Ως Δήμαρχος Αρταίων, σας καλωσορίζω στο δικτυακό τόπο του Δήμου Αρταίων. Η πλοήγηση στην ιστοσελίδα μας, θα σας δώσει χρήσιμες πληροφορίες για τις υπηρεσίες του Δήμου, τα τελευταία νέα, τις δράσεις, τις πρωτοβουλίες και τον προγραμματισμό μας, καθώς και ενδιαφέρον υλικό για την ιστορία του Δήμου, στοιχεία για την σύγχρονη οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική εικόνα του. Ο Δήμος Αρταίων
αποτελείται από τις Δ.Ε. Άρτας, Αμβρακικού, Βλαχερνών, Ξηροβουνίου και Φιλοθέης. Έδρα του Δήμου είναι η πόλη της Άρτας η οποία είναι χτισμένη αμφιθεατρικά, δίπλα στον ποταμό Άραχθο. Το ξακουστό γεφύρι, σήμα κατατεθέν της πόλης, ενώνει το παρελθόν με το παρόν και το μέλλον της.
 Αρχείο Ειδήσεων
 • Ιούνιος 2017
 • Μάιος 2017
 • Απρίλιος 2017
 • Μάρτιος 2017
 • Φεβρουάριος 2017
 • Ιανουάριος 2017
 • Δεκέμβριος 2016
 • Νοέμβριος 2016
 • Οκτώβριος 2016
 • Σεπτέμβριος 2016
 • Αύγουστος 2016
 • Ιούλιος 2016
 • Ιούνιος 2016
 • Μάιος 2016
 • Απρίλιος 2016
 • Μάρτιος 2016
 • Φεβρουάριος 2016
 • Ιανουάριος 2016
 • Δεκέμβριος 2015
 • Νοέμβριος 2015
 • Οκτώβριος 2015
 • Σεπτέμβριος 2015
 • Αύγουστος 2015
 • Ιούλιος 2015
 • Ιούνιος 2015
 • Μάιος 2015
 • Απρίλιος 2015
 • Μάρτιος 2015
 • Φεβρουάριος 2015
 • Ιανουάριος 2015
 • Δεκέμβριος 2014
 • Νοέμβριος 2014
 • Οκτώβριος 2014
 • Σεπτέμβριος 2014
 • Αύγουστος 2014
 • Ιούλιος 2014
 • Ιούνιος 2014
 • Μάιος 2014
 • Απρίλιος 2014
 • Μάρτιος 2014
 • Φεβρουάριος 2014
 • Ιανουάριος 2014
 • Δεκέμβριος 2013
 • Νοέμβριος 2013
 • Οκτώβριος 2013
 • Σεπτέμβριος 2013
 • Αύγουστος 2013
 • Ιούλιος 2013
 • Ιούνιος 2013
 • Μάιος 2013
 • Απρίλιος 2013
 • Μάρτιος 2013
 • Φεβρουάριος 2013
 • Ιανουάριος 2013
 • ΤΑ ΝΕΑ
   Προς δημοπράτηση οι μελέτες Στεγάστρων Πλατειών και Διαχείρισης Αστικών Αποβλήτων.  [31.7.15]
   
  Στη φάση της δημοπράτησης εισέρχονται δύο (2) σημαντικές μελέτες για τον Δήμο Αρταίων, καθώς εγκρίθηκαν  από το Δημοτικό Συμβούλιο της 29ης Ιουλίου.

  Πρόκειται για μελέτες που εντάσσονται στο πρόγραμμα εκτελεστέων έργων και στο Σχέδιο Δράσης 2015 και αφορούν:
  •Μελέτη στεγάστρων στην πλατεία Εθνικής Αντίστασης και στην πλατεία Μονοπωλείου (Από Alpha bank έως Εκκλησία Κασσοπίτρας), προϋπολογισμού  5.300,00 €  και

  •Μελέτη σχεδίου τοπικής διαχείρισης αστικών στερών αποβλήτων στο Δήμο Άρτας, προϋπολογισμού  18.450,00 €

  Αναλυτικά, για τη μελέτη στεγάστρων στην πλατεία Εθνικής Αντίστασης και στην πλατεία Μονοπωλείου (Από Alpha bank έως Εκκλησία Κασσοπίτρας) τονίστηκε ότι, επειδή παρατηρείται το φαινόμενο της τοποθέτησης πολλών  και μεγάλων τεντών και τραπεζοκαθισμάτων που υπερβαίνουν το χώρο που θα έπρεπε να καταλαμβάνουν, με αποτέλεσμα να υπάρχουν πολλές αντιδράσεις από τους Δημότες καθώς παρεμποδίζεται η ομαλή διέλευση των πεζών, ο Δήμος αποφάσισε να κατασκευάσει στέγαστρα έτσι ώστε να οριοθετηθούν οι χώροι που θα καταλαμβάνουν τα τραπεζοκαθίσματα και έτσι να λυθεί οριστικά αυτό το πρόβλημα.

  Όσον αφορά τη μελέτη «Σχεδίου Τοπικής Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) στο Δήμο Αρταίων», έχει ως στόχο την ορθολογική διαχείριση των ΑΣΑ και τη μείωση του κόστους διαχείρισής τους, η οποία εκτιμάμε ότι θα συμβάλλει:

  •Στη σημαντική αύξηση των ποσοστών διαλογής στην πηγή και ανακύκλωσης προκειμένου ο Δήμος μας να συμβάλλει μερικώς στην επίτευξη του στόχου του 50% το 2020 βάσει της Οδηγίας 2008/98 και του Νόμου 4042/2012 κάτι που θα επιφέρει νέα έσοδα στο Δήμο μας, από τη διάθεση υλικών.

  •Στην έναρξη προγράμματος διαλογής στην πηγή οργανικών, προκειμένου ο Δήμος μας να συμβάλλει στην επίτευξη του στόχου του 10% το 2020 του Νόμου 4042/2012 και στο νέο στόχο (40%) που έχει προσδιοριστεί στο νέο Εθνικό Σχεδιασμό Διαχείρισης ΑΣΑ.

  •Στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση και ενεργό συμμετοχή των πολιτών.

  •Στην σημαντική μείωση των αποβλήτων που οδηγούνται για ταφή στο ΧΥΤΑ και κατ’ επέκταση στη σημαντική μείωση του ετήσιου κόστους – εισφοράς του Δήμου για την ταφή των αποβλήτων

  •Στην αποφυγή του κόστους του τέλους ταφής ανεπεξέργαστων απορριμμάτων υπέρ Πράσινου Ταμείου από 1.1.2016 για τις ποσότητες που θα διαλέγονται χωριστά.

  Το Τοπικό  Σχέδιο Διαχείρισης ενδεικτικά θα περιλαμβάνει:

  -Ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης συλλογής, μεταφοράς και διαχείρισης των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) στο Δήμο (συμπ. όλων των διαφορετικών ρευμάτων, π.χ. σύμμεικτα, συσκευασίες, ΑΗΗΕ, μπαταρίες, κλπ.)

  -Διαμόρφωση τοπικών στόχων για τη διαχείριση των ΑΣΑ βάσει του νέου Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων

  -Διαμόρφωση εξειδικευμένων προτάσεων για το Δήμο, όπως ενδεικτικά αναφέρονται:
  oΠροώθηση οικιακής κομποστοποίησης
  oΔημιουργία συστήματος διαλογής στην πηγή βιοαποβλήτων (αποβλήτων τροφών) με σκοπό τη μεταφορά τους σε μονάδα κομποστοποίησης
  oΔημιουργία πράσινου σημείου για την αύξηση της διαλογής στην πηγή ανακυκλώσιμων υλικών και υλικών προς επαναχρησιμοποίηση. Ένα ‘πράσινο’ σημείο, αποτελεί χώρο εντός του Δήμου, μικρής έκτασης, όπου ο πολίτης μπορεί να φέρνει ανακυκλώσιμα υλικά, ογκώδη (π.χ. έπιπλα, ΑΗΗΕ), ειδικά απόβλητα (όπως μπαταρίες, χρώματα, κλπ.), πράσινα απόβλητα (κήπων, πάρκων) και άλλα είδη με σκοπό την επαναχρησιμοποίηση ή την ανακύκλωση, ανάλογα κάθε φορά με τις ανάγκες της αγοράς.
  oΔράσεις ευαισθητοποίησης σε συγκεκριμένες ομάδες πληθυσμού (π.χ. σχολεία, επιχειρήσεις)
  oΟικονομική ανάλυση για τα έργα αλλά και τις μελέτες και υπηρεσίες που χρειάζονται για την ωρίμανση, κατασκευή και λειτουργία όλων των προβλεπόμενων έργων και πρόταση για την εξεύρεση χρηματοδότησης.
  Επιστροφή

   Αρχείο Ειδήσεων Ιουλίου 2015
  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2015:  ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ
  Πολιτιστικό Καλοκαίρι: «Ροδοφέγγαρο 2015»
  Λειτουργία του «Γραφείου του Δημότη» στο Δήμο Αρταίων.  
  Επίσκεψη του Δημάρχου στο Παραποτάμιο Πάρκο της Άρτας και στο αλσύλλιο των Αγίων Αναργύρων
  11ος ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΠΛΟΥΣ  ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 2 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015
  Θέμα: Δράσεις στην πλατεία Αγίου Δημητρίου στην Άρτα για την ανακύκλωση των παλιών ηλεκτρικών συσκευών
  «Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 29-07-2015 και ώρα 8:00 μμ.»
  Συναυλία με τον Τάκη Σούκα και τη Λένα Αλκαίου το Σάββατο 25 Ιουλίου.
  ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ: ΑΜΕΣΟΣ  ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ  ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΤΟΥΣ
  Το Δ.Σ. Αρταίων ομόφωνα αποφάσισε την «Ανακατάταξη του Τμήματος της Εθνικής οδού από «τη Γέφυρα Ζούτου έως τη Γέφυρα Καλογήρου» και ένταξη αυτού από πρωτεύον σε τριτεύον Εθνικό δίκτυο και την μη τοποθέτηση μπαρών στην περιοχή Σκοπευτηρίου –ΚΤΕΛ.  
  ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΕΚΔΡΟΜΕΩΝ ΣΕ ΔΑΣΗ ΚΑΙ «ΕΥΠΑΘΕΙΣ» ΠΕΡΙΟΧΕΣ, ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΚ ΤΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ.
  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2015- ΝΑΠΟΛΕΟΝΤΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  
  Προς δημοπράτηση πέντε  (5) έργα του Δήμου Αρταίων.
  Αρχείο Ειδήσεων
  Κυριακή
  29 Μαϊου 2022
  Ανατολή 6:06 - Δύση 20:39
   Καιρός

  Αίθριος
     Πρόβλεψη καιρού
   Amvrakia Fm 91.9

  Τουριστικές πληροφορίες
  26810 74615
   Στατιστικά
  Έχουμε 4 επισκέπτες συνδεδεμένους
  Σήμερα46
  Χθες399
   Αναλυτικά