Ως Δήμαρχος Αρταίων, σας καλωσορίζω στο δικτυακό τόπο του Δήμου Αρταίων. Η πλοήγηση στην ιστοσελίδα μας, θα σας δώσει χρήσιμες πληροφορίες για τις υπηρεσίες του Δήμου, τα τελευταία νέα, τις δράσεις, τις πρωτοβουλίες και τον προγραμματισμό μας, καθώς και ενδιαφέρον υλικό για την ιστορία του Δήμου, στοιχεία για την σύγχρονη οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική εικόνα του. Ο Δήμος Αρταίων
αποτελείται από τις Δ.Ε. Άρτας, Αμβρακικού, Βλαχερνών, Ξηροβουνίου και Φιλοθέης. Έδρα του Δήμου είναι η πόλη της Άρτας η οποία είναι χτισμένη αμφιθεατρικά, δίπλα στον ποταμό Άραχθο. Το ξακουστό γεφύρι, σήμα κατατεθέν της πόλης, ενώνει το παρελθόν με το παρόν και το μέλλον της.
 Αρχείο Ειδήσεων
 • Ιούνιος 2017
 • Μάιος 2017
 • Απρίλιος 2017
 • Μάρτιος 2017
 • Φεβρουάριος 2017
 • Ιανουάριος 2017
 • Δεκέμβριος 2016
 • Νοέμβριος 2016
 • Οκτώβριος 2016
 • Σεπτέμβριος 2016
 • Αύγουστος 2016
 • Ιούλιος 2016
 • Ιούνιος 2016
 • Μάιος 2016
 • Απρίλιος 2016
 • Μάρτιος 2016
 • Φεβρουάριος 2016
 • Ιανουάριος 2016
 • Δεκέμβριος 2015
 • Νοέμβριος 2015
 • Οκτώβριος 2015
 • Σεπτέμβριος 2015
 • Αύγουστος 2015
 • Ιούλιος 2015
 • Ιούνιος 2015
 • Μάιος 2015
 • Απρίλιος 2015
 • Μάρτιος 2015
 • Φεβρουάριος 2015
 • Ιανουάριος 2015
 • Δεκέμβριος 2014
 • Νοέμβριος 2014
 • Οκτώβριος 2014
 • Σεπτέμβριος 2014
 • Αύγουστος 2014
 • Ιούλιος 2014
 • Ιούνιος 2014
 • Μάιος 2014
 • Απρίλιος 2014
 • Μάρτιος 2014
 • Φεβρουάριος 2014
 • Ιανουάριος 2014
 • Δεκέμβριος 2013
 • Νοέμβριος 2013
 • Οκτώβριος 2013
 • Σεπτέμβριος 2013
 • Αύγουστος 2013
 • Ιούλιος 2013
 • Ιούνιος 2013
 • Μάιος 2013
 • Απρίλιος 2013
 • Μάρτιος 2013
 • Φεβρουάριος 2013
 • Ιανουάριος 2013
 • ΤΑ ΝΕΑ
   Συνεδριάζει το Δ.Σ. Αρταίων την Τετάρτη 29 Μαρτίου 2017  [24.3.17]
   
  Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αρταίων την Τετάρτη 29 Μαρτίου 2017 και ώρα 19:00. Αναλυτικά η ημερήσια διάταξη:

                                                     Εισηγητής: Δήμαρχος
  1.- Έγκριση γνωμοδότησης σχετικά με τη διερεύνηση τυχον ευθυνών της ΔΕΗ για τον τροπο που         διαχειρίσθηκε το άνοιγμα των θυροφραγμάτων των υπερχειλιστών και γενικότερα τυχόν
       ενεργειών που έπρεπε να προβεί και δεν έπραξε για την αποφυγή της πλημμύρας στις       31-1-2015 και 1-2-2015


  2.- Αδυναμία εκπόνησης εργασίας συμβουλευτικής υποστήριξης για την προώθηση της απασχόλησης
      στο Δήμο Αρταίων από τη Δ/νση Προγραμματισμού Οργάνωσης & ΤΠΕ
       του Δήμου
  3.- Τροποποίηση της αρ. 99/2016 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί συμμετοχής του Δήμου  
       Αρταίων στο Σύμφωνο των Δημάρχων
  4.- Έγκριση μελέτης του έργου «Βελτιώσεις συντηρήσεις δημοτικής οδοποιίας Δήμου Αρταίων»

                                        Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικ/κών & Παιδείας
  5.- Διαγραφή ποσών από λάθος χρέωση.
  6.- Επιστροφή ποσού που προέρχεται από λάθος χρέωση τετρ. μέτρων
  7.- Λήψη απόφασης για αδυναμία εκτέλεσης της εργασίας ‘Εργασίες ταφής εκταφής στο Δημοτικό
        Κοιμητήριο Άρτας και στο νεκροταφείο Αγίων Αναργύρων’
  8.- Διαγραφή χρεώσεων από βεβαιωτικούς καταλόγους
  9.- Έγκριση πρωτοκόλλου ταμιακής διαχείρισης του Δήμου Αρταίων μηνός Ιανουαρίου 2017 (αριθμ.
       169/2017 Α.Ο.Ε.)
  10.- Έγκριση πρωτοκόλλου ταμιακής διαχείρισης του Δήμου Αρταίων μηνός Φεβρουαρίου 2017
       (αριθμ. 170/2017 Α.Ο.Ε.)
  11.- Επιχορήγηση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας του Δήμου Αρταίων για την κάλυψη αναγκών
        προμήθειας υλικών Επισκευών σχολείων Α/θμιας  Εκπ/σης
  12.- Επιχορήγηση της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας του Δήμου Αρταίων για την κάλυψη αναγκών
        προμήθειας υλικών Επισκευών σχολείων Β/θμιας  Εκπ/σης
  13.- Έγκριση πρωτοκόλλων ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής για προμήθεια υλικών συντήρησης
        και επισκευής κτιρίων & λοιπών εγκαταστάσεων Δήμου Αρταίων , Λαϊκών αγορών και προμήθεια
       ψυχράς ασφάλτου του Δήμου Αρταίων για το έτος 2017
  14.- Έγκριση πρωτοκόλλων ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής για προμήθεια υλικών συντήρησης
        λοιπών εγκαταστάσεων Δήμου Αρταίων , Λαϊκών αγορών (ΟΜΑΔΑ 4η ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΗΚΑ) & (ΟΜΑΔΑ
        3.1η ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ) για το έτος 2017
  15.- Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής για ασφάλιστρα οχημάτων – μηχανημάτων –
        χορτοκοπτικών μηχανημάτων του Δήμου Αρταίων 2017

                         Εισηγητής Γενικός Γραμματέας
  16.-  Έγκριση της αριθμ. 6/2017 απόφασης της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής η οποία αφορά
  17.- Κανονισμό Άρδευσης Δήμου Αρταίων
  18.- Έγκριση της αριθμ.11/2017 απόφασης της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  η οποία αφορά
        Επικαιροποίηση Κανονισμών αποφάσεων (Κανονισμός Καθαριότητας – Πρασίνου)
  19.- Έγκριση της αριθμ. 1/2017 απόφασης του Τοπικού Συμβουλίου Αγίου Σπυρίδωνα η οποία αφορά
         την παραχώρηση αίθουσας του Πνευματικού Κέντρου Αγίου Σπυρίδωνα.
  20.- Έγκριση της αριθμ. 1/2017 πράξης του Δ.Σ. του Φιλανθρωπικού ιδρύματος «ΕΛΕΗ ΑΡΤΑΣ» η οποία
         αφορά Α’ Τροποποίηση του προϋπολογισμού 2017
  21.- Έγκριση της αριθμ. 1/2017 πράξης του Δ.Σ. του Φιλανθρωπικού ιδρύματος «ΕΛΕΗ ΑΡΤΑΣ» η οποία
         αφορά Έγκριση απολογισμού έτους 2016 του Ιδρύματος.

                 Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Πολιτισμού  Τουρισμού & Απασχόλησης
  22.- Εκδήλωση παρουσίας  του τουριστικού προϊόντος της Άρτας στην περιοχή της Πάτρας
  23.- Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την εκδήλωση «Βυζαντινή εβδομάδα» από το Δήμο
           Αρταίων
  24.- Διάθεση δαπάνης για την εκδήλωση «Βυζαντινή εβδομάδα»

                                  Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Πρασίνου
  25.- «Αδυναμία εκτέλεσης των εργασιών συντήρησης πρασίνου παραποτάμιου πάρκου και αλσυλλίου    
            Αγίων Αναργύρων
  26.- Αδυναμία εκτέλεσης με ίδια μέσα του Δήμου Αρταίων, της εργασίας «Τοποθέτηση βυθιζόμενων
          κάδων απορριμμάτων»
  27.- Αδυναμία εκτέλεσης των εργασιών «Εργασίες καθαρισμού και αποψίλωσης οικοπέδων ιδιωτών»

                                             Εισηγητής: Αντιδήμαρχος  ΤΥΔ
  28.- Έγκριση μελέτης του έργου  «Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες του έτους
         2015 και έργα πρόληψης νέων»
  29.- Αδυναμία εκτέλεσης εργασιών για τον καθαρισμό αυτοφυούς βλάστησης για άρση
          επικινδυνότητας διέλευσης, οχημάτων σε δημοτικούς  και αγροτικούς δρόμους ΔΕ Αμβρακικού,
         Φιλοθέης, Ξηροβουνίου και Βλαχερνών
  30.- Αδυναμία εκτέλεσης της εργασίας «Εργασίες συντήρησης και ανακατασκευής των ρουφραχτών
  31.- Μίσθωση μηχανήματος (γκρέιντερ) για διαμόρφωση αγροτικών δρόμων στη ΔΕ Αμβρακικού και
         ΔΕ Κωστακιών
  32.- Παραχώρηση προς χρήση τμήματος του Κοιμητηρίου Ψαθοτοπίου για ανέγερση  Ιερού Ναού
  33.- Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου «Κατασκευή τσιμεντοστρώσεων και αυλάκων ΔΕ  Ξηροβουνίου –
         Φιλοθέης- Βλαχέρνας και Αμβρακικού»
  34.- Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου «Επισκευή και συντήρηση Δημοτικών οδών (επισκευή
          τσιμεντοστρώσεων, πεζοδρομίων, τοίχοι αντιστήριξης, βραχοπαγίδες, ασφάλιση κλπ»

                       Εισηγητής Πρόεδρος  Ν.Π.Δ.Δ.  Κ.Κ.Μ.Π.Α.Π.
  35.- Τακτική επιχορήγηση του Δήμου Αρταίων  προς το Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας – Παιδείας –
          Αθλητισμού – Πολιτισμού  Δήμου Αρταίων
                                                   
                                          Εισηγητής Γενικός Γραμματέας
  36.- Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας 8 μηνών έτους 2017

                                          Εισηγητής Πρόεδρος  ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Α.
  37.- Έγκριση της αριθμ. 5/2017 απόφασης του ΔΣ της ΔΗΚΕΔΑ η οποία αφορά κατάρτιση και ψήφιση
         οικ. Καταστάσεων έτους 2016
  38.- Έγκριση της αριθμ. 6/2017 απόφασης του ΔΣ της ΔΗΚΕΔΑ η οποία αφορά  ψήφιση και έγκριση
         πεπραγμένων έτους 2016
  39.- Έγκριση της αριθμ. 6/2017 απόφασης του ΔΣ της ΔΗΚΕΔΑ η οποία αφορά  οριςμό ελεγκτών
         διαχειριστικής περιόδου έτους 2017
  40.- Έγκριση της αριθμ. 6/2017 απόφασης του ΔΣ της ΔΗΚΕΔΑ η οποία αφορά  Τροποποίηση
         εσωτερικού κανονισμού Υπηρεσιών ΔΗΚΕΔΑ
  Επιστροφή

   Περισσότερες ειδήσεις
  Πλούσιος ο απολογισμός του προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας 8μηνης διάρκειας στο Δήμο Αρταίων
  Έναρξη καταβολής μισθωμάτων επιλέξιμων βοσκήσιμων εκτάσεων στο Δήμο Αρταίων
  Παραχώρηση δημοσίων εκτάσεων, Οριοθέτηση Αράχθου, Επιχειρηματικό Πάρκο, κοινωνικές δομές και  θρησκευτικός τουρισμός στην ατζέντα του Δημάρχου Αρταίων στην Αθήνα
  Επικαιροποίηση θέσεων στάθμευσης για ΑμεΑ στο Δήμο Αρταίων, για τη διευκόλυνση της καθημερινότητάς τους
  Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αρταίων τη Δευτέρα 12 Ιουνίου
  Αναβάθμιση δικτύου ΔΕΔΔΗΕ, Αντιπυρικό Δίκτυο λόφου Περάνθης και σημαντικά έργα υποδομών έθεσε ο Δήμαρχος Χρήστος Τσιρογιάννης στον Αναπλ. Υπουργό Περιβάλλοντος
  Με απόλυτη επιτυχία έγινε στην Άρτα η 28η  Πανελλήνια Γενική Συνέλευση της ΕΔΕΥΑ
  Την Παρασκευή στην Άρτα η 28η Πανελλήνια Γενική Συνέλευση των ΔΕΥΑ
  Στο ΠΔΕ το Αρδευτικό Κάμπου Αμμοτόπου με 1,2 εκ. ευρώ για το Δήμο Αρταίων
  Αύριο (19:00) στο Δημοτικό Στάδιο Άρτας η ετήσια Αθλητική Συνάντηση ΑμεΑ
  Αποκατάσταση Παρηγορήτισσας, διαδρομή σύνδεσης Αρχαιολογικών χώρων, αξιοποίηση Ξενία κ.α. στην ατζέντα του Δήμου Αρταίων προς το Υπ. Πολιτισμού
  Έως 9 Ιουνίου οι εγγραφές στα ΚΔΑΠ του Δήμου Αρταίων μέσω ΕΣΠΑ
  Προθεσμία έως 6 Ιουνίου για την αφαίρεση διαφημιστικών πινακίδων
  Μέχρι 14 Ιουνίου αίτηση ενίσχυσης για αγορά κυψελών
  Αρχείο Ειδήσεων
  Παρασκευή
  29 Μαϊου 2020
  Ανατολή 6:06 - Δύση 20:39
   Καιρός

     Πρόβλεψη καιρού

  Τουριστικές πληροφορίες
  26810 74615
   Στατιστικά
  Έχουμε 27 επισκέπτες συνδεδεμένους
  Σήμερα824
  Χθες1415
   Αναλυτικά
   Amvrakia Fm 91.9