Ως Δήμαρχος Αρταίων, σας καλωσορίζω στο δικτυακό τόπο του Δήμου Αρταίων. Η πλοήγηση στην ιστοσελίδα μας, θα σας δώσει χρήσιμες πληροφορίες για τις υπηρεσίες του Δήμου, τα τελευταία νέα, τις δράσεις, τις πρωτοβουλίες και τον προγραμματισμό μας, καθώς και ενδιαφέρον υλικό για την ιστορία του Δήμου, στοιχεία για την σύγχρονη οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική εικόνα του. Ο Δήμος Αρταίων
αποτελείται από τις Δ.Ε. Άρτας, Αμβρακικού, Βλαχερνών, Ξηροβουνίου και Φιλοθέης. Έδρα του Δήμου είναι η πόλη της Άρτας η οποία είναι χτισμένη αμφιθεατρικά, δίπλα στον ποταμό Άραχθο. Το ξακουστό γεφύρι, σήμα κατατεθέν της πόλης, ενώνει το παρελθόν με το παρόν και το μέλλον της.
 Αρχείο Ειδήσεων
 • Ιούνιος 2017
 • Μάιος 2017
 • Απρίλιος 2017
 • Μάρτιος 2017
 • Φεβρουάριος 2017
 • Ιανουάριος 2017
 • Δεκέμβριος 2016
 • Νοέμβριος 2016
 • Οκτώβριος 2016
 • Σεπτέμβριος 2016
 • Αύγουστος 2016
 • Ιούλιος 2016
 • Ιούνιος 2016
 • Μάιος 2016
 • Απρίλιος 2016
 • Μάρτιος 2016
 • Φεβρουάριος 2016
 • Ιανουάριος 2016
 • Δεκέμβριος 2015
 • Νοέμβριος 2015
 • Οκτώβριος 2015
 • Σεπτέμβριος 2015
 • Αύγουστος 2015
 • Ιούλιος 2015
 • Ιούνιος 2015
 • Μάιος 2015
 • Απρίλιος 2015
 • Μάρτιος 2015
 • Φεβρουάριος 2015
 • Ιανουάριος 2015
 • Δεκέμβριος 2014
 • Νοέμβριος 2014
 • Οκτώβριος 2014
 • Σεπτέμβριος 2014
 • Αύγουστος 2014
 • Ιούλιος 2014
 • Ιούνιος 2014
 • Μάιος 2014
 • Απρίλιος 2014
 • Μάρτιος 2014
 • Φεβρουάριος 2014
 • Ιανουάριος 2014
 • Δεκέμβριος 2013
 • Νοέμβριος 2013
 • Οκτώβριος 2013
 • Σεπτέμβριος 2013
 • Αύγουστος 2013
 • Ιούλιος 2013
 • Ιούνιος 2013
 • Μάιος 2013
 • Απρίλιος 2013
 • Μάρτιος 2013
 • Φεβρουάριος 2013
 • Ιανουάριος 2013
 • ΤΑ ΝΕΑ
   Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αρταίων τη Δευτέρα 12 Ιουνίου  [8.6.17]
   
  Συνεδριάζει την Δευτέρα  12 Ιουνίου 2017 και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο Αρταίων. Στην ημερήσια διάταξη βρίσκονται 40 θέματα. Αναλυτικότερα:  
  Εισηγητής: κ. Δήμαρχος
  1.Αποδοχή  της αριθμ. 913/19-05-2017 απόφασης Περιφερειάρχη  Ηπείρου σχετικά με ένταξη της Πράξης «Προμήθεια εξοπλισμού για την ανάπτυξη των κοινωνικών δομών του Δήμου Αρταίων

  2.Υποβολή πρότασης για την «Ανέγερση νέου κτιρίου για τη στέγαση του 1ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου και  1ου  Ειδικού Νηπιαγωγείου Άρτας» στα πλαίσια της πρόσκλησης 41/2017 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020»
  3.Τροποποίηση της αριθμ. 213/2017 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την παραχώρηση Δημοτικής έκτασης στο Σύνδεσμο Διαχείρισης Απορριμμάτων Πεδινής και Ημιορεινής Περιοχής Νομού Άρτας για την κατασκευή και λειτουργία του Σταθμού Μεταμόρφωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) Άρτας
  4.Έγκριση Εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Αρταίων
  5.Έγκριση Απόφασης Υλοποίησης με ίδια μέσα της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αρταίων» που εντάχθηκε στο Ε.Π. Ήπειρος 2014-2020
  Εισηγητής: κ. Αντιδήμαρχος Οικ/κών & Παιδείας
  6.Αναμόρφωση προϋπολογισμού χρήσης 2017 (αριθμ. 299/2017 Α.Ο.Ε.)
  7.Επιστροφή ποσού που προέρχεται από λάθος χρέωση τετρ. μέτρων
  8.Διαγραφή χρεώσεων από βεβαιωτικούς καταλόγους.
  9.Διαγραφή ποσών από λάθος χρέωση και επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών
  10.Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής για την περισυλλογή και μεταφορά στον κτηνίατρο και μετά στο καταφύγιο αδέσποτων ζώων συντροφιάς
  11.Έγκριση πρωτοκόλλων ποσοτικής & ποιοτικής παραλαβής για προμήθεια συστημάτων εντοπισμού & παρακολούθησης οχημάτων (GPS)  Δήμου Αρταίων
  12.Έγκριση πρωτοκόλλων ποσοτικής & ποιοτικής παραλαβής για προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής κτηρίων & λοιπών εγκαταστάσεων Δήμου Αρταίων, Λαϊκών αγορών Δήμου Αρταίων (Ομάδα 4η Σιδηρουργικά)
  13.Έγκριση πρωτοκόλλου ποσοτικής & ποιοτικής παραλαβής για προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής κτηρίων & λοιπών εγκαταστάσεων Δήμου Αρταίων, Λαϊκών αγορών Δήμου Αρταίων
  14.Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής, ποσοτικής & ποιοτικής παραλαβής για προμήθεια υλικών για την κατασκευή χώρων προσωρινού εγκλωβισμού ανεπιτήρητων βοοειδών 2017 Δήμου Αρταίων
  Εισηγητής: κ. Αντιδήμαρχος Πολιτισμού  Τουρισμού & Απασχόλησης
  15.Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων για τα Ελευθέρια και το Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2017  του Δήμου Αρταίων. Έγκριση συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων
  16.Επιχορήγηση Αθλητικών και πολιτιστικών Συλλόγων
  17.Διάθεση δαπάνης για αγορά βιβλίων
  18.Διάθεση δαπάνης για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων για τα Ελευθέρια και το Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2017  του Δήμου Αρταίων.
  Εισηγητής: κ. Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Πρασίνου
  19.Τρόπος χρέωσης καθαρισμού ιδιωτικών οικοπέδων εντός και εκτός σχεδίου για πρόληψη πυρκαγιάς.
  Εισηγητής: κ. Αντιδήμαρχος  ΤΥΔ
  20.Παρακατάθεση αποζημίωσης για την κύρια οδό Κωστακιών – Κεραματών
  21.Μερική εφαρμογή της Π7/2003 πράξης αναλογισμού.
  22.Συμπλήρωση της αριθμ. 309/2017 προηγούμενης απόφασης ΔΣ
  23.Έγκριση της αριθμ.23/2017 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής  η οποία αφορά «Εισήγηση επί τροποποίησης σχεδίου πόλεως ΟΤ 4Α »
  24.Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης του έργου με τίτλο «Διαμόρφωση τμήματος περιβάλλοντος χώρου κλειστού Τ9 στους Κωστακιούς» και επιλογή τρόπου εκτέλεσης
  25.Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης του έργου «Μετατροπή πνευματικού κέντρου Κωστακιών σε παιδικό σταθμό»
  26.Αποδοχή ένστασης της Τ.Ε. ¨Β. ΓΚΑΡΤΖΩΝΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ¨ με δ.τ. ¨ΙΡΙΣ ΕΡΓΩ Ε.Ε.¨κατά της αρ. 40938/14/12//2016 απόφασης έκπτωσης για το έργο  ¨Κατασκευή πεζοδρομίου και χώρου στα΄θμευσης έμπροσθεν του Μουσικού Σχολείου¨
  27.Επί αιτήσεως της Μαριάνθης Κωστούλα η οποία αφορά Παράταση περαίωσης εργασιών του έργου Βελτίωση αρδευτικού δικτύου από νερόμυλο προς περιοχή παράγκες της Τ.Κ. Καμπής.
  28.Έγκριση ή μη του 5ου ΑΠΕ του έργου ¨Κλειστό Γυμναστήριο Τ9 1200 θέσεων¨
  29.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Διάνοιξη παρόδου Λόρδου Βύρωνος»
  30.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Καθαρισμός χειμάρων Τ.Κ. Γραμμενίτσας»
  31.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής  τμήματος της εργασίας συντήρησης δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. Ξηροβουνίου
  32.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής  τμήματος της εργασίας συντήρησης δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. Φιλοθέης
  33.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής  τμήματος της εργασίας συντήρησης δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. Βλαχέρνας
  34.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής  τμήματος της εργασίας συντήρησης δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. Αμβρακικού
  35.Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων για οριστική-προσωρινή παραλαβή των έργων
  36.Έγκριση δαπάνης για επεκτάσεις δικτύου ηλεκτροφωτισμού
  Εισηγητής κ. Πρόεδρος  ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ
  37.Έγκριση της αριθμ. 11/2017 απόφασης του Δ.Σ. του Λιμενικού Ταμείου Άρτας η οποία αφορά έγκριση ψήφισης ισολογισμού και κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως και απολογισμού έτους 2016
  38.Έγκριση της αριθμ. 25/2016 απόφασης του Δ.Σ. του Λιμενικού Ταμείου Άρτας η οποία αφορά έγκριση ψήφισης ισολογισμού και κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως και απολογισμού έτους 2013
  39.Έγκριση της αριθμ. 26/2016 απόφασης του Δ.Σ. του Λιμενικού Ταμείου Άρτας η οποία αφορά έγκριση ψήφισης ισολογισμού και κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως και απολογισμού έτους 2014
  40.Έγκριση της αριθμ. 27/2016 απόφασης του Δ.Σ. του Λιμενικού Ταμείου Άρτας η οποία αφορά έγκριση ψήφισης ισολογισμού και κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως και απολογισμού έτους 2015
  Επιστροφή
   Περισσότερες ειδήσεις
  Πλούσιος ο απολογισμός του προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας 8μηνης διάρκειας στο Δήμο Αρταίων
  Έναρξη καταβολής μισθωμάτων επιλέξιμων βοσκήσιμων εκτάσεων στο Δήμο Αρταίων
  Παραχώρηση δημοσίων εκτάσεων, Οριοθέτηση Αράχθου, Επιχειρηματικό Πάρκο, κοινωνικές δομές και  θρησκευτικός τουρισμός στην ατζέντα του Δημάρχου Αρταίων στην Αθήνα
  Επικαιροποίηση θέσεων στάθμευσης για ΑμεΑ στο Δήμο Αρταίων, για τη διευκόλυνση της καθημερινότητάς τους
  Αναβάθμιση δικτύου ΔΕΔΔΗΕ, Αντιπυρικό Δίκτυο λόφου Περάνθης και σημαντικά έργα υποδομών έθεσε ο Δήμαρχος Χρήστος Τσιρογιάννης στον Αναπλ. Υπουργό Περιβάλλοντος
  Με απόλυτη επιτυχία έγινε στην Άρτα η 28η  Πανελλήνια Γενική Συνέλευση της ΕΔΕΥΑ
  Την Παρασκευή στην Άρτα η 28η Πανελλήνια Γενική Συνέλευση των ΔΕΥΑ
  Στο ΠΔΕ το Αρδευτικό Κάμπου Αμμοτόπου με 1,2 εκ. ευρώ για το Δήμο Αρταίων
  Αύριο (19:00) στο Δημοτικό Στάδιο Άρτας η ετήσια Αθλητική Συνάντηση ΑμεΑ
  Αποκατάσταση Παρηγορήτισσας, διαδρομή σύνδεσης Αρχαιολογικών χώρων, αξιοποίηση Ξενία κ.α. στην ατζέντα του Δήμου Αρταίων προς το Υπ. Πολιτισμού
  Έως 9 Ιουνίου οι εγγραφές στα ΚΔΑΠ του Δήμου Αρταίων μέσω ΕΣΠΑ
  Προθεσμία έως 6 Ιουνίου για την αφαίρεση διαφημιστικών πινακίδων
  Μέχρι 14 Ιουνίου αίτηση ενίσχυσης για αγορά κυψελών
  Άμεση ενίσχυση της παραγωγής τους για τις ομάδες και οργανώσεις παραγωγών
  Αρχείο Ειδήσεων
  Σάββατο
  28 Μαϊου 2022
  Ανατολή 6:06 - Δύση 20:38
   Καιρός

  Ηλιόλουστος
     Πρόβλεψη καιρού
   Amvrakia Fm 91.9

  Τουριστικές πληροφορίες
  26810 74615
   Στατιστικά
  Έχουμε 8 επισκέπτες συνδεδεμένους
  Σήμερα259
  Χθες344
   Αναλυτικά