Ως Δήμαρχος Αρταίων, σας καλωσορίζω στο δικτυακό τόπο του Δήμου Αρταίων. Η πλοήγηση στην ιστοσελίδα μας, θα σας δώσει χρήσιμες πληροφορίες για τις υπηρεσίες του Δήμου, τα τελευταία νέα, τις δράσεις, τις πρωτοβουλίες και τον προγραμματισμό μας, καθώς και ενδιαφέρον υλικό για την ιστορία του Δήμου, στοιχεία για την σύγχρονη οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική εικόνα του. Ο Δήμος Αρταίων
αποτελείται από τις Δ.Ε. Άρτας, Αμβρακικού, Βλαχερνών, Ξηροβουνίου και Φιλοθέης. Έδρα του Δήμου είναι η πόλη της Άρτας η οποία είναι χτισμένη αμφιθεατρικά, δίπλα στον ποταμό Άραχθο. Το ξακουστό γεφύρι, σήμα κατατεθέν της πόλης, ενώνει το παρελθόν με το παρόν και το μέλλον της.
 Αρχείο Ειδήσεων
 • Ιούνιος 2017
 • Μάιος 2017
 • Απρίλιος 2017
 • Μάρτιος 2017
 • Φεβρουάριος 2017
 • Ιανουάριος 2017
 • Δεκέμβριος 2016
 • Νοέμβριος 2016
 • Οκτώβριος 2016
 • Σεπτέμβριος 2016
 • Αύγουστος 2016
 • Ιούλιος 2016
 • Ιούνιος 2016
 • Μάιος 2016
 • Απρίλιος 2016
 • Μάρτιος 2016
 • Φεβρουάριος 2016
 • Ιανουάριος 2016
 • Δεκέμβριος 2015
 • Νοέμβριος 2015
 • Οκτώβριος 2015
 • Σεπτέμβριος 2015
 • Αύγουστος 2015
 • Ιούλιος 2015
 • Ιούνιος 2015
 • Μάιος 2015
 • Απρίλιος 2015
 • Μάρτιος 2015
 • Φεβρουάριος 2015
 • Ιανουάριος 2015
 • Δεκέμβριος 2014
 • Νοέμβριος 2014
 • Οκτώβριος 2014
 • Σεπτέμβριος 2014
 • Αύγουστος 2014
 • Ιούλιος 2014
 • Ιούνιος 2014
 • Μάιος 2014
 • Απρίλιος 2014
 • Μάρτιος 2014
 • Φεβρουάριος 2014
 • Ιανουάριος 2014
 • Δεκέμβριος 2013
 • Νοέμβριος 2013
 • Οκτώβριος 2013
 • Σεπτέμβριος 2013
 • Αύγουστος 2013
 • Ιούλιος 2013
 • Ιούνιος 2013
 • Μάιος 2013
 • Απρίλιος 2013
 • Μάρτιος 2013
 • Φεβρουάριος 2013
 • Ιανουάριος 2013
 • ΤΑ ΝΕΑ
   Συνεδριάζει το Δ.Σ. Αρταίων την Τετάρτη 29 Μαρτίου 2017  [24.3.17]
   
  Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αρταίων την Τετάρτη 29 Μαρτίου 2017 και ώρα 19:00. Αναλυτικά η ημερήσια διάταξη:

                                                     Εισηγητής: Δήμαρχος
  1.- Έγκριση γνωμοδότησης σχετικά με τη διερεύνηση τυχον ευθυνών της ΔΕΗ για τον τροπο που         διαχειρίσθηκε το άνοιγμα των θυροφραγμάτων των υπερχειλιστών και γενικότερα τυχόν
       ενεργειών που έπρεπε να προβεί και δεν έπραξε για την αποφυγή της πλημμύρας στις       31-1-2015 και 1-2-2015


  2.- Αδυναμία εκπόνησης εργασίας συμβουλευτικής υποστήριξης για την προώθηση της απασχόλησης
      στο Δήμο Αρταίων από τη Δ/νση Προγραμματισμού Οργάνωσης & ΤΠΕ
       του Δήμου
  3.- Τροποποίηση της αρ. 99/2016 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί συμμετοχής του Δήμου  
       Αρταίων στο Σύμφωνο των Δημάρχων
  4.- Έγκριση μελέτης του έργου «Βελτιώσεις συντηρήσεις δημοτικής οδοποιίας Δήμου Αρταίων»

                                        Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικ/κών & Παιδείας
  5.- Διαγραφή ποσών από λάθος χρέωση.
  6.- Επιστροφή ποσού που προέρχεται από λάθος χρέωση τετρ. μέτρων
  7.- Λήψη απόφασης για αδυναμία εκτέλεσης της εργασίας ‘Εργασίες ταφής εκταφής στο Δημοτικό
        Κοιμητήριο Άρτας και στο νεκροταφείο Αγίων Αναργύρων’
  8.- Διαγραφή χρεώσεων από βεβαιωτικούς καταλόγους
  9.- Έγκριση πρωτοκόλλου ταμιακής διαχείρισης του Δήμου Αρταίων μηνός Ιανουαρίου 2017 (αριθμ.
       169/2017 Α.Ο.Ε.)
  10.- Έγκριση πρωτοκόλλου ταμιακής διαχείρισης του Δήμου Αρταίων μηνός Φεβρουαρίου 2017
       (αριθμ. 170/2017 Α.Ο.Ε.)
  11.- Επιχορήγηση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας του Δήμου Αρταίων για την κάλυψη αναγκών
        προμήθειας υλικών Επισκευών σχολείων Α/θμιας  Εκπ/σης
  12.- Επιχορήγηση της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας του Δήμου Αρταίων για την κάλυψη αναγκών
        προμήθειας υλικών Επισκευών σχολείων Β/θμιας  Εκπ/σης
  13.- Έγκριση πρωτοκόλλων ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής για προμήθεια υλικών συντήρησης
        και επισκευής κτιρίων & λοιπών εγκαταστάσεων Δήμου Αρταίων , Λαϊκών αγορών και προμήθεια
       ψυχράς ασφάλτου του Δήμου Αρταίων για το έτος 2017
  14.- Έγκριση πρωτοκόλλων ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής για προμήθεια υλικών συντήρησης
        λοιπών εγκαταστάσεων Δήμου Αρταίων , Λαϊκών αγορών (ΟΜΑΔΑ 4η ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΗΚΑ) & (ΟΜΑΔΑ
        3.1η ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ) για το έτος 2017
  15.- Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής για ασφάλιστρα οχημάτων – μηχανημάτων –
        χορτοκοπτικών μηχανημάτων του Δήμου Αρταίων 2017

                         Εισηγητής Γενικός Γραμματέας
  16.-  Έγκριση της αριθμ. 6/2017 απόφασης της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής η οποία αφορά
  17.- Κανονισμό Άρδευσης Δήμου Αρταίων
  18.- Έγκριση της αριθμ.11/2017 απόφασης της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  η οποία αφορά
        Επικαιροποίηση Κανονισμών αποφάσεων (Κανονισμός Καθαριότητας – Πρασίνου)
  19.- Έγκριση της αριθμ. 1/2017 απόφασης του Τοπικού Συμβουλίου Αγίου Σπυρίδωνα η οποία αφορά
         την παραχώρηση αίθουσας του Πνευματικού Κέντρου Αγίου Σπυρίδωνα.
  20.- Έγκριση της αριθμ. 1/2017 πράξης του Δ.Σ. του Φιλανθρωπικού ιδρύματος «ΕΛΕΗ ΑΡΤΑΣ» η οποία
         αφορά Α’ Τροποποίηση του προϋπολογισμού 2017
  21.- Έγκριση της αριθμ. 1/2017 πράξης του Δ.Σ. του Φιλανθρωπικού ιδρύματος «ΕΛΕΗ ΑΡΤΑΣ» η οποία
         αφορά Έγκριση απολογισμού έτους 2016 του Ιδρύματος.

                 Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Πολιτισμού  Τουρισμού & Απασχόλησης
  22.- Εκδήλωση παρουσίας  του τουριστικού προϊόντος της Άρτας στην περιοχή της Πάτρας
  23.- Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την εκδήλωση «Βυζαντινή εβδομάδα» από το Δήμο
           Αρταίων
  24.- Διάθεση δαπάνης για την εκδήλωση «Βυζαντινή εβδομάδα»

                                  Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Πρασίνου
  25.- «Αδυναμία εκτέλεσης των εργασιών συντήρησης πρασίνου παραποτάμιου πάρκου και αλσυλλίου    
            Αγίων Αναργύρων
  26.- Αδυναμία εκτέλεσης με ίδια μέσα του Δήμου Αρταίων, της εργασίας «Τοποθέτηση βυθιζόμενων
          κάδων απορριμμάτων»
  27.- Αδυναμία εκτέλεσης των εργασιών «Εργασίες καθαρισμού και αποψίλωσης οικοπέδων ιδιωτών»

                                             Εισηγητής: Αντιδήμαρχος  ΤΥΔ
  28.- Έγκριση μελέτης του έργου  «Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες του έτους
         2015 και έργα πρόληψης νέων»
  29.- Αδυναμία εκτέλεσης εργασιών για τον καθαρισμό αυτοφυούς βλάστησης για άρση
          επικινδυνότητας διέλευσης, οχημάτων σε δημοτικούς  και αγροτικούς δρόμους ΔΕ Αμβρακικού,
         Φιλοθέης, Ξηροβουνίου και Βλαχερνών
  30.- Αδυναμία εκτέλεσης της εργασίας «Εργασίες συντήρησης και ανακατασκευής των ρουφραχτών
  31.- Μίσθωση μηχανήματος (γκρέιντερ) για διαμόρφωση αγροτικών δρόμων στη ΔΕ Αμβρακικού και
         ΔΕ Κωστακιών
  32.- Παραχώρηση προς χρήση τμήματος του Κοιμητηρίου Ψαθοτοπίου για ανέγερση  Ιερού Ναού
  33.- Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου «Κατασκευή τσιμεντοστρώσεων και αυλάκων ΔΕ  Ξηροβουνίου –
         Φιλοθέης- Βλαχέρνας και Αμβρακικού»
  34.- Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου «Επισκευή και συντήρηση Δημοτικών οδών (επισκευή
          τσιμεντοστρώσεων, πεζοδρομίων, τοίχοι αντιστήριξης, βραχοπαγίδες, ασφάλιση κλπ»

                       Εισηγητής Πρόεδρος  Ν.Π.Δ.Δ.  Κ.Κ.Μ.Π.Α.Π.
  35.- Τακτική επιχορήγηση του Δήμου Αρταίων  προς το Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας – Παιδείας –
          Αθλητισμού – Πολιτισμού  Δήμου Αρταίων
                                                   
                                          Εισηγητής Γενικός Γραμματέας
  36.- Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας 8 μηνών έτους 2017

                                          Εισηγητής Πρόεδρος  ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Α.
  37.- Έγκριση της αριθμ. 5/2017 απόφασης του ΔΣ της ΔΗΚΕΔΑ η οποία αφορά κατάρτιση και ψήφιση
         οικ. Καταστάσεων έτους 2016
  38.- Έγκριση της αριθμ. 6/2017 απόφασης του ΔΣ της ΔΗΚΕΔΑ η οποία αφορά  ψήφιση και έγκριση
         πεπραγμένων έτους 2016
  39.- Έγκριση της αριθμ. 6/2017 απόφασης του ΔΣ της ΔΗΚΕΔΑ η οποία αφορά  οριςμό ελεγκτών
         διαχειριστικής περιόδου έτους 2017
  40.- Έγκριση της αριθμ. 6/2017 απόφασης του ΔΣ της ΔΗΚΕΔΑ η οποία αφορά  Τροποποίηση
         εσωτερικού κανονισμού Υπηρεσιών ΔΗΚΕΔΑ
  Επιστροφή

   Αρχείο Ειδήσεων Μαρτίου 2017
  Γραφείο Επιχειρηματικότητας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Απασχόλησης και  ΚΕΠ Υγείας στο Δήμο Αρταίων
  Στήριξη Δημάρχου Αρταίων στο αίτημα αναβάθμισης του δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ στην Άρτα ώστε να δικαιούνται επιδότησης οι αγρότες της περιοχής μας
  Με απόλυτη επιτυχία και ρεκόρ συμμετοχών πραγματοποιήθηκε ο 3ος «Δρόμος του Γιοφυριού» από το Δήμο Αρταίων
  Mηνυμα Δημάρχου Αρταιων για την σημερινή επέτειο της 25ης Μαρτιου
  ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΗΚΑΝ ΟΙ ΔΥΟ ΠΡΩΤΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΧΥΜΟΥ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΡΤΑΙΩΝ
  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 8ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΡΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΝΕΡΟΥ
  Κλειστό τη Δευτέρα το Δημοτικό Σχολείο Καμπής
  Πρώτα ταυτοποίηση μέσω Taxisnet για τις δηλώσεις ΟΣΔΕ
  Με πάνω από 2500 συμμετοχές η εκκίνηση την Κυριακή στον 3ο «Δρόμο του Γιοφυριού»
  Παρέμβαση Δήμου Αρταίων σε ΚΕΔΕ και Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) για τις εκσκαφές διέλευσης δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε δημοτικούς δρόμους
  Στο Παραποτάμιο Πάρκο το φετινό ραντεβού του Δήμου Αρταίων για το Let’s Do It
  Δεν θα λειτουργήσουν αύριο 6 σχολεία στο Δήμο Αρταίων
  Εκδηλώσεις μνήμης από το Δήμο Αρταίων για την Ισραηλιτική Κοινότητα Άρτας
  Δέκα νέες ταΐστρες για αδέσποτα ζώα τοποθέτησε ο Δήμος Αρταίων
  Αρχείο Ειδήσεων
  Κυριακή
  12 Ιουλίου 2020
  Ανατολή 6:12 - Δύση 20:49
   Καιρός

  Ηλιόλουστος
     Πρόβλεψη καιρού

  Τουριστικές πληροφορίες
  26810 74615
   Στατιστικά
  Έχουμε 6 επισκέπτες συνδεδεμένους
  Σήμερα267
  Χθες641
   Αναλυτικά
   Amvrakia Fm 91.9