Ως Δήμαρχος Αρταίων, σας καλωσορίζω στο δικτυακό τόπο του Δήμου Αρταίων. Η πλοήγηση στην ιστοσελίδα μας, θα σας δώσει χρήσιμες πληροφορίες για τις υπηρεσίες του Δήμου, τα τελευταία νέα, τις δράσεις, τις πρωτοβουλίες και τον προγραμματισμό μας, καθώς και ενδιαφέρον υλικό για την ιστορία του Δήμου, στοιχεία για την σύγχρονη οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική εικόνα του. Ο Δήμος Αρταίων
αποτελείται από τις Δ.Ε. Άρτας, Αμβρακικού, Βλαχερνών, Ξηροβουνίου και Φιλοθέης. Έδρα του Δήμου είναι η πόλη της Άρτας η οποία είναι χτισμένη αμφιθεατρικά, δίπλα στον ποταμό Άραχθο. Το ξακουστό γεφύρι, σήμα κατατεθέν της πόλης, ενώνει το παρελθόν με το παρόν και το μέλλον της.
 Αρχείο Ειδήσεων
 • Ιούνιος 2017
 • Μάιος 2017
 • Απρίλιος 2017
 • Μάρτιος 2017
 • Φεβρουάριος 2017
 • Ιανουάριος 2017
 • Δεκέμβριος 2016
 • Νοέμβριος 2016
 • Οκτώβριος 2016
 • Σεπτέμβριος 2016
 • Αύγουστος 2016
 • Ιούλιος 2016
 • Ιούνιος 2016
 • Μάιος 2016
 • Απρίλιος 2016
 • Μάρτιος 2016
 • Φεβρουάριος 2016
 • Ιανουάριος 2016
 • Δεκέμβριος 2015
 • Νοέμβριος 2015
 • Οκτώβριος 2015
 • Σεπτέμβριος 2015
 • Αύγουστος 2015
 • Ιούλιος 2015
 • Ιούνιος 2015
 • Μάιος 2015
 • Απρίλιος 2015
 • Μάρτιος 2015
 • Φεβρουάριος 2015
 • Ιανουάριος 2015
 • Δεκέμβριος 2014
 • Νοέμβριος 2014
 • Οκτώβριος 2014
 • Σεπτέμβριος 2014
 • Αύγουστος 2014
 • Ιούλιος 2014
 • Ιούνιος 2014
 • Μάιος 2014
 • Απρίλιος 2014
 • Μάρτιος 2014
 • Φεβρουάριος 2014
 • Ιανουάριος 2014
 • Δεκέμβριος 2013
 • Νοέμβριος 2013
 • Οκτώβριος 2013
 • Σεπτέμβριος 2013
 • Αύγουστος 2013
 • Ιούλιος 2013
 • Ιούνιος 2013
 • Μάιος 2013
 • Απρίλιος 2013
 • Μάρτιος 2013
 • Φεβρουάριος 2013
 • Ιανουάριος 2013
 • ΤΑ ΝΕΑ
   Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αρταίων την Τετάρτη 30 Μαρτίου  [24.3.16]
   
  Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αρταίων την Τετάρτη 30 Μαρτίου και ώρα 7 το απόγευμα. Στην ημερήσια διάταξη βρίσκονται 39 θέματα.

  Αναλυτικά η ημερήσια διάταξη:


  Εισηγητής: Δήμαρχος
  1.Κατάρτιση πρότασης του Δήμου Αρταίων για το πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας
  2.Καθορισμός ζωνών ήπιας κυκλοφορίας στην περιοχή του κάστρου της Άρτας και στην περιοχή του Ι.Ν. Παρηγορήτριας  (Σχετ. Η αριθμ. 5/2016 Α.Π.Ζ)

  3.Λήψη απόφασης για διοργάνωση εκδήλωσης για το έτος «ΜΟΡΑΛΗ»

  Εισηγητής  Πρόεδρος ΔΗΚΕΔΑ
  4.Έγκριση της αρ. 2/2016 απόφασης ΔΗΚΕΔΑ (Έγκριση και ψήφιση προϋπολογισμού  ΔΗΚΕΔΑ έτους 2016)
  5.Έγκριση της αρ. 5/2016 απόφασης ΔΗΚΕΔΑ ( απόφαση έκδοσης εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης για σύμβαση με την Ε.Ε.Τ.Α.Α. προγράμματος ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ)
  6.Ορισμός ελεγκτών νέας διαχειριστικής περιόδου 2016

  Εισηγητής: Πρόεδρος ΝΠΔΔ Κ.Κ.Μ.Π.Α.Π.

  7.Έγκριση απόφασης ΝΠΔΔ Κ.Κ.Μ.Π.Α.Π. (αναμόρφωση προϋπολογισμού)

  Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικ/κών
  8.Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων προϋπολογισμού Δ’ Τριμήνου έτους 2015 (ΣΧΕΤ η αριθμ. 56/2016 ΑΟΕ)
  9.Αναμόρφωση του προϋπολογισμού (ΣΧΕΤ η αριθμ. 86/2016 ΑΟΕ)  
  10.Νομιμοποίηση εκπροσώπων σε πιστωτικούς λογαριασμούς
  11.Γνωμοδότηση επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών
  12.Επιστροφή ποσού 1.125,90€ως αχρεωστήτως καταβληθέντος
  13.Διαγραφή ποσού λόγω λάθους χρέωσης
  14.Παραχώρηση χώρου του Δημοτικού Σχολείου Πλησιών στο Σύλλογο Εθελοντών κατά του καρκίνου μαστού (σχετ. η αρ. 7/2016 απόφαση Τ.Σ. Κιρκιζατών
  15.Συνδιοργάνωση διημερίδας

  Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Πολιτισμού
  16.Συμμετοχή του Δήμου Αρταίων στην Έκθεση «Ελλάδος Γεύση» και μετακίνηση εκπροσώπων
  17.Αδυναμία εκπόνησης εργασίας συμβουλευτικής υποστήριξης για την Τουριστική Ανάπτυξη του Δήμου Αρταίων από την Διεύθυνση Προγραμματισμού Οργάνωσης & ΤΠΕ του Δήμου
  18.Έγκριση και διάθεση πίστωσης για την εκπόνηση εργασίας συμβουλευτικής υποστήριξης για την Τουριστική Ανάπτυξη του Δήμου Αρταίων

  Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παιδείας
  19.Επιχορήγηση σχολικής  επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης με το ποσό των 4.000,00€
  20.Έγκριση απολογισμού σχολικής επιτροπής Β/θμιας Εκπ/σης οικον. έτους 2015
  21.Έγκριση απολογισμού σχολικής επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης οικον. έτους 2015

  Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Αγροτικής Ανάπτυξης
  22.Καθορισμός αρδευτικής περιόδου έτους 2016
  23.Έγκριση σχεδίου προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2016 και Απολογισμού-Ισολογισμού, οικονομικού έτους 2015, του Τ.Ο.Ε.Β.  Ζώνης Αράχθου»

  Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Καθαριότητας Ανακύκλωσης & Πρασίνου
  24.Αδυναμία εκτέλεσης των εργασιών συντήρησης πρασίνου παραποτάμιου πάρκου και αλσυλλίου Αγίων Αναργύρων
  25.Έγκριση εκτέλεσης εργασίας Πρόληψη και καταπολέμηση ασθενειών φοινίκων με απευθείας ανάθεση
  26.Αλλαγή τίτλου δαπάνης επί του προϋπολογισμού δαπανών 2016 και αδυναμία εκτέλεσης εργασίας μι ίδια μέσα με το νέο τίτλο «Επανασπορά γηπέδου Γραμμενίτσας και αντικατάσταση υπάρχοντος αρδευτικού δικτύου επί της Περιφερειακής οδού»

  Εισηγητής: Αντιδήμαρχος ΤΥΔ
  27.Έγκριση μελέτης με τίτλο  Συντονισμός σηματοδοτούμενων κόμβων Περιφερειακής οδού
  28.Έγκριση μελέτης του έργου: «Κατασκευή τσιμεντοστρώσεων και αυλάκων Δ.Ε Ξηροβουνίου – Φιλοθέης – Βλαχέρνας και Αμβρακικού»
  29.Αδυναμία εκτέλεσης εργασιών αντιμετώπισης προβλημάτων φυσικής καταστροφής
  30.Αδυναμία εκτέλεσης εργασιών για τον καθαρισμό των αυλάκων των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου
  31.Έγκριση δαπάνης για συμμετοχή του Δήμου σε επεκτάσεις δικτύου ηλεκτροφωτισμού
  32.Σύσταση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων»
  33.Επί αιτήσεως Κ/Ξ ΖΙΩΡΗΣ ΑΕ- ΣΤΙΒΟΣ Μ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Ε.Ε. για παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κλειστό γυμναστήριο Τ9 1200 θέσεων»
  34.Επί αιτήσεως Μιχαήλ Φλούδα ΕΔΕ για  παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αντικατάσταση στέγης κτιρίου Δήμου Αρταίων επί της οδού Σκουφά (πρώην Σ.Ε.Σ.)
  35.Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Ασφαλτόστρωση τμήματος Δημοτικής οδού στη θέση Βίραγκας Τ.Κ. Πολυδρόσου»
  36.Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Αποκατάσταση καταπτώσεων ημιορεινού και
      ορεινού δικτύου αρμοδιότητας Δήμου Αρταίων
  37.Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο «Κατασκευή πεζοδρομίων κεντρικής δημοτικής οδού Τ.Κ. Γραμμενίτσας και τοίχου αντιστήριξης σε ανώνυμη δημοτική οδό»
  38.Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο Κυκλοφοριακές παρεμβάσεις στις οδούς Αμβρακίας – Τζαβέλα- Πύρρου»
  39.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση προσβασιμότητας πεδινού οδικού δικτύου αρμοδιότητας Δήμου Αρταίων»


  Επιστροφή

   Αρχείο Ειδήσεων Μαρτίου 2016
  Ομόφωνη στήριξη του Δημοτικού Συμβουλίου Αρταίων στο ΤΕΙ Ηπείρου
  Σε εκδήλωση παρουσίασης του Ηπειρώτικου τουρισμού στα Σκόπια ο Δήμος Αρταίων
  Διανομή μήλων, πορτοκαλιών και λάχανου στους δικαιούχους του ΤΕΒΑ
  Με μεγάλη επιτυχία και ρεκόρ συμμετοχών έγινε ο 2ος «ΔΡΟΜΟΣ ΤΟΥ ΓΙΟΦΥΡΙΟΥ»
  Εγκαινιάζεται η έκθεση “trauma” στην Δημοτική Πινακοθήκη «Γ. Μόραλης»
  Δυναμικό το «παρών» του Δήμου Αρταίων στην διεθνή έκθεση ΜΙΤΤ στη Μόσχα
  Με πάνω από 2300 συμμετοχές την Κυριακή ο 2ος Ημιμαραθώνιος Άρτας «Ο Δρόμος του Γιοφυριού»
  Συνάντηση Δημάρχου Αρταίων με το νέο Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Άρτας
  Ευχαριστίες του Δήμου Αρταίων για την ανταπόκριση του κόσμου στη συγκέντρωση τροφίμων για τους πρόσφυγες
  Πρόσκληση σε κατεπείγουσα συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
  Ολοκληρώθηκε η εκποίηση  ανεπιτήρητων βοοειδών από το Δήμο Αρταίων
  Παράταση εγγραφών έως και το Σάββατο για τον 2ο Ημιμαραθώνιο Άρτας
  ΔΙΟΡΘΩΣΗ-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
  Πλήθος κόσμου στις εκδηλώσεις για την Αποκριά και τη Καθαρά Δευτέρα στο Δήμο Αρταίων
  Αρχείο Ειδήσεων
  Δευτέρα
  29 Νοεμβρίου 2021
  Ανατολή 7:20 - Δύση 17:07
   Καιρός

  Βροχή
     Πρόβλεψη καιρού
   Amvrakia Fm 91.9

  Τουριστικές πληροφορίες
  26810 74615
   Στατιστικά
  Έχουμε 4 επισκέπτες συνδεδεμένους
  Σήμερα5
  Χθες565
   Αναλυτικά