Ως Δήμαρχος Αρταίων, σας καλωσορίζω στο δικτυακό τόπο του Δήμου Αρταίων. Η πλοήγηση στην ιστοσελίδα μας, θα σας δώσει χρήσιμες πληροφορίες για τις υπηρεσίες του Δήμου, τα τελευταία νέα, τις δράσεις, τις πρωτοβουλίες και τον προγραμματισμό μας, καθώς και ενδιαφέρον υλικό για την ιστορία του Δήμου, στοιχεία για την σύγχρονη οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική εικόνα του. Ο Δήμος Αρταίων
αποτελείται από τις Δ.Ε. Άρτας, Αμβρακικού, Βλαχερνών, Ξηροβουνίου και Φιλοθέης. Έδρα του Δήμου είναι η πόλη της Άρτας η οποία είναι χτισμένη αμφιθεατρικά, δίπλα στον ποταμό Άραχθο. Το ξακουστό γεφύρι, σήμα κατατεθέν της πόλης, ενώνει το παρελθόν με το παρόν και το μέλλον της.
 Αρχείο Ειδήσεων
 • Ιούνιος 2017
 • Μάιος 2017
 • Απρίλιος 2017
 • Μάρτιος 2017
 • Φεβρουάριος 2017
 • Ιανουάριος 2017
 • Δεκέμβριος 2016
 • Νοέμβριος 2016
 • Οκτώβριος 2016
 • Σεπτέμβριος 2016
 • Αύγουστος 2016
 • Ιούλιος 2016
 • Ιούνιος 2016
 • Μάιος 2016
 • Απρίλιος 2016
 • Μάρτιος 2016
 • Φεβρουάριος 2016
 • Ιανουάριος 2016
 • Δεκέμβριος 2015
 • Νοέμβριος 2015
 • Οκτώβριος 2015
 • Σεπτέμβριος 2015
 • Αύγουστος 2015
 • Ιούλιος 2015
 • Ιούνιος 2015
 • Μάιος 2015
 • Απρίλιος 2015
 • Μάρτιος 2015
 • Φεβρουάριος 2015
 • Ιανουάριος 2015
 • Δεκέμβριος 2014
 • Νοέμβριος 2014
 • Οκτώβριος 2014
 • Σεπτέμβριος 2014
 • Αύγουστος 2014
 • Ιούλιος 2014
 • Ιούνιος 2014
 • Μάιος 2014
 • Απρίλιος 2014
 • Μάρτιος 2014
 • Φεβρουάριος 2014
 • Ιανουάριος 2014
 • Δεκέμβριος 2013
 • Νοέμβριος 2013
 • Οκτώβριος 2013
 • Σεπτέμβριος 2013
 • Αύγουστος 2013
 • Ιούλιος 2013
 • Ιούνιος 2013
 • Μάιος 2013
 • Απρίλιος 2013
 • Μάρτιος 2013
 • Φεβρουάριος 2013
 • Ιανουάριος 2013
 • ΤΑ ΝΕΑ
   Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αρταίων τη Δευτέρα 16 Μαΐου  [12.5.16]
   
  Με 29 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει τη Δευτέρα 16 Μαΐου 2016 και ώρα 19:30 το Δημοτικό Συμβούλιο Αρταίων.

  Ακολουθεί η ημερήσια διάταξη.

  Εισηγητής: Δήμαρχος


  1.Αποδοχή Ένταξης της Πράξης: "Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της Δημ. Διοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας- Συμβουλευτικό Κέντρο Δήμου Αρταίων" και σχετικής πίστωσης προϋπολογισμού 190.676,64€ με κωδικό ΟΠΣ 5000569 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ήπειρος 2014-2020 και συνέχιση συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σ' αυτό.
  2.Παραχώρηση χώρου για μεταστέγαση του Γραφείου Πληροφοριών ΕΟΤ Άρτας
  3.Κατ'  αρχήν έγκριση για τη δημιουργία Μικτού Κέντρου Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας  για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες  στο Δήμο Αρταίων
  4.Συμπλήρωση της αριθμ. 157/2015 απόφασης Δημ. Συμβουλίου «Έγκριση πρόσληψης δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής»

  Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικ/κών
  5.Έγκριση και διάθεση πιστώσεων
  6.Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων προϋπολογισμού  Α' τριμήνου 2016 (αριθ.129/2016 ΑΟΕ)
  7.Έγκριση της αριθμ. 132/2016 απόφασης Οικ. Επιτροπής που αφορά αναμόρφωση προϋπολογισμού
  8.Έγκριση της αριθμ. 96/2016 απόφασης Οικ. Επιτροπής που αφορά αναμόρφωση στοχοθεσίας έτους 2016
  9.Τροποποίηση της αριθμ. 167/2016 προηγούμενης απόφασης Δημ. Συμβουλίου
  10.Τροποποίηση της αριθμ 170/2016 Α.Δ.Σ ¨Επιχορήγηση Αθλητικών Συλλόγων για το έτος 2016
  11.Λήψη απόφασης για διενέργεια δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου χρήσης αιγιαλού σε καντίνες
  12.Μίσθωση ακινήτου ως χώρο αποθήκευσης και φύλαξης υλικοτεχνικού εξοπλισμού του Δήμου καθώς και αντικειμένων που προέρχονται από την εφαρμογή των διατάξεων που αφορούν σε αφαίρεση αντικειμένων από κοινόχρηστους χώρους και κατασχέσεις

  Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Πολιτισμού
  13.Τροποποίηση της αριθμ 168/2016 Α.Δ.Σ «Επιχορήγηση πολιτιστικών  συλλόγων έτους 2016»
  14.Συνδιοργάνωση εκδήλωσης για τα εγκαίνια του Ιερού Ναού του Αγίου Μαξίμου του Γραικού
  15.Προμήθεια 20 αντίτυπων του μυθιστορήματος «Σέρρα» του Γιάννη Καλπούζου

                                   Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παιδείας
  16.Τροποποίηση της αριθμ 170/2016 Α.Δ.Σ ¨Επιχορήγηση Αθλητικών Συλλόγων για το έτος 2016
  17.Επιχορήγηση του Α.Ο. Αμβρακία Κωστακιών διοργάνωση τουρνουά ποδοσφαίρου
  Που θα διεξαχθεί στις 11-12/6/2016
  18.Επιχορήγηση σχολικής επιτροπής Β/θμιας εκπ/σης για κάλυψη έκτακτης ανάγκης
      καθαρισμού εξωτερικών χώρων κοπής χόρτων σχολείων Β/θμιας εκπ/σης
  19.Επιχορήγηση σχολικής επιτροπής Α/θμιας εκπ/σης για κάλυψη έκτακτης ανάγκης
      καθαρισμού εξωτερικών χώρων κοπής χόρτων σχολείων Α/θμιας εκπ/σης

                 Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Αγροτικής Ανάπτυξης
  20.Καθορισμός θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για πώληση καλαμποκιού και καθορισμός του τρόπου διενέργειας της κλήρωσης για την χορήγηση αδειών μεταξύ των ενδιαφερομένων
  21.Αδυναμία εκτέλεσης με ιδία μέσα των εργασιών καταπολέμησης κουνουπιών, τρωκτικών σε κτίρια και κοινόχρηστους χώρους και επιβλαβών εντόμων σε σχολικά κτίρια, λόγω αδυναμίας εκτέλεσης με ίδια μέσα (προσωπικό και εξοπλισμός ) του Δήμου Αρταίων
  22.Αλλαγή τίτλου κωδικού δαπάνης στον προϋπολογισμό  έτους 2016

                                  Εισηγητής: Αντιδήμαρχος ΤΥΔ
  23.Σύσταση επιτροπής οριστικής και προσωρινής παραλαβής έργων
  24.Έγκριση δαπάνης για επεκτάσεις δικτύου ηλεκτροφωτισμού
  25.Παράταση προθεσμίας εργασίας έκδοσης πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης  σχολικών κτηρίων Δήμου Αρταίων
  26.Έγκριση πρακτικού κλήρωσης επιτροπών φυσικού εδάφους

     Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Α.

  27.Έγκριση της αρ. 11/2016 απόφασης Δ.Σ. ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Α. «Κατάρτιση και ψήφιση οικονομικών καταστάσεων οικ. έτους 2015 "Έγκριση Ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αρταίων για τη διαχειριστική χρήση 2015 (1-1-15 έως 31-12-15)"

  28.Έγκριση της αριθ. 12/2016 απόφασης Δ.Σ. ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Α "Κατάρτιση πεπραγμένων του διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης που συνοδεύει τον ισολογισμό της 31-12-2015

  Εισηγητής: Πρόεδρος ΝΠΔΔ Κ.Κ.Μ.Π.Α.Π

  29.Έγκριση της αριθμ.35/2016 απόφασης ΝΠΔΔ Κ.Κ.Μ.Π.Α.Π. (αναμόρφωση προϋπολογισμού)

  Επιστροφή

   Αρχείο Ειδήσεων Μαϊου 2016
  Στις τριήμερες εκδηλώσεις για το προσφυγικό και τη μετανάστευση συμμετέχει ο Δήμος Αρταίων
  Γραφείο Υποστήριξης Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας στο Δήμο Αρταίων
  Στο «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης» εντάσσεται ο Δήμος Αρταίων
  Από αύριο η υποβολή αιτήσεων εγγραφής και επανεγγραφής βρεφών και νηπίων στους Παιδικούς Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Αρταίων
  Σειρά συναντήσεων για την προβολή της Άρτας στην αγορά της Βόρειας Ελλάδας
  Εργασίες διάνοιξης της αντιπυρικής ζώνης στο Νοσοκομείο Άρτας
  Διάλεξη με θέμα «Ο Γιάννης Μόραλης της Εθνικής Πινακοθήκης» το Σάββατο 4 Ιουνίου
  Απολογισμός την Τετάρτη 1 Ιουνίου για το Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας του Δήμου Αρταίων
  Συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης για τον Επιχειρησιακό Σχεδιασμό του Δήμου Αρταίων
  Με 28 θέματα συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αρταίων τη Δευτέρα 30 Μαΐου και ώρα 19:30
  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την έγκριση οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμού -Απολογισμού)
  Ποδηλατώντας σε ιστορικές διαδρομές της Άρτας!
  Συνάντηση Δήμου Αρταίων με το Αστικό ΚΤΕΛ για επιπλέον δρομολόγια και διευκόλυνση της μετακίνησης των δημοτών της Άρτας
  Χρήσιμη συνεργασία Δήμου και Νοσοκομείου  Άρτας προς όφελος της τοπικής κοινωνίας
  Αρχείο Ειδήσεων
  Σάββατο
  8 Αυγούστου 2020
  Ανατολή 6:34 - Δύση 20:29
   Καιρός

  Διάσπαρτα Νέφη
     Πρόβλεψη καιρού

  Τουριστικές πληροφορίες
  26810 74615
   Στατιστικά
  Έχουμε 15 επισκέπτες συνδεδεμένους
  Σήμερα607
  Χθες1021
   Αναλυτικά
   Amvrakia Fm 91.9