Αρχική σελίδα

Προκηρύξεις


 Προκηρύξεις:Αρχείο

2017
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΟ ΚΔΑΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ (ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ)
ΔΗΚΕΔΑ: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΤΕΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
ΔΗΚΕΔΑ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

2016
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ για μίσθωση ακινήτου ως χώρο Μικτού Κέντρου Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας για άτομα με  ειδικές ανάγκες
Αρχείο