων. Το έργο κρίνεται απαραίτητο για λόγους λειτουργικότητας και ασφάλειας του οδικού δικτύου. Στα πλαίσια του έργου θα γίνουν οι προβλεπόμενες εργασίες, όπως Χωματουργικά, καθαιρέσεις, αποκαταστάσεις, Οδοστρωσίας και Ασφαλτικά. Η πιο πάνω μελέτη αφορά περιοχές των: Δ.Κ  Κωστακιών,   Τ.Κ Καλόβατου , Τ.Κ Στρογγυλης, Τ.Κ Άγιου Σπυρίδωνα,  Τ.Κ Χαλκιάδων,     Τ.Κ Βλαχέρνας,  Δ.Κ Αρταίων,  Τ.Κ Πολύδροσου,  Τ.Κ Καμπής, Τ.Κ Ψαθοτοπίου,  και  Τ.Κ Κορφοβουνίου.
  Η μελέτη συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου και το σύνολο της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 100.000,00€ μαζί με το ΦΠΑ και θα καλυφθεί από την ΣΑΤΑ.
  «Αποκατάσταση καταπτώσεων ημιορεινού και ορεινού οδικού δικτύου αρμοδιότητας Δήμου Αρταίων»
  Η παρούσα αφορά εργασίες για την αποκατάσταση καταπτώσεων στην Τ.Κ. Ροδαυγής και στην Τ.Κ. Πιστιανών και στα πλαίσια του έργου θα γίνουν παρεμβάσεις με εργασίες  εκσκαφών τμήματος του δρόμου που έχει υποστεί καθίζηση, εξυγίανση του, κατασκευή τσιμεντόστρωσης καθώς και σωληνωτού οχετού για την απομάκρυνση των όμβριων υδάτων καθώς επίσης και εργασίες κατασκευής τοιχίου για την αντιστήριξη του δρόμου καθώς και εργασίες αποκατάστασης της ασφαλτόστρωσης που έχει υποστεί ρηγματώσεις.
  Η μελέτη συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου και το σύνολο της πρ/σμού 12.000,00€ με Φ.Π.Α. και η χρηματοδότησή της  θα γίνει από την ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου.
  «Έγκριση μελέτης του έργου: «Οριζόντια σήμανση Δημοτικών οδών»
  Η μελέτη αυτή αναφέρεται, στην διαγράμμιση του ασφαλτικού οδοστρώματος των οδών εντός της πόλης της Άρτας.Επίσης αναφέρεται στην οριζόντια και κάθετη διαγράμμιση καθορισμού θέσεων στάθμευσης ΙΧ αυτοκινήτων οδών, καθώς και στον χώρο στάθμευσης του Γενικού Νοσοκομείου Άρτας. Επί πλέον θα σχεδιαστούν νησίδες, ζέμπρες με διαγράμμιση του οδοστρώματος και τέλος θα τοποθετηθούν μεταλλικοί μόνιμοι ανακλαστήρες. (μάτια γάτας).
  Οι εργασίες που προβλέπονται είναι, καθαρισμός του οδοστρώματος από κάθε είδους ξένα και χαλαρά υλικά, με χρήση μηχανικής σκούπας, κατασκευή διαγράμμισης με εν ψυχρώ ψεκασμό του υλικού,  διευθέτηση της κυκλοφορίας κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, λήψη μέτρων για την προστασία της νωπής διαγράμμισης, καθώς και άρση των μέτρων προστασίας μετά την στερεοποίηση των υλικών..
   
  Η μελέτη συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου και το σύνολο της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 30.000,00€ με Φ.Π.Α. και θα καλυφθεί από την ΣΑΤΑ.

  «Έγκριση της μελέτης του έργου «Προσθήκη κατ' επέκταση και αναδιαρρύθμιση χώρου στο ισόγειο του Δημαρχείου».
  Το έργο αφορά, για τη καλύτερη λειτουργία του Δημαρχείου Άρτας, την  αλλαγή χρήσης τμημάτων του ισογείου του, από ημιυπαίθριο χώρο σε γραφεία, τη διαμόρφωση του χώρου της εισόδου στο κτίριο (αλλαγή χώρου κυλικείου και δημιουργία ενός νέου γραφείου) καθώς και τη διαμόρφωση του υπογείου ώστε να είναι δυνατή η απόκτηση πιστοποιητικού πυρασφάλειας για το σύνολο του κτιρίου.
  Η πρόσβαση στα γραφεία θα γίνεται από τον πίσω ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου. Έχουν ληφθεί όλα τα μέτρα εισόδου για άτομα με ειδικές ανάγκες, ενώ στον περιβάλλοντα χώρο δεν θα επέλθει καμία αλλαγή.
  Ο προϋπολογισμός του έργου σύμφωνα με τη μελέτη που εκπόνησε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, ανέρχεται στο ποσό των 83.700,00€.
  «Έγκριση της μελέτης του έργου: «Αναδιαρρύθμιση κατασκευή ΚΕΠ στα «Ψαροπλιά»
  Η παρούσα μελέτη  αφορά  την  εσωτερική διαρρύθμιση τμήματος  συγκρότημα  χώρων- των  Ψαροπλιών,  με   σκοπό  την  εγκατάσταση  ΚΕΠ.  Το εμβαδόν του  είναι περίπου 170,00 μ2 και  περιλαμβάνει: Γραφεία υπαλλήλων,  Χώρο για φωτοτυπικά μηχανήματα, Αρχείο και Τουαλέτες.
  Επίσης στη μελέτη περιλαμβάνονται οι προβλεπόμενες εργασίες προκειμένου ο χώρος αυτός να καταστεί λειτουργικός.
  Η μελέτη συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου και το σύνολο της δαπάνης ανέρχεται στο ποσόν  των  100.000,00 € - συμπεριλαμβανομένων   των Η/Μ- με ΦΠΑ και θα καλυφθεί από πιστώσεις ΣΑΤΑ.


  Επιστροφή

   Αρχείο Ειδήσεων Ιουλίου 2015
  Προς δημοπράτηση οι μελέτες Στεγάστρων Πλατειών και Διαχείρισης Αστικών Αποβλήτων.
  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2015:  ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ
  Πολιτιστικό Καλοκαίρι: «Ροδοφέγγαρο 2015»
  Λειτουργία του «Γραφείου του Δημότη» στο Δήμο Αρταίων.  
  Επίσκεψη του Δημάρχου στο Παραποτάμιο Πάρκο της Άρτας και στο αλσύλλιο των Αγίων Αναργύρων
  11ος ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΠΛΟΥΣ  ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 2 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015
  Θέμα: Δράσεις στην πλατεία Αγίου Δημητρίου στην Άρτα για την ανακύκλωση των παλιών ηλεκτρικών συσκευών
  «Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 29-07-2015 και ώρα 8:00 μμ.»
  Συναυλία με τον Τάκη Σούκα και τη Λένα Αλκαίου το Σάββατο 25 Ιουλίου.
  ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ: ΑΜΕΣΟΣ  ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ  ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΤΟΥΣ
  Το Δ.Σ. Αρταίων ομόφωνα αποφάσισε την «Ανακατάταξη του Τμήματος της Εθνικής οδού από «τη Γέφυρα Ζούτου έως τη Γέφυρα Καλογήρου» και ένταξη αυτού από πρωτεύον σε τριτεύον Εθνικό δίκτυο και την μη τοποθέτηση μπαρών στην περιοχή Σκοπευτηρίου –ΚΤΕΛ.  
  ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΕΚΔΡΟΜΕΩΝ ΣΕ ΔΑΣΗ ΚΑΙ «ΕΥΠΑΘΕΙΣ» ΠΕΡΙΟΧΕΣ, ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΚ ΤΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ.
  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2015- ΝΑΠΟΛΕΟΝΤΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  
  Αρχείο Ειδήσεων
  Τρίτη
  25 Ιανουαρίου 2022
  Ανατολή 7:35 - Δύση 17:39
   Καιρός

     Πρόβλεψη καιρού
   Amvrakia Fm 91.9

  Τουριστικές πληροφορίες
  26810 74615
   Στατιστικά
  Έχουμε 3 επισκέπτες συνδεδεμένους
  Σήμερα243
  Χθες545
   Αναλυτικά